Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Становлення та розвиток партійної рефераты и научные статьи

Поиск

1,753 Становлення та розвиток партійної Бесплатные рефераты: 1 - 25 (показаны первые 1,000 результатов)

Перейти на страницу
Последнее обновление: Январь 16, 2018
 • Становлення та розвиток фондового ринку України

  Становлення та розвиток фондового ринку України

  Становлення та розвиток фондового ринку України Зміст……………………………………………………………………………….2 Вступ Розліл І. Фондовий ринок як складова частина фінансового ринку 1.1Загальна характеристика: поняття, структура, особливості фондового ринку 1.2Фондова біржа 1.3Основні моделі регулювання фондового ринку Розділ ІІ. Види цінних паперів, їх характеристика 2.1 Характеристика цінних паперів 2.2Операції з цінними паперами 2.3 Основні проблеми ринку цінних паперів Розділ ІІІ. Перспективи розвитку фондового ринку в Україні 3.1 Історія розвитку фондового ринку в Україні 3.2 Тенденції розвитку фондового ринку 3.3 Напрямки розвитку

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,367 Слов / 18 Страниц
  Отправлено: Апрель 16, 2018 Автор: Blazer778 1
 • Становлення та розвиток особового страхування в Украiнi

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» Економічний факультет Кафедра фінансів, обліку і аудиту Черуха Андрій Олександрович СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» Науковий керівник: доцент, кандидат економічних наук Кривицька О.Р. Рецензент: доцент, доктор економічних наук Козак Л.В. “РОБОТА ДОПУЩЕНА ДО ЗАХИСТУ” Завідувач кафедри фінансів, Обліку і аудиту ____________ (проф., д.е.н. Мамонтова Н.А.) (підпис) Протокол №_____ від « ___

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,266 Слов / 50 Страниц
  Отправлено: Апрель 18, 2018 Автор: Antrii
 • Становлення та розвиток кондитерськоi галузi в Украiнi

  Становлення та розвиток кондитерськоi галузi в Украiнi

  Присяжнюк А.О. студентка економічного факультету групи Е-22 Національного університету «Острозька академія» СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ Постановка проблеми. На сьогодні кондитерська галузь є одним з найпотужніших та найбільш ерудованих секторів харчової промисловості України ,що окреслюється її стрімким зростанням та стабільністю в економіці. Розвиток та становлення складових кондитерського ринку відбувалися в умовах мінливих перемін як зовнішнього, так і внутрішнього середовища , що впливають на її стан і тепер , визначають чіткі соціально-економічні особливості ,

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,990 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Июль 2, 2018 Автор: alona2098
 • Становлення та розвиток банківської системи України

  Становлення та розвиток банківської системи України

  Реферат на тему : Становлення та розвиток банківської системи України Зміст Вступ Розділ 1. Сутність та функції банківської системи Розділ 2. Етапи становлення та розвиток банківської системи в Україні Розділ 3. Сучасний стан банківської системи України Висновки Список використаних джерел ________________ Вступ У будь-якій державі, незалежно від типу економічної системи та способу організації суспільних відносин, банківська система відіграє ключову роль, адже являє собою єдину систему, підпорядковану головній меті – забезпечувати ефективний обіг фінансових ресурсів у

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,300 Слов / 14 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 4, 2018 Автор: anastasia.d
 • Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення та розвиток

  Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення та розвиток

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Дата і номер реєстрації __________________ Курсова робота з дисципліни «Податкова система» на тему: «Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення та розвиток» Студентки III курсу групи ФК-6318 Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Гордійчук Катерини Валеріївни Керівник: к. е. н., Степанова Дар’я Сергіївна Кількість балів: __________ ECTS

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,725 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Июнь 19, 2019 Автор: catherine7776
 • Становлення і розвиток ринку цінних паперів України

  Становлення і розвиток ринку цінних паперів України

  ВСТУП Сьогодні в усіх добре розвинених країнах існує тенденція до стрімкого та динамічного зростання ринків цінних паперів. Це зумовлено тим, що фондовий ринок є невід’ємною частиною економіки будь-якої країни світу, однією із найважливіших ланок ринкових відносин. Тут задовольняються інвестиційні потреби різних суб'єктів економічної діяльності завдяки мобілізації фінансових ресурсів, накопичення яких відбувається за допомогою продажу цінних паперів. Завдяки фондовому ринку також пришвидшується рух капіталу, а це, звісно, сприяє зростанню ефективності економіки. Ринок цінних паперів повинен акумулювати

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,084 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Март 2, 2018 Автор: Anna275
 • Спільна європейська політика у галузі безпеки та оборони: етапи становлення та перспективи розвитку

  Спільна європейська політика у галузі безпеки та оборони: етапи становлення та перспективи розвитку

  Міністерство освіти і науки України Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин РЕФЕРАТ с дисципліни «Міжнародні відносини та зовнішня політика країн Європи» на тему: «Спільна європейська політика у галузі безпеки та оборони: етапи становлення та перспективи розвитку» Виконала студентка групи СМ-15-2 Устименко Дар’я Перевірила доц. Конон Н.Є. м. Дніпро 2017 Зміст Вступ 3 1. Історія створення і розвитку Європейської спільної політики у галузі безпеки та оборони. 4

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,797 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2018 Автор: dashaustimenko
 • Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні

  Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні

  Міністерство освіти і науки України Реферат з дисципліни «Соціологія» на тему : «Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні» Виконала студентка 2 курсу факультету обліку та фінансів (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування») Житомир 2017 План: 1. Вступ 2. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні 1. Перший етап 2. Другий етап 3. Третій етап 1. Висновки 2. Література Вступ Історія соціологічної думки в Україні як цілісний процес донедавна практично не досліджувалася. Нині, у зв

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,178 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Март 22, 2018 Автор: Ира Чечет
 • Встановлення та розвиток української державності

  Встановлення та розвиток української державності

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА Кафедра конституційного та адміністративного права Курсова робота з конституційного права на тему: «Встановлення та розвиток української державності» Виконав: студент 2 курсу, 204 групи юридичного факультету денної форми навчання Габісонія Іраклій Валерійович Науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук Рудь Юлія Михайлівна Київ - 2016 ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У ПЕРІОД З КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО ГЕТЬМАНЩИНИ……......………………………………………….5 1.1 Особливості Київської Русі, Руська Правда, як один

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,545 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Апрель 23, 2018 Автор: Irakli Gabisonia
 • Проблеми становлення та реформування політичної системи України

  Проблеми становлення та реформування політичної системи України

  Проблеми становлення та реформування політичної системи України студентка магістратури І курсу, ЗФН за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Зайцева Зінаїда Ігорівна Для розкриття проблеми становлення та реформування політичної системи необхідно висвітлити такі поняття: політика та політична система. Поняття «політика» було розкрито ще в ХХ столітті німецьким вченим Максом Вебером та звучало так: “політика означає прагнення до участі у владі, або до здійснення впливу на розподіл влади, чи то між державами, чи то всередині держави між

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,061 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Октябрь 30, 2018 Автор: vova1993
 • Стратегічний кадровий менеджмент та розвиток людських ресурсів

  Стратегічний кадровий менеджмент та розвиток людських ресурсів

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Стратегічне управління людськими ресурсами» на тему: «Стратегічний кадровий менеджмент та розвиток людських ресурсів» Студента (ки) 5 курсу __1-10___ групи Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Спеціалізація: 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» Буток Анастасії Керівник проф.д.е.н. Березянко Т.В. Національна шкала ___________________ Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ________________

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,608 Слов / 55 Страниц
  Отправлено: Декабрь 5, 2018 Автор: di.nast2017
 • Формування та розвиток понять „привласнення” та розтрата” в кримінальному праві

  Формування та розвиток понять „привласнення” та розтрата” в кримінальному праві

  План Вступ. 3 1. Формування та розвиток понять „привласнення” та розтрата” в кримінальному праві. 5 1.1. Загальні ознаки та особливості „привласнення” та „розтрати”. 5 1.2. „Ввірене майно” в кримінальному праві. 11 2. Загальний аналіз складу злочину передбаченого ст. 191 Кримінального Кодексу України. 16 2.1. Аналіз основного складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального Кодексу України. 16 2.2. Аналіз деяких кваліфікованих видів злочину „привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”. 22 3.

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,552 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Декабрь 10, 2018 Автор: yarich21
 • Страховий ринок ,його становлення і розвиток в Україні

  Страховий ринок ,його становлення і розвиток в Україні

  Зміст ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 4 1.1. Сутність, структура та суб’єкти страхового ринку України 4 1.2. Етапи становлення страхового ринку України 7 1.3. Правове регулювання страхового ринку в Україні 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 13 2.1. Характеристика страхових послуг в Україні 13 2.2. Аналіз динаміки розвитку страхового ринку України 18 2.3. Аналіз структури ринку перестрахування в Україні 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ________________

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,627 Слов / 27 Страниц
  Отправлено: Май 11, 2019 Автор: valianickolaewna
 • Створення та розвиток експериментальної психології. Герман Еббінгауз

  Створення та розвиток експериментальної психології. Герман Еббінгауз

  Створення та розвиток експериментальної психології. Герман Еббінгауз До початку XX ст. психологічні лабораторії були створені в багатьох містах Європи та США. Однак найбільш цікаві та значущі експериментальні дослідження, що проводилися в цей період, пов'язані з Німеччиною, точніше, з Германом Еббінгаузом (1850-1909). Эббингауз Герман Еббінгауз навчався в університетах Галле і Берліна спочатку за фахом історія і філологія, потім - філософія. Після закінчення франко-пруської війни, в якій він брав участь, став доцентом університету в Берліні (1880), а

  Рейтинг:
  Размер документа: 704 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Май 12, 2019 Автор: Anna Garkusha
 • Податок на додану вартість: становлення та перспективи розвитку

  Податок на додану вартість: становлення та перспективи розвитку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра міжнародних економічних відносин та фінансів КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Податкова система» на тему: «Податок на додану вартість: становлення та перспективи розвитку» Студента(ки) III курсу, групи Ф-17 галузь знань 07 « Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Кахроманова Е. Керівник: Степаненко С. В. Кількість балів: ___ Оцінка:ECTS ___ Члени комісії: ________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Харків

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,044 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Апрель 17, 2020 Автор: Pylniev
 • Формування та розвиток особистості

  Формування та розвиток особистості

  Формування та розвиток особистості Підходи до розуміння чинників розвитку особистості: однофакторний (біологічна теорія, теорія середовища); двофакторний (соціогенетична теорія); багатофакторний (вплив багатьох чинників або домінуючий вплив одного з багатьох). Чинники розвитку особистості в світлі сучасних досліджень Джон Лоелін, Пол Коста, Роберт МакКрей (1998), Бенджамін, Ебштейн (1996), Тессер (1993), Воллер (1990), Девід Цукерман (1989), Рауль Падерсен (1986) – дослідження однояйцевих та двояйцевих близнюків, які виховувалися разом та окремо Для визначення частки генетичного чинника психологи порівнювали особистісні риси

  Рейтинг:
  Размер документа: 501 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Май 11, 2020 Автор: Kengo
 • Становлення, розвиток та занепад бюджетної системи в Україні

  Становлення, розвиток та занепад бюджетної системи в Україні

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Кафедра фінансів Реферат На тему «Становлення, розвиток та занепад бюджетної системи в україні.» Студентки гр. 6.02.22.15.03 напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Саковець Л.В. Перевірив: к.е.н., доц. Чернишов В. Кількість балів: ______ Харків – 2017 ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..3 1.Етапи і особливості розвитку власної бюджетної системи після здобуття Україною незалежності…………………………………………………………...5 2.Вплив проблем бюджету на макроекономічну ситуацію в Україні…………8 3.Виклики для бюджетної політики…………………………………………….11 4.ВИСНОВОК……………………………………………………………………15 ВСТУП Питанню

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,913 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Февраль 15, 2018 Автор: Lina Sakovets
 • Страхи в дошкільному віці та їх вплив на подальший розвиток дитини

  Страхи в дошкільному віці та їх вплив на подальший розвиток дитини

  Курсова робота з психології дитячої на тему: Страхи в дошкільному віці та їх вплив на подальший розвиток дитини * ________________ ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………………………………………….3 1. Дослідження проблеми страхів та їх класифікація……………………………………4 2.Причини виникнення дитячих страхів………………………………………………………..8 3.Чого безпосередньо бояться діти на різних вікових етапах………………………15 4.Методики виявлення дитячих страхів………………………………………………………..17 5.Поради батькам щодо боротьби з дитячими страхами. Методи подолання страхів……………………………………………………………………………………………………………..22 Висновки…………………………………………………………………………………………………………29 Список використаних джерел………………………………………………………………………..30 Додатки Вступ Сучасне життя досить стрімке, має багато стресових ситуацій, великий потік інформації. Все це не

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,075 Слов / 45 Страниц
  Отправлено: Февраль 28, 2018 Автор: VikiIvanova
 • Медичне страхування та його розвиток в Україні 2011-2015р

  Медичне страхування та його розвиток в Україні 2011-2015р

  Медичне страхування та його розвиток в Україні 2011-2015р Медичне страхування, та його розвиток в Україні 2011-2015р. Медичне страхування- одна із головних соціальних гарантій. Страхування здоров’я дозволяє отримати компенсаційні виплати при настанні страхового випадку. Медичне страхування згідно з законодавством, є видом страхування, що здійснюється в обовязковій (ОМС) та у добровільній (ОМС) формах. Що-до системи соціально-обовязкового медичного страхування(ОМС), то вона не практикується, перш за все, через відсутність механізму її здійснення. Основні причини не бажання роботодавців страхувати своїх

  Рейтинг:
  Размер документа: 768 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Март 7, 2018 Автор: Vadim11
 • Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

  Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій КУРСОВА РОБОТА Тема: «Розвиток та розміщення залізничного транспорту України» Розробив: Студент 1 курсу денної форми навчання Дмшкант В.В. освітнього рівня «магістр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Транспортна логістика» Перевірив: К.е.н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Попова Ю.М. Київ-2017 ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………...3 Розділ 1. Залізничний транспорт України……………………………………4 1.1. Місце залізничного транспорту

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,298 Слов / 50 Страниц
  Отправлено: Март 14, 2018 Автор: Елена Пичугина
 • Розвиток економічного потенціалу суспільства та людини в умовах «економіки знань»

  Розвиток економічного потенціалу суспільства та людини в умовах «економіки знань»

  ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАВА КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Політична економія» На тему: Розвиток економічного потенціалу суспільства та людини в умовах «економіки знань» Студентки I курсу, групи МР-35 Напряму підготовки:______________ Спеціальності___________________ Голозубової Анастасії Олександрівни Керівник: Помінова Ірина Іванівна Національна шкала_____________ Кількість балів:_____Оцінка: ECTS___ Члени комісії _______ _________________ _______ _________________ _______ _________________ _______ _________________ м.ХАРКІВ – 2015рік ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 5 1.1. «Потенціал»

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,975 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Апрель 1, 2018 Автор: anastasiyagoloz
 • Віктор Михайлович Глушков та його вклад у розвиток кібернетики в Україні

  Віктор Михайлович Глушков та його вклад у розвиток кібернетики в Україні

  МІНІСТЕРСТВО НАУКИ Й ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Домашнє завдання на тему: «Віктор Михайлович Глушков та його вклад у розвиток кібернетики в Україні» Виконала студентка І курсу ТУ- 115 Блажевич Аніта Романівна Київ - 2018 ________________ План Вступ 3 1.Життєпис В.М. Глушкова 4 2.Боротьба з хворобою 7 3.Діяльність у сфері кібернетики 8 Висновки 10 Список використаної літератури 11 ________________ Вступ Починаючи з 50-х років, поряд з фізикою, хімією і біологією все зростаюче значення і вплив

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,851 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Апрель 26, 2018 Автор: Anita2407
 • Розвиток рекреацiйного потенцiалу Украiни: оцiнка умов та перспектив

  Розвиток рекреацiйного потенцiалу Украiни: оцiнка умов та перспектив

  О.Ю. Снігова РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА УМОВ ТА ПЕРСПЕКТИВ Україна володіє значними природними і соціально-економічними рекреаційними ресурсами, які використовуються або можуть бути використані для відпочинку, оздоровлення, лікування і пізнавальної діяльності людей. Їх склад, структура, якість, потужність, ступінь використання та освоєння характеризуються значною регіональною диференціацією. Природні ресурси мають дуже високий ступінь територіальної локалізації. Найбільша частка серед структурних компонентів природно-ресурсного потенціалу України, за оцінками фахівців, належить земельним (близько 45%) і мінеральним (близько 30%) ресурсам. За запасами

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,822 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Май 3, 2018 Автор: Koto Like
 • Технології та технологічний розвиток підприємства

  Технології та технологічний розвиток підприємства

  Трансфер технологій Тести до теми 1. Технології та технологічний розвиток підприємства. Варіант 1. 1. Технологія згідно методології ООН, це – а) система взаємопов’язаних способів оброблення матеріалів та прийомів виготовлення продукції у виробничому процесі; б) сукупність методів та інструментів для досягнення бажаного результату, перетворення сировини в готову продукцію; в) засіб перетворення речовини, енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки і переробки матеріалів, збирання готових виробів, контролю якості, управління; г) або технологія у чистому вигляді, що охоплює

  Рейтинг:
  Размер документа: 891 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Июнь 14, 2018 Автор: Артем Решетнік
 • Політичні та економічні чинники, які справили істотний вплив на розвиток Канади

  Політичні та економічні чинники, які справили істотний вплив на розвиток Канади

  ПЛАН Вступ 1.Політичні та економічні чинники, які справили істотний вплив на розвиток Канади 2.Загальна характеристика економіки Канади 3.Державний бюджет, видатки, податки 4.Регіональна економічна політика 5.Елементи фінансової системи Канади 6.Іноземні інвестиції в Канаді і канадські інвестиції за кордоном Висновок Список використаної літератури ________________ Вступ Як і будь-яка країна на земній кулі, Канада має свої особливості і унікальні риси, які привертають до неї увагу і служать стимулом для пізнання по книгам і творам мистецтва, а також з

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,866 Слов / 28 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 25, 2018 Автор: Dima Oliinyk

Перейти на страницу