Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Психологічні особливості розвитку рефераты и научные статьи

Поиск

446 Психологічні особливості розвитку Бесплатные рефераты: 151 - 175

Перейти на страницу
Последнее обновление: Март 25, 2018
 • Проблеми розвитку фінансової системи України

  Проблеми розвитку фінансової системи України

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ Варіант №18 Виконала ст. гр. МЕН- 31 Потіха Ю. Б. Перевірив: доц., канд. ек. н. Горин В. П. Оцінка :________ Тернопіль 2017 План 1. Теоретичне завдання (Проблеми розвитку фінансової системи України) 2. Практичне завдання №1 (Аналіз динаміки, складу та структури видатків місцевих бюджетів України за функціональною класифікацією видатків) 3. Практичне завдання №2 (Оцінка питомої ваги заощаджень у

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,842 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Май 13, 2018 Автор: Потішка Потіха
 • Особливості інформаційного забезпечення регіональних бібліотек України

  Особливості інформаційного забезпечення регіональних бібліотек України

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ………4 1.1. Загальна характеристика бібліотечної системи України……………..………4 1.2. Основні функції бібліотеки…………………………………………….………..7 1.3. Шляхи вдосконалення роботи бібліотек щодо інформатизації суспільства..8 РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ…………..…….….10 2.1. Національні бібліотеки України……………………………………………....10 2.2. Галузеві бібліотеки України……………………………………………………11 2.3. Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки……………….14 РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІОТЕКИ………………….....18 3.1. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості……....18 3.2. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в розвитку інформаційного потенціалу бібліотек…………………………………………………………………..27 3.3. Особливості інформаційного забезпечення регіональних

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,802 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Май 13, 2018 Автор: Nadezhda Moroz
 • Прогнозування розвитку страхування кібер – ризиків

  Прогнозування розвитку страхування кібер – ризиків

  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ КІБЕР-РИЗИКІ 1.1 Економічна сутність страхування кібер-ризиків 1.2 Види страхових продуктів в страхуванні кібер-ризиків. 1.3 Методи аналізу і оцінки кібер-ризиків РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ КІБЕР-РИЗИКІВ В УКРАЇНІ. 2.1 Нормативно-правова база функціонування ринку страхових послуг в кібер страхуванні. 2.2 Аналіз вітчизняного ринку кібер-злочинності та страхування кібер – ризиків. 2.3 Зарубіжна практика страхування кібер-ризиків. РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ КІБЕР-РИЗИКІВ В УКРАЇНІ. 3.1 Пропозиції розвитку страхування кібер-ризиків.

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,922 Слов / 48 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2018 Автор: anastasijasnisar
 • Зовнішній борг України та особливості управління ним

  Зовнішній борг України та особливості управління ним

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва РЕФЕРАТ з дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові відносини» на тему «Зовнішній борг України та особливості управління ним» Виконав: ст. групи МА-43 Кудрик А.В. Перевірив: к.е.н., ст. викл. каф. ММП Вільгуцька Р.Б. Львів – 2018 ЗМІСТ 1. ВСТУП 2. РОЗДІЛ 1. ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ 3. РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ 4. ВИСНОВКИ 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП В умовах

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,446 Слов / 14 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2018 Автор: Anastasia Kudryk
 • Національна модель економічного розвитку Росії

  Національна модель економічного розвитку Росії

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Факультет міжнародної економіки та менеджменту Кафедра міжнародної економіки Курсова робота на тему: Національна модель економічного розвитку Росії Студента 4 групи 3 курсу денного відділення Рижова Євгена Олександровича Науковий керівник к.е.н., доцент Лихолет Сергій Ілліч Київ 2017 ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи формування національної моделі розвитку 6 1.1. Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвитку 6 1.2.

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,214 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Май 16, 2018 Автор: Evgeniy2018
 • Сучасне значення iноземных iнвестицiй для забезпечення сталого розвитку економiки Украiни

  Сучасне значення iноземных iнвестицiй для забезпечення сталого розвитку економiки Украiни

  СУЧАСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Україна, в сучасних економічних умовах, які характеризуються високою швидкістю змін, потребує розробки механізмів, які наплавлені на пристосування вітчизняної економіки до світових стандартів та її скорішої інтеграції у міжнаціональне господарство. Необхідно зауважити, що вітчизняні підприємства здійснюють свою роботу в умовах гострого дефіциту внутрішніх інвестиційних ресурсів, необхідних для їх функціонування та відновлення. А в сучасних умовах Україна не спроможна забезпечити соціально-економічний розвиток за рахунок власних фінансових ресурсів

  Рейтинг:
  Размер документа: 813 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 16, 2018 Автор: krents_4482
 • Сучасне значення iноземних iнвестицiй для забезпечення сталого розвитку економiки Украiни

  Сучасне значення iноземних iнвестицiй для забезпечення сталого розвитку економiки Украiни

  СУЧАСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Україна, в сучасних економічних умовах, які характеризуються високою швидкістю змін, потребує розробки механізмів, які наплавлені на пристосування вітчизняної економіки до світових стандартів та її скорішої інтеграції у міжнаціональне господарство. Необхідно зауважити, що вітчизняні підприємства здійснюють свою роботу в умовах гострого дефіциту внутрішніх інвестиційних ресурсів, необхідних для їх функціонування та відновлення. А в сучасних умовах Україна не спроможна забезпечити соціально-економічний розвиток за рахунок власних фінансових ресурсів

  Рейтинг:
  Размер документа: 813 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 16, 2018 Автор: krents_4482
 • Стратегії розвитку підприємства «Кремень»

  Стратегії розвитку підприємства «Кремень»

  Зміст Резюме………………………………………………………………..…. 3 1. Характеристика товару ……………………………………..………......5 2. Оцінка ринку збуту……………………………………………..…..…….7 3. Конкуренція……………………………………………………..…...……8 4. Стратегія маркетингу…………………………………………….…..…..10 5. Виробничий план…………………………………………………………11 6. Організаційний план…………………………………………………..….18 7. Оцінка ризику та методи його зниження……………………….……….20 8. Фінансовий план…………………………………………………….…….21 Список літератури……………………………………..………………….28 ________________ Резюме Цей бізнес план розроблений з метою визначення стратегії розвитку підприємства «Кремень» на 2014-2015 р. р. Основними цілями є : * Збільшити обсяг продаж * Зайняти вагому частину ринку за рахунок витіснення конкурентів * Збільшити чистий прибуток * Підвищити якість

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,680 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Май 16, 2018 Автор: indigo
 • Педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу до математики у старших дошкільників

  Педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу до математики у старших дошкільників

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-6.01 Маріупольський державний університет Кафедра дошкільної освіти КУРСОВА РОБОТА з дошкільної педагогіки на тему: «Педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу до математики у старших дошкільників » Студентки __ІІІ__ курсу _ДО-14_, денна форма навчання напряму підготовки_0101 Педагогічна освіта спеціальності__6.010101 Дошкільна освіта_ Пандазі Ольги Керівник Брежнєва О.Г., доцент кафедри дошкільної освіти Національна шкала ________________ Кількість балів: ___________________ Оцінка: ECTS ____________________

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,748 Слов / 51 Страниц
  Отправлено: Май 17, 2018 Автор: Марина Андреева
 • Соціальний супровід сім'ї, яка виховує дитину старшого шкільного віку з комплексним порушенням психофізіологічного розвитку

  Соціальний супровід сім'ї, яка виховує дитину старшого шкільного віку з комплексним порушенням психофізіологічного розвитку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «Соціальний супровід сім’ї» На тему: «СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМ’Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З КОМПЛЕКСНИМ ПОРУШЕННЯМ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ» Студентки ІV курсу 42 групи напряму підготовки «Соціальна робота» спеціальності «Соціальний педагог» П'ятницької Юлії Сергіївни Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальних технологій Залібовська–Ільницька Зоя Володимирівна Національна шкала Кількість балів ______ Оцінка ECTS___ Члени

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,715 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Май 17, 2018 Автор: arnesmiyan
 • Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівського регіону

  Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівського регіону

  ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................... 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............................................................................................................. 5 1.1. Сутність та завдання туристично-рекреаційної діяльності........................... 5 1.2. Історія розвитку туризму Львівського регіону............................................... 8 1.3. Методика проведення екскурсійної діяльності.............................................. 11 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ....................................................................................... 16 2.1. Характеристика туристично-рекреаційного потенціалу Львівського регіону........................................................................................................................ 16 2.2. Аналіз чинників впливу на туристично-рекреаційний потенціал Львівського регіону.................................................................................................. 21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ....................................................................................... 27 3.1. Напрями вдосконалення туристичної діяльності у Львівському регіоні......................................................................................................................... 27 3.2. Проблеми

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,201 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Май 19, 2018 Автор: Helen3
 • Особливостi економiчного розвитку Японii

  Особливостi економiчного розвитку Японii

  Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет « Харківський політехнічний інститут » Контрольна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯПОНІЇ» Виконала: Студентка БЕМ-97а Вовк Марія Перевірила: Матросова В.О. Харків 2018 ________________ Зміст 1. Загальна характеристика економічного стану Японії ……………3 2. Фінансова система…………………………………………………....8 3. Соціальна система забезпечення……………………………………11 4. Рівень життя населення, рівень міграції………………………......16 5. Галузева структура промисловості, міжнародна виробнича спеціалізація………………………………………………………….20 6. Міжнародні зв’язки, рівень міжнародної торгівлі…………………26 Список використаних джерел………………………………………….34 ________________ 1. Загальна характеристика економічного стану

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,554 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Май 20, 2018 Автор: Маша Вовк
 • Перспективні центри розвитку гастрономічного туризму Закарпатській області

  Перспективні центри розвитку гастрономічного туризму Закарпатській області

  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ 5 1.1. Теоретичні засади гастрономічного туризму 5 1.2. Аналіз основних наукових праць з дослідження гастрономічного туризму 5 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 2.1. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області 5 2.2. Сучасний стан туристичної діяльності в Закарпатській області 5 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 3.1. Перспективні центри розвитку гастрономічного туризму Закарпатській області 5 3.2. Пропозиції заходів щодо

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,367 Слов / 38 Страниц
  Отправлено: Май 21, 2018 Автор: Serhii1177
 • Діалектика як теорія розвитку

  Діалектика як теорія розвитку

  Есе з філософії на тему Діалектика як теорія розвитку Савенко Анастасія БТБ-2,2 За історію філософії поняття "діалектика" застосовувалось та розкривалося в різних значеннях. Так, наприклад, Сократ вважав діалектику мистецтвом, яке через зіткнення протилежностей знаходило істину, за думки Гегеля, діалектика – це єдиний правильний спосіб пізнання. Отже, можна ототожнити, що діалектика – це такий метод пізнання (розуміння) світу, за яким реальність знаходиться у постійному русі та змінах, взаємозлагоді і розумінні. Але в деяких філософічних працях діалектика

  Рейтинг:
  Размер документа: 295 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Май 21, 2018 Автор: Анастасія Савенко
 • Тенденції розвитку ринку інтерактивної реклами в Україні

  Тенденції розвитку ринку інтерактивної реклами в Україні

  УДК 339.138 Доброва Я.Р., студентка Пасічник Т.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро dobrova.yana97@gmail.com ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНТЕРАКТИВНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ Сучасний ринок реклами набуває все нових обрисів і форм. Це зумовлюється появою нових рекламних продуктів, які вимагають нових маркетингових стратегій, передбачають функціонування нових комунікаційних середовищ і, в свою чергу, починають домінувати для багатьох груп товарів і послуг. Вивченням питання інтерактивного рекламування займалися вчені в різних галузях знань. З

  Рейтинг:
  Размер документа: 814 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 22, 2018 Автор: yana_dobrova
 • Психологічні аспекти пізнавальної діяльності дошкільнят з порушенням мови

  Психологічні аспекти пізнавальної діяльності дошкільнят з порушенням мови

  ЗМІСТ ВСТУП ................................................................................................................. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ МОВИ ......... 1.1. Розвиток психічних процесів у дітей старшого дошкільного віку .............................................................................................................................. 1.2. Психологічна характеристика старших дошкільників з порушенням мови ............................................................................................................................. 1.3. Пізнавальна діяльність дітей дошкільного віку ............................................................................................................................ Висновки до розділу 1 ...................................................................................... РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ МОВИ ............................................................................................................................. 2.1. Методологія дослідження ......................................................................... 2.2. Характеристика рівня розвитку розумових здібностей старших дошкільників ..................................................................................................... 2.3. Специфіка

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,250 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Май 22, 2018 Автор: erika46
 • Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємств торгівлі

  Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємств торгівлі

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Кафедра економіки підприємств АНОТАЦІЯ ДО СТАТТЕЙ Виконала: Студентка 5-го курсу, Обліково-економічного факультету, групи ООП-503 Козодой Олена Миколаївна Перевірив: к.е.н, доцент Позняк С.В. Київ – 2017 ЗМІСТ 1. Анотація до статті «Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємств торгівлі» автор Федулова Любов. _ Вісник КНТЕУ 2017.№3._ http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/03/6.pdf 3 2. Анотація до статті «Багатомірна інновація як базис формування бізнес-моделей підприємств» автор Нєнно І.М. _ Науковий вісник Ужгородського національного університету

  Рейтинг:
  Размер документа: 797 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 23, 2018 Автор: ihellena18
 • Особливості і специфіка менеджменту

  Особливості і специфіка менеджменту

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чорноморський державний університет імені Петра Могили Інститут державного управління Кафедра державної політики та менеджменту Реферат з дисципліни «Вступ до спеціальності «Менеджмент» на тему: «Особливості і специфіка менеджменту» Виконала: студентка 135 групи Гоголь Катерина Віталіївна Перевірив: к. політ. н, доцент Шатун Володимир Тимофійович м. Миколаїв − 2015 ЗМІСТ Список використаних джерел……………………………………………………………………... 2 Вступ………………………………………………………………………………………………....3 1. Особливості і специфіка менеджменту..……………………………………......................... 3 2. Проблеми та перспективи ефективної роботи менеджера……………………………........ 5 Висновки………………………………………………………………………….………………….6 Список використаних джерел:

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,779 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Май 29, 2018 Автор: Ekaterina231197
 • Методичні основи дослідження розвитку уяви в молодшому шкільному віці

  Методичні основи дослідження розвитку уяви в молодшому шкільному віці

  Зміст Вступ Розділ І.Психологічна сутність уяви та її розвиток в молодшому шкільному віці 1.1 Поняття про уяву, її види та процеси 1.2 Молодший шкільний вік 1.3 Розвиток уяви в молодшому шкільному віці Висновок до Розділу І Розділ ІІ. Методичні основи дослідження розвитку уяви в молодшому шкільному віці 2.1Експерементальне дослідження особливостей розвитку уяви в молодших школярів 2.2 Методика Е. Торренса „Неповні фігури" 2.3 Методика "Три кольори" Висновок до Розділу ІІ Висновок Додатоки Література Вступ Уява, як

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,463 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Май 30, 2018 Автор: ludmil
 • Оболонка „Експерт” продукційної експертної системи. Особливості роботи з базами знань в оболонці „Експерт”

  Оболонка „Експерт” продукційної експертної системи. Особливості роботи з базами знань в оболонці „Експерт”

  Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Лабораторна робота №1-2 З дисципліни «Технології створення експертних систем» На тему: «Оболонка „Експерт” продукційної експертної системи. Особливості роботи з базами знань в оболонці „Експерт”» Виконала: студентка групи 2КН-17м Шахно Юлія Прийняв: ас. Белзецький Р.С. Вінниця, 2017 ________________ Мета роботи: Набути навиків роботи в оболонці „Експерт” продукційної експертної системи для її подальшого використання при розробці БЗ та ЕС. Розробити та протестувати власну БЗ для ЕС «Експерт». Хід

  Рейтинг:
  Размер документа: 624 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Май 30, 2018 Автор: Yuliia Shakhno
 • Індивідуальне навчально-дослідне завдання «Стан і тенденції розвитку малих підприємств в економіці України»

  Індивідуальне навчально-дослідне завдання «Стан і тенденції розвитку малих підприємств в економіці України»

  МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ 1993 INTERNATIONAL1 UNIVERSITY OF FINANCE КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Підприємництво ” Виконала студентка 3 курсу групи № ЗЕ- 41 Напрям підготовки Економіка підприємства Жукова О.О. Перевірив (ла) Іляш Ольга Ігорівна Київ – 2017 ________________ Зміст 1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання «Стан і тенденції розвитку малих підприємств в економіці України»……………………………………………….…3 2. Практичні завдання…………………………………………………………….....15 3. Теоретичне завдання (ЕСЕ)…………………………………………………….…20 1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання «Стан і тенденції розвитку малих підприємств в економіці України» Розвиток національної економіки в

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,403 Слов / 18 Страниц
  Отправлено: Май 31, 2018 Автор: yts88888888
 • Аналіз розвитку майнового страхування в Україні

  Аналіз розвитку майнового страхування в Україні

  Бабік І.О. Здобувач освітнього ступеня «магістр» ФП з(м) ВТЕІ КНТЕУ Аналіз розвитку майнового страхування в Україні У даній статті пропоную розглянути основи розвитку майнового страхування в Україні та напрямки його удосконалення. Без розвинутої системи страхування економіка успішно функціонувати не може. Майнове страхування в перспективі має стати одним із основних механізмів поновлення порушених майнових інтересів осіб у випадках непередбачуваних природних, техногенних та інших явищ, що має позитивно впливати на зміцнення фінансів держави. Ключові слова: ринок майнового

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,070 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Май 31, 2018 Автор: Владислав Ярмощук
 • Головні особливості іншомовного наукового стилю

  Головні особливості іншомовного наукового стилю

  Головні особливості іншомовного наукового стилю Науковий стиль мовлення має кілька різновидів: власне науковий, науково-технічний, · науково-інформативний, · учебнонаучний, · науково-популярний. Науковий англійська має деякі властивості: * Наукова тематика текстів. Науковий стиль характерний для текстів, призначених для повідомлення точних відомостей з якої-небудь спеціальної області і для закріплення процесу пізнання. Лексика наукового стилю складається з трьох основних шарів: загальновживаних слів, загальнонаукових та термінів. * Узагальненість, абстрактність, абстрактність викладу проявляється у відборі лексичного матеріалу. Граматичну будову наукового стилю

  Рейтинг:
  Размер документа: 682 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Май 31, 2018 Автор: kira.veli4cko
 • Педагогічні умови естетичного розвитку учнів молодшого віку

  Педагогічні умови естетичного розвитку учнів молодшого віку

  2.2Педагогічні умови естетичного розвитку учнів молодшого віку На основі визначення сутності естетичного розвитку і завдань естетичного виховання, враховуючи особливості психо-фізіологічного розвитку учнів молодшого віку ми окреслили ряд педагогічних умов необхідних для забезпечення естетичного розвитку учнів, серед яких: 1) необхідною умовою естетичного виховання і розвитку є забезпечення особистісно-орієнтованого підходу у навчанні, який базується на актуалізації життєвого і музичного досвіду учнів, усвідомленні учнями значення для них естетичних цінностей музичних творів, здатності емоційно переживати музично-образний зміст творів ,

  Рейтинг:
  Размер документа: 557 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Июнь 1, 2018 Автор: lemasy
 • ОАЕ, Катар, Кувейт – надзвичайно заможні держави Перської затоки: особливості внутрішньої економічної політики

  ОАЕ, Катар, Кувейт – надзвичайно заможні держави Перської затоки: особливості внутрішньої економічної політики

  Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій ОАЕ, Катар, Кувейт – надзвичайно заможні держави Перської затоки: особливості внутрішньої економічної політики Курсова робота ______________ з країнознавства (підпис студента і дата) студентки 2 курсу групи 201 Шмиріної Анастасії Олегівни Науковий керівник : доктор історичних наук Дерев’янко Ігор Петрович « ___________________» (піпис керівника і дата) КИЇВ – 2017 ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………. 3 Розділ 1. Фактори стабільної економічної

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,802 Слов / 28 Страниц
  Отправлено: Июнь 2, 2018 Автор: anastasia0012

Перейти на страницу