Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасний стан та перспективи розвитку рефераты и научные статьи

Поиск

2,456 Сучасний стан та перспективи розвитку Бесплатные рефераты: 1 - 25 (показаны первые 1,000 результатов)

Перейти на страницу
Последнее обновление: Январь 31, 2018
 • Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України

  Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України

  Міністерство освіти і науки України Київський університет туризму, економіки і права Реферат з дисципліни « Товарознавство, стандартизація, сертифікація і метрологія» на тему « Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України» Виконала : студентка групи 11-ГРСз Наконечна Ірина Іванівна Перевірив: Красовський Є. В. Київ 2017 ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Молочна промисловість – одна з провідних галузей народного господарства………………………………………………………………………………..4 1. Ринкові частки основних виробників на ринку цільномолочної продукції……….6 Розділ 2. Сегментація ринку за видами молочної продукції……………………………7

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,099 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Март 23, 2018 Автор: Irena189
 • Франчайзинг як один з iнструментiв органiзацii бiзнесу в Украiнi: сучасний стан та перспективи розвитку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ Відділення: Секція: ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Роботу виконав: Науковий керівник: Тонюк Марина Олександрівна, доцент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук Київ – 2015 ________________ Франчайзинг – це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,586 Слов / 19 Страниц
  Отправлено: Апрель 27, 2018 Автор: ketrinfun777
 • Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні

  Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку РЕФЕРАТ кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за магістерською програмою професійного спрямування «Фінансовий та страховий менеджмент» на тему: «Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні» Виконавець: студентка 6 курсу фінансово-економічного факультету Васильченко Альона Анатоліївна (прізвище, ім’я, по батькові) ___________ /підпис/ Науковий керівник: д.е.н. професор (науковий ступінь, вчене звання)

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,056 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 26, 2018 Автор: Алёна Васильченко
 • Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку

  Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку

  Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет імені Василя Стуса Економічний факультет Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки КУРСОВА РОБОТА з дисципліни РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Тема: «Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку» Виконав: Студент І курсу денної форми навчання Групи Спеціальності «Маркетинг» Освітньої програми ПІБ Науковий керівник: Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання Оцінка: (балів) (ЕSTC) (національна) Члени комісії: (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище Вінниця – 2018 ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,706 Слов / 27 Страниц
  Отправлено: Февраль 1, 2019 Автор: Lumen0101
 • Сучасний стан та проблеми розвитку банкiвського сектора Харкiвського регiону

  Сучасний стан та проблеми розвитку банкiвського сектора Харкiвського регiону

  РОЗДІЛ II СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 2.1. Структура балансового капіталу та зобов’язань банків Дослідження проводилось за даними, опублікованими Національним банком України, асоціацією українських банків, управлінням Національного банку України в Харківській області та рейтинговими агентствами. В цих умовах основними завданнями, що стояли перед Національним банком України у цей період, були стабілізація функціонування валютного ринку, зниження інфляційного тиску і посилення кредитної підтримки банками процесів процесів економічного зростання. У цьому зв’язку Національний банк

  Рейтинг:
  Размер документа: 30,845 Слов / 124 Страниц
  Отправлено: Февраль 28, 2019 Автор: Алина Кушнир
 • Державна служба зайнятості України:сучасний стан і перспективи розвитку

  Державна служба зайнятості України:сучасний стан і перспективи розвитку

  ЗМІСТ ВСТУП............................................................................................................3 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ......................6 1.1 Загальна характеристика зайнятості населення...................................6 1.2 Система органів і служб сприяння зайнятості. Державна служба зайнятості України................................................................................................13 1.3 Програми сприяння зайнятості............................................................18 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ........................................................................................................25 2.1 Загальна характеристика Чернігівського регіонального центру зайнятості...............................................................................................................25 2.2 Загальна характеристика ринку праці Чернігівщини........................36 2.3 Аналіз активних програм сприяння зайнятості..................................43 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ.....................................................................................49 3.1 Шляхи підвищення ефективності стимулювання зайнятості на

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,055 Слов / 53 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2019 Автор: BorovR
 • Сучасний стан і перспективи розвитку рекреаційного туризму в Європейському регіоні

  Сучасний стан і перспективи розвитку рекреаційного туризму в Європейському регіоні

  Зміст Розділ 1. Історія виникнення та основні особливості рекреаційного туризму. 4 1.1. Загальна характеристика європейського туристичного макрорегіону. 4 1.2. Зародження та розвиток рекреаційного туризму в світі та макрорегіоні 8 1.3. Основні особливості рекреаційного туризму 9 Розділ 2. Фактори та умови розвитку рекреаційного туризму в Європейському макрорегіоні. 12 2.1. Туристично – рекреаційний потенціал для розвитку рекреаційного туризму. 12 2.2. Соціально – економічні умови розвитку рекреаційного туризму. 13 Розділ 3. Сучасний стан і перспективи розвитку рекреаційного туризму

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,146 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Март 17, 2019 Автор: 6577
 • Сучасний стан і перспективи розвитку круїзного туризму в Європі

  Сучасний стан і перспективи розвитку круїзного туризму в Європі

  ПЛАН Вступ 2 Розділ 1. Історія виникнення та основні особливості круїзного туризму в Європейському регіоні 4 1.1.Зародження та розвиток круїзного туризму в Європі 4 1.2.Особливості туристичних круїзних мандрівок та їх класифікація 7 Розділ 2. Фактори та умови розвитку круїзного туризму в Європейському регіоні 14 2.1.Природно-географічні передумови розвитку круїзного туризму в регіоні 14 2.2.Соціально-економічні фактори розвитку круїзного туризму в Європі 20 Розділ 3.Сучасний стан і перспективи розвитку круїзного туризму в Європі 24 3.1.Характеристика основних районів та

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,634 Слов / 47 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2019 Автор: Victoria Krashevskaya
 • Проблеми та перспективи розвитку iнновацiйноi дiяльностi в Украiнi у мiжнародному контекстi

  Проблеми та перспективи розвитку iнновацiйноi дiяльностi в Украiнi у мiжнародному контекстi

  УДК 339.9 8. Економічні науки ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ Земба Світлана, студент економічного факультету, Чернівецький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці, Україна Інноваційні процеси в країні є необхідною умовою для соціально-економічного розвитку, які залежить від економіко-технічного потенціалу держави, його інноваційної політики та ресурсів, духовного стану суспільства, їх ділової та наукової активності. На рівні підприємства (компанії) інноваційна активність залежить від вибору стратегії і якості управління діяльністю, гнучкості виробничих

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,108 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2018 Автор: Svitlana Zemba
 • Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Украiнi

  Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Украiнi

  Автор: Жиленко К. О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ. Анотація: Розглянуто розвиток та особливості франчайзингу як нового методу ведення бізнесу в Україні, проаналізовано статистику розвитку ринку франчайзингу в Україні та зарубіжних країн, розглянуто різноманітні форми франчайзингу, виявлено ряд проблем та запропоновані перспективи їх подолання. Ключові слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза, франчайзинговий договір. Аннотация: Рассмотрено развитие и особенности франчайзинга как метода ведения бизнеса в Украине, проанализировано статистику развития рынка франчайзинга в Украине и зарубежных

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,436 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Февраль 5, 2018 Автор: Kristinnn
 • Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Кенії

  Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Кенії

  Міністерство освіти України Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана Факультет міжнародної економіки та менеджменту Кафедра міжнародної торгівлі Індивідуальне завдання з курсу «міжнародна торгівля» на тему «Сучасні особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Кенії» Виконував студент 3 курсу Спеціальності «Міжнародний бізнес» Групи 302 Живодьоров Андрій Науковий керівник: Заступник завідувача кафедри, професор Доцент, доктор економічних наук Яценко Ольга Миколаївна Київ 2017 ________________ Зміст Вступ (3ст.) 1. Місце країни у системі міжнародних торговельних відносин (4-6 ст.) 1.

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,156 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Март 6, 2018 Автор: Андрей Живодёров
 • Спільна європейська політика у галузі безпеки та оборони: етапи становлення та перспективи розвитку

  Спільна європейська політика у галузі безпеки та оборони: етапи становлення та перспективи розвитку

  Міністерство освіти і науки України Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин РЕФЕРАТ с дисципліни «Міжнародні відносини та зовнішня політика країн Європи» на тему: «Спільна європейська політика у галузі безпеки та оборони: етапи становлення та перспективи розвитку» Виконала студентка групи СМ-15-2 Устименко Дар’я Перевірила доц. Конон Н.Є. м. Дніпро 2017 Зміст Вступ 3 1. Історія створення і розвитку Європейської спільної політики у галузі безпеки та оборони. 4

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,797 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2018 Автор: dashaustimenko
 • Особливості функціонування та перспективи розвитку міжнародних валютних систем

  Особливості функціонування та перспективи розвитку міжнародних валютних систем

  СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Кафедра політології та міжнародних відносин КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА» на тему: «_____________________________________________» студента (ки) _____ курсу групи напряму підготовки: 6.030201 «Міжнародні відносини» (шифр і назва напряму підготовки) спеціальності: 7.030201 «Міжнародні відносини» (шифр і назва спеціальності) ___________ (прізвище та ініціали) (підпис) Керівник проекту Доц. Павлова Л. І. ___________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, (підпис) прізвище та ініціали) Результати захисту: Національна шкала _______ Кількість балів: __________

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,166 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Апрель 9, 2018 Автор: Anastasya___
 • Альтернативна енергетика: проблеми та перспективи розвитку

  Альтернативна енергетика: проблеми та перспективи розвитку

  Альтернативна енергетика: проблеми та перспективи розвитку Поволоцький Д.В. 2 курс, Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу ДЗ “Луганський національний інститут імені Тараса Шевченка” Науковий керівник: д.е.н.,професор Чеботарьов В.А. На сучасному етапі в енергетичній сфері України більш поширеними є АЕС та ТЕС які у своїй діяльності використовують вугілля та газ. Це призводить до того, що у повітря “викидується” багато шкідливих речовин. Виходом з цієї ситуації є застосування відновлюваних джерел енергії. Географічне положення та природно кліматичні умови України

  Рейтинг:
  Размер документа: 483 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Апрель 15, 2018 Автор: Dmitriy Povolotskiy
 • Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні

  Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра економічної теорії та конкурентної політики Отримано Реєстраційний номер________ від»____»___________20___р. КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Мікроекономіка» на тему №47: «Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні» Виконала: Студентка 2 курсу 5 групи Денної форми навчання Факультету обліку, аудиту та інформаційних систем Гуравська Наталія Олександрівна Науковий керівник: Соколовська Ірина Петрівна кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Результат перевірки: ________________________ Київ 2016 ЗМІСТ

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,641 Слов / 27 Страниц
  Отправлено: Апрель 16, 2018 Автор: Наташа Гуравская
 • Нафтова, нафтопереробна та газова промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

  Нафтова, нафтопереробна та газова промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Географічний факультет Кафедра географії КУРСОВА РОБОТА Нафтова, нафтопереробна та газова промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку Виконав: студент41 групи спеціальність «Географія» Науковий керівник: ЛУЦЬК–2015 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАФТОВОЇ, НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ТА ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 1.1. Загальна характеристика нафтової та газової промисловості України 1.2. Основні принципи і фактори розміщення підприємств РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН НАФТОВОЇ, НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ТА ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,834 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Апрель 17, 2018 Автор: Вася Лисюк
 • Проблеми та перспективи розвитку страхування банківських ризиків в Україні і світі: порівняльний аналіз

  Проблеми та перспективи розвитку страхування банківських ризиків в Україні і світі: порівняльний аналіз

  Тема: Проблеми та перспективи розвитку страхування банківських ризиків в Україні і світі: порівняльний аналіз ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ 4 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ 11 3. ЗАСТОСУВАННЯ ВВВ СТРАХУВАННЯ ЯК СПОСІБ ПОКРИТТЯ НАЙБІЛЬШИХ РИЗИКІВ БАНКУ 17 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21 ________________ ВСТУП На сучасному кризовому етапі розвитку економіки українські банки надають перевагу страхуванню в основному майнових ризиків: будівель, автомобілів, банкоматів, грошової маси

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,162 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Апрель 25, 2018 Автор: Mikhail Nurulin
 • Сучасний стан i тенденцii розвитку роздрiбноi торгiвлi Украiни

  Сучасний стан i тенденцii розвитку роздрiбноi торгiвлi Украiни

  СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Постановка проблеми. У світі все більшого поширення набувають послуги. За різними оцінками, у розвинутих країнах світу 60-90% ВВП генерується за рахунок сфери послуг [1]. Роздрібна торгівля активно впливає на розвиток економіки, її основна функція полягає у доведенні до кінцевих споживачів товарів і ефективної реалізації їх. Останнім часом у сфері роздрібної торгівлі України виникає багато труднощів, що супроводжуються посиленням конкурентної боротьби та зменшенням прибутку, тому потрібно більше уваги

  Рейтинг:
  Размер документа: 670 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Май 1, 2018 Автор: Nastia Shapoval
 • Сучасність та перспективи розвитку технологізації соціальної роботи

  Сучасність та перспективи розвитку технологізації соціальної роботи

  МІНІСТЕРСТВO ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет соціології та управління Кафедра соціальної філософії та управління КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Технології соціальної роботи» на тему: Сучасність та перспективи розвитку технологізації соціальної роботи. Студентки III курсу, групи 13124 напряму підготовки___6.130102______ спеціальності соціальна робота Гірняк Ю.Д. Керівник: доцент кафедри соціальної філософії та управляння, кандидат політітичних наук Мірошниченко Г.О. Національна шкала ________________ Кількість балів: ____Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ___________ __________Хапілова В.П.__ (підпис) (ініціали та прізвище) ___________

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,503 Слов / 27 Страниц
  Отправлено: Май 2, 2018 Автор: Julia Girnyak
 • Грошовий обіг в Україні: стан та перспективи

  Грошовий обіг в Україні: стан та перспективи

  Зміст Вступ…………………………………………………………………….…3 Розділ 1 Теоретичні основи сучасних грошей……………………….….5 1.1 Сутність та функції грошей……………………………………….….5 1.2 Еволюція форм грошей………………………………………………..7 1.3 Види сучасних грошей………………………………………………..10 Розділ 2 Грошовий обіг та його закони………………………………....16 2.1 Характеристика законів грошового обігу……………………….….16 2.2 Грошова маса і швидкість обігу грошей……………………………18 2.3 Сутність та форми прояву інфляції………………………………….21 Розділ 3 Грошовий обіг в Україні: стан та перспективи……………….27 3.1 Стан грошового обігу в умовах трансформаційної економіки України…………………………………………………..……27 3.2 Особливості державного регулювання грошового обороту в Україні…………………………………………………………32 Висновки……………………………………………………………….….37 Список використаної

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,522 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Май 18, 2018 Автор: annieg
 • Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівського регіону

  Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівського регіону

  ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................... 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............................................................................................................. 5 1.1. Сутність та завдання туристично-рекреаційної діяльності........................... 5 1.2. Історія розвитку туризму Львівського регіону............................................... 8 1.3. Методика проведення екскурсійної діяльності.............................................. 11 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ....................................................................................... 16 2.1. Характеристика туристично-рекреаційного потенціалу Львівського регіону........................................................................................................................ 16 2.2. Аналіз чинників впливу на туристично-рекреаційний потенціал Львівського регіону.................................................................................................. 21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ....................................................................................... 27 3.1. Напрями вдосконалення туристичної діяльності у Львівському регіоні......................................................................................................................... 27 3.2. Проблеми

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,201 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Май 19, 2018 Автор: Helen3
 • Сучасний стан та основні напрямки удосконалення планування діяльності організації

  Сучасний стан та основні напрямки удосконалення планування діяльності організації

  Вінницький національний аграрний університет Факультет менеджменту та права Кафедра аграрного менеджменту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Менеджмент організацій» на тему: «Сучасний стан та основні напрямки удосконалення планування діяльності організації» Студентки _4 курсу _ТУР_групи напряму підготовки _6.140103__ _____ «Туризм»__________ спеціальності ___________________________ Дімітрової Зінаїди Анатоліївни Керівник: __к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. Національна шкала ________________ Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ________________ _________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ______________ (підпис) (прізвище та ініціали) Вінниця – 2018 2 ЗМІСТ

  Рейтинг:
  Размер документа: 21,001 Слов / 85 Страниц
  Отправлено: Июнь 4, 2018 Автор: 135778990
 • Стан і перспективи розвитку бюджетної політики України

  Стан і перспективи розвитку бюджетної політики України

  ВСТУП В умовах сьогодення, коли зростає необхідність активізації регулюючої функції держави в економіці, одна з ключових ролей у вирішенні даного питання належить державному бюджету як інструменту макроекономічного регулювання. З огляду на високий рівень розвитку економічної науки в сфері державних фінансів, все ж в світовій теорії і практиці багато теоретичних і методологічних положень бюджетної політики залишаються дискусійними, що негативно впливає на якість управління економічними процесами в країні. Рівень соціально-економічного розвитку країни, фінансові можливості держави, добробут громадян,

  Рейтинг:
  Размер документа: 22,921 Слов / 92 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 8, 2018 Автор: Редакция газеты
 • Стан та проблеми розвитку інноваційної діяльності в Украiнi

  Стан та проблеми розвитку інноваційної діяльності в Украiнi

  СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Формування об’єктивних передумов для масового переходу господарських структур промислового комплексу України від фази економічного спаду до фази економічного зростання нерозривно пов’язане з пожвавленням та розвитком інноваційної діяльності. Вона дозволяє не тільки заволодіти досягненнями науково-технічного прогресу і впроваджувати його результати у сфері виробництва та збуту вітчизняної продукції, але і суттєво збільшувати її конкурентну здатність на внутрішньому та зовнішньому ринках. У розвинутих країнах з ринковою економікою на даний час

  Рейтинг:
  Размер документа: 482 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 12, 2018 Автор: anastasia_ter
 • Економічне обґрунтування ділового туризму: проблеми та перспективи розвитку

  Економічне обґрунтування ділового туризму: проблеми та перспективи розвитку

  Титульна сторінка ________________ Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Науково-теоретичні основи організації та розробки турів у галузі ділового туризму 7 1.1 Дефініція та сутність ділового туризму 7 1.2 Зарубіжний досвід організації ділових зустрічей 11 РОЗДІЛ 2. Інформаційно–організаційне та технічне забезпечення ділового туризму України 16 2.1 Стан розвитку бізнес-туризму на Україні в контексті сучасних трансформацій 16 2.2 Ресурсний потенціал робочого туризму в Києві: аналітичний ракурс 21 2.3 Проект туру робочої поїздки у Києві 25 РОЗДІЛ 3. Економічне

  Рейтинг:
  Размер документа: 23,341 Слов / 94 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 14, 2018 Автор: nboriseenko

Перейти на страницу