Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасний стан i перспективи розвитку рефераты и научные статьи

Поиск

1,163 Сучасний стан i перспективи розвитку Бесплатные рефераты: 1 - 25 (показаны первые 1,000 результатов)

Перейти на страницу
Последнее обновление: Май 12, 2019
 • Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України

  Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України

  Міністерство освіти і науки України Київський університет туризму, економіки і права Реферат з дисципліни « Товарознавство, стандартизація, сертифікація і метрологія» на тему « Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України» Виконала : студентка групи 11-ГРСз Наконечна Ірина Іванівна Перевірив: Красовський Є. В. Київ 2017 ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Молочна промисловість – одна з провідних галузей народного господарства………………………………………………………………………………..4 1. Ринкові частки основних виробників на ринку цільномолочної продукції……….6 Розділ 2. Сегментація ринку за видами молочної продукції……………………………7

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,099 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Март 23, 2018 Автор: Irena189
 • Франчайзинг як один з iнструментiв органiзацii бiзнесу в Украiнi: сучасний стан та перспективи розвитку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ Відділення: Секція: ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Роботу виконав: Науковий керівник: Тонюк Марина Олександрівна, доцент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук Київ – 2015 ________________ Франчайзинг – це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,586 Слов / 19 Страниц
  Отправлено: Апрель 27, 2018 Автор: ketrinfun777
 • Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні

  Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку РЕФЕРАТ кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за магістерською програмою професійного спрямування «Фінансовий та страховий менеджмент» на тему: «Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні» Виконавець: студентка 6 курсу фінансово-економічного факультету Васильченко Альона Анатоліївна (прізвище, ім’я, по батькові) ___________ /підпис/ Науковий керівник: д.е.н. професор (науковий ступінь, вчене звання)

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,056 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 26, 2018 Автор: Алёна Васильченко
 • Державна служба зайнятості України:сучасний стан і перспективи розвитку

  Державна служба зайнятості України:сучасний стан і перспективи розвитку

  ЗМІСТ ВСТУП............................................................................................................3 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ......................6 1.1 Загальна характеристика зайнятості населення...................................6 1.2 Система органів і служб сприяння зайнятості. Державна служба зайнятості України................................................................................................13 1.3 Програми сприяння зайнятості............................................................18 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ........................................................................................................25 2.1 Загальна характеристика Чернігівського регіонального центру зайнятості...............................................................................................................25 2.2 Загальна характеристика ринку праці Чернігівщини........................36 2.3 Аналіз активних програм сприяння зайнятості..................................43 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ.....................................................................................49 3.1 Шляхи підвищення ефективності стимулювання зайнятості на

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,055 Слов / 53 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2019 Автор: BorovR
 • Сучасний стан і перспективи розвитку рекреаційного туризму в Європейському регіоні

  Сучасний стан і перспективи розвитку рекреаційного туризму в Європейському регіоні

  Зміст Розділ 1. Історія виникнення та основні особливості рекреаційного туризму. 4 1.1. Загальна характеристика європейського туристичного макрорегіону. 4 1.2. Зародження та розвиток рекреаційного туризму в світі та макрорегіоні 8 1.3. Основні особливості рекреаційного туризму 9 Розділ 2. Фактори та умови розвитку рекреаційного туризму в Європейському макрорегіоні. 12 2.1. Туристично – рекреаційний потенціал для розвитку рекреаційного туризму. 12 2.2. Соціально – економічні умови розвитку рекреаційного туризму. 13 Розділ 3. Сучасний стан і перспективи розвитку рекреаційного туризму

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,146 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Март 17, 2019 Автор: 6577
 • Сучасний стан і перспективи розвитку круїзного туризму в Європі

  Сучасний стан і перспективи розвитку круїзного туризму в Європі

  ПЛАН Вступ 2 Розділ 1. Історія виникнення та основні особливості круїзного туризму в Європейському регіоні 4 1.1.Зародження та розвиток круїзного туризму в Європі 4 1.2.Особливості туристичних круїзних мандрівок та їх класифікація 7 Розділ 2. Фактори та умови розвитку круїзного туризму в Європейському регіоні 14 2.1.Природно-географічні передумови розвитку круїзного туризму в регіоні 14 2.2.Соціально-економічні фактори розвитку круїзного туризму в Європі 20 Розділ 3.Сучасний стан і перспективи розвитку круїзного туризму в Європі 24 3.1.Характеристика основних районів та

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,634 Слов / 47 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2019 Автор: Victoria Krashevskaya
 • Сучасний стан i тенденцii розвитку роздрiбноi торгiвлi Украiни

  Сучасний стан i тенденцii розвитку роздрiбноi торгiвлi Украiни

  СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Постановка проблеми. У світі все більшого поширення набувають послуги. За різними оцінками, у розвинутих країнах світу 60-90% ВВП генерується за рахунок сфери послуг [1]. Роздрібна торгівля активно впливає на розвиток економіки, її основна функція полягає у доведенні до кінцевих споживачів товарів і ефективної реалізації їх. Останнім часом у сфері роздрібної торгівлі України виникає багато труднощів, що супроводжуються посиленням конкурентної боротьби та зменшенням прибутку, тому потрібно більше уваги

  Рейтинг:
  Размер документа: 670 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Май 1, 2018 Автор: Nastia Shapoval
 • Стан і перспективи розвитку бюджетної політики України

  Стан і перспективи розвитку бюджетної політики України

  ВСТУП В умовах сьогодення, коли зростає необхідність активізації регулюючої функції держави в економіці, одна з ключових ролей у вирішенні даного питання належить державному бюджету як інструменту макроекономічного регулювання. З огляду на високий рівень розвитку економічної науки в сфері державних фінансів, все ж в світовій теорії і практиці багато теоретичних і методологічних положень бюджетної політики залишаються дискусійними, що негативно впливає на якість управління економічними процесами в країні. Рівень соціально-економічного розвитку країни, фінансові можливості держави, добробут громадян,

  Рейтинг:
  Размер документа: 22,921 Слов / 92 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 8, 2018 Автор: Редакция газеты
 • Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку

  Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку

  Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет імені Василя Стуса Економічний факультет Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки КУРСОВА РОБОТА з дисципліни РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Тема: «Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку» Виконав: Студент І курсу денної форми навчання Групи Спеціальності «Маркетинг» Освітньої програми ПІБ Науковий керівник: Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання Оцінка: (балів) (ЕSTC) (національна) Члени комісії: (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище Вінниця – 2018 ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,706 Слов / 27 Страниц
  Отправлено: Февраль 1, 2019 Автор: Lumen0101
 • Сучасний стан та проблеми розвитку банкiвського сектора Харкiвського регiону

  Сучасний стан та проблеми розвитку банкiвського сектора Харкiвського регiону

  РОЗДІЛ II СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 2.1. Структура балансового капіталу та зобов’язань банків Дослідження проводилось за даними, опублікованими Національним банком України, асоціацією українських банків, управлінням Національного банку України в Харківській області та рейтинговими агентствами. В цих умовах основними завданнями, що стояли перед Національним банком України у цей період, були стабілізація функціонування валютного ринку, зниження інфляційного тиску і посилення кредитної підтримки банками процесів процесів економічного зростання. У цьому зв’язку Національний банк

  Рейтинг:
  Размер документа: 30,845 Слов / 124 Страниц
  Отправлено: Февраль 28, 2019 Автор: Алина Кушнир
 • Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України

  Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України

  Тематичний напрямок: «Сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» Тема: Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України На сьогодні день світовий ринок електронної торгівлі є одним з динамічних і стабільно зростаючих ринків. За даними досліджень, у 2017 р. обсяг світової роздрібної Інтернет-торгівлі сягнув 10,1% від роздрібної торгівлі загалом, до 2021 р. ця частка може збільшитись до 16,1%. Електрона торгівля в України, є хіба не найпопулярнішим ринком торгівлі України взагалі. Це єдина галузь,

  Рейтинг:
  Размер документа: 996 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 21, 2019 Автор: qazIK23
 • Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку хімічної галузі України

  Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку хімічної галузі України

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ Кафедра економіки та підприємництва КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Регіональна економіка” на тему: «Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку хімічної галузі України» Науковий керівник: Виконав: к.е.н., доцент студент 1-го курсу Мартінович В. Г. групи М-54 Хабло О.О. Допущено до захисту: залік.кн №_______ «____»______________20__ р. Захищено з оцінкою: ________________________ «____»______________20__ р. Комісія: ______________________ (підпис) _________________________ (підпис) _________________________ (підпис) Черкаси - 2016 рік Реферат Курсової

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,546 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Октябрь 2, 2018 Автор: Alexandr77
 • Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку

  Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ Кафедра державних, місцевих та корпоративних фінансів ДОПОВІДЬ з дисципліни СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ на тему: Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку Виконав: студент Групи ФМ-18-1м Скороход С. Р. Перевірив: Доцент, к.е.н, Терещенко Т. Є. Дніпро – 2019 ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 4 РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 11 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,427 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Май 9, 2019 Автор: reshetilo_3520
 • Стан мотоциклетної техніки в Україні та світі, перспективи розвитку

  Стан мотоциклетної техніки в Україні та світі, перспективи розвитку

  Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Індивідуальне завдання на тему: «СТАН РИНКУ МОТОЦИКЛЕТНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» з дисципліни: «Основи товарознавства (непродовольчих товарів)» Роботу виконала: студентка 2 курсу 9 групи факультету торгівлі та маркетингу Мисник Галина м. Київ 2016 р. Зміст 1. Вступ 2. Мотоцикл – що це? 3. Класифікація мотоциклів 4. Стан ринку мотоциклів в Україні (експорт/імпорт) 4.1 Аналіз фірмової структури ринку 4.1.1 Київський мотоциклетний завод 4.1.2 Iron

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,972 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Март 25, 2018 Автор: Галина Мисник
 • Політична влада і ЗМІ в Україні: історія розвитку та сучасний стан

  Політична влада і ЗМІ в Україні: історія розвитку та сучасний стан

  Міністерство освіти і науки України. Тернопільський національний економічний університет Кафедра філософії та політології КУРСОВА РОБОТА З ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ на тему: “ Політична влада і ЗМІ в Україні: історія розвитку та сучасний стан ” Студентки ІІ курсу групи ПОЛ -21 Сарани Вікторії Керівник: кандидат політичних наук, доцент Томахів В.Я Підсумкова оцінка. Національна шкала ________________ Кількість балів ____________________ ECTS ____________________________ Тернопіль 2017 Зміст Вступ……………………………………………………………………………...3 Розділ I. Особливості політичної влади в Україні…………………………....4 Розділ II. Взаємозв'язок і взаємовплив

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,563 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Апрель 12, 2018 Автор: Viktoria44
 • Історичні аспекти розвитку видів транспорту та його сучасний стан

  Історичні аспекти розвитку видів транспорту та його сучасний стан

  Тема 1. Історичні аспекти розвитку видів транспорту та його сучасний стан Термінологічний словник з теми 1. * Транспортний комплекс- це сукупність усіх видів транспорту, об'єднаних між собою транспортними вузлами, а також транспортна інфраструктура обслуговуючих, допоміжних підприємств і організацій на певній території. * Транспортна система- це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого). * Транзит-це проїзд пасажирів або перевезення вантажів з однієї країни в

  Рейтинг:
  Размер документа: 826 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 12, 2018 Автор: Ksenia0605
 • Співставлення досвіду розвитку банківського бізнесу Норвегії та сучасного стану української банківської сфери

  Співставлення досвіду розвитку банківського бізнесу Норвегії та сучасного стану української банківської сфери

  НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Введення у сферу банківського бізнесу» на тему: «Співставлення досвіду розвитку банківського бізнесу Норвегії та сучасного стану української банківської сфери» Виконав: студент групи ФК-214Б Арсенюк Н.М. Викладач: Щепіна Т.Г. Київ 2018 ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НІМЕЧЧИНИ 4 1.1 Історія появи банків в Німеччині 4 1.2 Сучасна структура банківської системи Німеччини 5 1.3 Функції Центрального банку Німеччини,

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,696 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Декабрь 3, 2018 Автор: Nazars2018
 • Сучасний стан розвитку туристичних ресурсів фестивального руху в Україні

  Сучасний стан розвитку туристичних ресурсів фестивального руху в Україні

  ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 5 1.1. Фестивальний туризм: основні поняття та особливості класифікації 5 1.2. Основні ознаки та класифікація фестивалів 10 1.3. Туристичні ресурси фестивального руху в України 18 РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 27 2.1. Сучасний стан розвитку туристичних ресурсів фестивального руху в Україні 27 2.2. Основні проблеми та перспективи розвитку фестивального туризму в Україні 32 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,717 Слов / 39 Страниц
  Отправлено: Май 13, 2019 Автор: Анна Мельникова
 • Iсторію формування та сучасний стан українського діловодства.

  Iсторію формування та сучасний стан українського діловодства.

  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………...3 РОЗДІЛ 1. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ………….7 1.1. Організація діловодства в Київській Русі………………….…………...7 1.2. Розвиток актового та приказного діловодства…………………………9 1.3. Розвиток колегіального та виконавчого діловодства………………...13 1.4. Особливості розвитку радянського діловодства……………………...17 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ……………………………………..…………………………….19 2.1. Правові засади організації сучасного діловодства…………………...19 2.2. Проблеми та перспективи автоматизації діловодства в Україні…….24 ВИСНОВОК………………………………………………………………….31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………34 ________________ ВСТУП З далеких часів до нас дійшли різновиди документів, з допомогою яких ми пізнаємо історію

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,117 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Декабрь 26, 2017 Автор: Daria
 • Проблеми та перспективи розвитку iнновацiйноi дiяльностi в Украiнi у мiжнародному контекстi

  Проблеми та перспективи розвитку iнновацiйноi дiяльностi в Украiнi у мiжнародному контекстi

  УДК 339.9 8. Економічні науки ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ Земба Світлана, студент економічного факультету, Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, Україна Інноваційні процеси в країні є необхідною умовою для соціально-економічного розвитку, які залежить від економіко-технічного потенціалу держави, його інноваційної політики та ресурсів, духовного стану суспільства, їх ділової та наукової активності. На рівні підприємства (компанії) інноваційна активність залежить від вибору стратегії і якості управління діяльністю, гнучкості виробничих

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,108 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2018 Автор: Svitlana Zemba
 • Сучасний стан стандартизацii та актуальнi проблеми оцiнювання ювелiрних виробiв в сучасних ринкових умовах

  Сучасний стан стандартизацii та актуальнi проблеми оцiнювання ювелiрних виробiв в сучасних ринкових умовах

  УДК 671.12:614.8.86 Орищук Катерина студентка групи ТЗ–44 м/с спеціальність «Професійна освіта. Товарознавство» ПХДПУ ім. Григорія Сковороди Науковий керівник: старший викладач Козій Т. В. СУЧАСНИЙ СТАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ В статті представлено історію становлення та ключові проблеми стандартизації ювелірних товарів на міжнародному та вітчизняному ринку. Досліджено основні напрями і проблеми формування та розвитку вітчизняного ринку ювелірних виробів, та деякі законодавчі аспекти функціонування ринку ювелірних виробів у сучасних умовах.

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,757 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Январь 23, 2018 Автор: Oryshchukk1609
 • Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Украiнi

  Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Украiнi

  Автор: Жиленко К. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ. Анотація: Розглянуто розвиток та особливості франчайзингу як нового методу ведення бізнесу в Україні, проаналізовано статистику розвитку ринку франчайзингу в Україні та зарубіжних країн, розглянуто різноманітні форми франчайзингу, виявлено ряд проблем та запропоновані перспективи їх подолання. Ключові слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза, франчайзинговий договір. Аннотация: Рассмотрено развитие и особенности франчайзинга как метода ведения бизнеса в Украине, проанализировано статистику развития рынка франчайзинга в Украине и зарубежных

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,436 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Февраль 5, 2018 Автор: Kristinnn
 • Сучасний стан економіки Грузії

  Сучасний стан економіки Грузії

  Лукаш Олексій Ігорович. 736 група Тема есе: «Сучасний стан економіки Грузії». Економіка Грузії почала відроджуватися в 2004 році з приходом президента Саакашвілі, саме він почав витягувати країну з убогості завдяки своїй різкій лібералізації економіки, а також знищення корупції в будь-яких її видах і формах. Країна з темпами зростання, одними з найвищих в світі (в кращому 2007 році, за даними МВФ, темпи зростання ВВП становили понад 12%, звичайно, точка відліку була практично нульовою). Наприклад якщо в

  Рейтинг:
  Размер документа: 615 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Февраль 16, 2018 Автор: Braga
 • Перспективи розвитку індустрії туризму в Дніпропетровській області

  Перспективи розвитку індустрії туризму в Дніпропетровській області

  ВСТУП Рекреаційно-туристичний комплекс України має великі й різноманітні туристські та рекреаційні ресурси, які залучали й залучають до себе увагу іноземних туристів. Туризм є відносно молодою галуззю в світі, хоча свої корені бере з давніх часів. Сучасного вигляду туристична галузь набуває в 1937 р., коли цим питанням почали цікавитись міжнародні організації. Значення туристичного бізнесу постійно зростає. Це пов’язано з тим, що туризм набирає все більшого значення для міжнародних зв’язків, є стимулом для пожвавлення економічного стану країн

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,433 Слов / 18 Страниц
  Отправлено: Февраль 25, 2018 Автор: Яна Кравец
 • Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Кенії

  Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Кенії

  Міністерство освіти України Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана Факультет міжнародної економіки та менеджменту Кафедра міжнародної торгівлі Індивідуальне завдання з курсу «міжнародна торгівля» на тему «Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Кенії» Виконував студент 3 курсу Спеціальності «Міжнародний бізнес» Групи 302 Живодьоров Андрій Науковий керівник: Заступник завідувача кафедри, професор Доцент, доктор економічних наук Яценко Ольга Миколаївна Київ 2017 ________________ Зміст Вступ (3ст.) 1. Місце країни у системі міжнародних торговельних відносин (4-6 ст.) 1.

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,156 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Март 6, 2018 Автор: Андрей Живодёров

Перейти на страницу