Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Психологічні особливості розвитку рефераты и научные статьи

Поиск

448 Психологічні особливості розвитку Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Март 25, 2018
 • Психологічні особливості розвитку уяви дітей старшого дошкільного віку

  Психологічні особливості розвитку уяви дітей старшого дошкільного віку

  ВСТУП Розвиток сучасної психологічної науки створює тенденції до вивчення психіки дитини дошкільного віку. Разом з розвитком суспільства, виникають нові питання та проблеми для дослідження уяви дітей, які привертають увагу сучасних психологів та педагогів. Сучасні вимоги держави щодо освіти та розвитку дітей дошкільного віку передбачають психічний розвиток дитини та підготовку її до школи. Важливу роль у психічному розвитку дітей відіграє уява. Саме уява сприяє розвитку творчої діяльності, а також становлення особистості дитини в соціумі. Становлення довільної

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,693 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Февраль 8, 2018 Автор: epanchuk11
 • Психологічні особливості розвитку креативності молодшого школяра

  Психологічні особливості розвитку креативності молодшого школяра

  КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» на тему: «Психологічні особливості розвитку креативності молодшого школяра» ________________ ЗМІСТ ВСТУП...…………………….………………………………………................3 РОЗДІЛ 1 КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 1. Поняття креативності у психології…………………………...................5 2. Розвиток креативності як психологічна проблема………….….............8 ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ…….……...…………………………….……..18 РОЗДІЛ 2 ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1. Психологічні особливості розвитку особистості у молодшому шкільному віці………………………......................................................20 2. Формування креативності у молодших школярів ……….....................24 3. Психолого-педагогічні рекомендації щодо розвитку креативності дітей молодшого шкільного віку …………………………………………….31

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,313 Слов / 34 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 27, 2018 Автор: nastya_nastya
 • Психологічні особливості розвитку мислення молодшого школяра на уроках математики

  Психологічні особливості розвитку мислення молодшого школяра на уроках математики

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Факультет педагогіки і психології Кафедра психології та педагогіки КУРСОВА РОБОТА з вікової психології на тему: «Психологічні особливості розвитку мислення молодшого школяра на уроках математики» Студента(ки) III курсу 32 ППР групи напряму підготовки Початкова освіта спеціальності початкова освіта Морозової Крістіни Олексіївни Науковий керівник: Падалко Роман Григорович (посада,науковий ступінь,прізвище та ініціали) Національна шкала______________ Кількість балів:__________Оцінка: ECTS______ Члени комісії: _______ ____________________ (підпис) (прізвище та ініціали) _______ ____________________ (підпис)

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,118 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Апрель 12, 2019 Автор: yuliya24
 • Особливості розвитку сили в учнів старшого шкільного віку на уроках фізичної культури засобами атлетичної гімнастики

  Особливості розвитку сили в учнів старшого шкільного віку на уроках фізичної культури засобами атлетичної гімнастики

  КУРСОВА РОБОТА з теорії та методики фізичного виховання Особливості розвитку сили в учнів старшого шкільного віку на уроках фізичної культури засобами атлетичної гімнастики ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичний аналіз особливостей розвитку сили в учнів старшого шкільного віку на уроках фізичної культури засобами атлетичної гімнастики 6 1.1. Науково-теоретичні основи розвитку силових здібностей учнів 10-11 класів 6 1.2. Історія розвитку атлетичної гімнастики 9 1.3. Вікові особливості розвитку сили старшокласників 11 1.4. Методика розвитку сили в

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,786 Слов / 28 Страниц
  Отправлено: Февраль 9, 2018 Автор: vadim.samol
 • Особливості розвитку втоми та фізичної натренованості

  Особливості розвитку втоми та фізичної натренованості

  РЕФЕРАТ Курсова робота: 32 с., 25 джерел, 1 рис. Об’єкт дослідження – втома і натренованість. Предмет дослідження – особливості фізичної натренованості та розвитку втоми. Мета роботи – розглянути особливості розвитку втоми та фізичної натренованості. Методи дослідження – аналіз джерел, описовий, формально-логічний, системного та структурно-функціонального аналізу, метод вивчення та узагальнення. Фізичні навантаження в сучасному спорті настільки високі, що вроджені адаптивні механізми часто виявляються нездатні забезпечити нормальне функціонування організму в цих умовах. І тільки спеціальні тренування, які

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,326 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Февраль 18, 2018 Автор: wella1985
 • Психологічні особливості навчання англійської мови молодших школярів

  Психологічні особливості навчання англійської мови молодших школярів

  ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………...………3 Розділ 1. Теоретичні основи навчання дітей іноземній мові………...6 1.1 Навчання англійській мові в початковій школі....................................5 1.2 Психологічні особливості розвитку молодших школярів...................8 Розділ 2. Методика викладання англійської мови молодшим школярам з урахуванням психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку…………………………………………………………………………..13 2.1 Методи та прийоми навчання англійській мові………………………13 2.2 Враховування психологічних особливостей молодших школярів в навчанні англійській мові………………………………………………….15 2.3 Організація уроку англійської мови в початковій школі…………....16 2.4 Мовленнєва діяльність на уроках іноземної мови……………………21 2.5 Гра як метод

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,095 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Апрель 3, 2018 Автор: Veronica Hizhnyak
 • Психологічні особливості прояву вольових якостей у дітей старшого дошкільного віку

  ЗМІСТ Стор. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ВОЛІ 6 1.1. Сутність волі та характеристика її прояву 6 1.2. Особливості вольового розвитку дітей від народження до 6 років 13 Висновки до першого розділу 22 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОЯВУ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 23 2.1. Рівні розвитку вольових якостей (цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучість, дисциплінованість) 23 2.2. Робота дитячого садка та сім'ї з питань розвитку вольових якостей дітей старшого дошкільного віку 35

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,613 Слов / 51 Страниц
  Отправлено: Апрель 17, 2018 Автор: Svetlana_98
 • Особливості розвитку подвійної бухгалтерії і в Голландії XVI-XVIII століття

  Особливості розвитку подвійної бухгалтерії і в Голландії XVI-XVIII століття

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Інститут економіки та менеджменту Кафедра обліку та аналізу РЕФЕРАТ на тему: «Особливості розвитку подвійної бухгалтерії і в Голландії XVI-XVIII століття» Виконала: Перевірила: Львів 2018 ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Ян Імпін 4 2. Найвизначніша праця рахівництва Сімона Стевіна 4 3. Класифікація рахунків - В. ван Гезель і К. ван Гезель 5 4. Допоміжні книги Кардінеля та праця Авраама де Граффа 6 ВИСНОВКИ 8 ________________ ВСТУП Осмислення подвійного

  Рейтинг:
  Размер документа: 985 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 6, 2018 Автор: Sofiia
 • Особливості розвитку американського романтизму та його представники

  Особливості розвитку американського романтизму та його представники

  ЗМІСТ ВСТУП3 РОЗДІЛ I. ПОЕТИКА АМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ 5 1.1 Поняття романтизму у сучасних дослідженнях 5 1.2 Особливості розвитку американського романтизму та його представники 11 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ЗБІРКИ «РОЗПОВІДІ ПРО ВІЙСЬКОВИХ І ПРО ЦИВІЛЬНИХ» АМБРОУЗА БІРСА 15 2.1 Життєвий і творчий шлях Амброуза Бірса 15 2.2 Структурно - композиційна організація та образна система збірки новел «Розповіді про військових і про цивільних» 18 2.3 Специфіка образної системи збірки 20 ВИСНОВКИ25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ28 ВСТУП Формування

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,775 Слов / 28 Страниц
  Отправлено: Май 7, 2018 Автор: Лиза Немчинова
 • Психологічні особливості інтернетзалежності в підлітковому та старшому юнацькому віці

  Психологічні особливості інтернетзалежності в підлітковому та старшому юнацькому віці

  Психологічні особливості інтернетзалежності в підлітковому та старшому юнацькому віці. Вступ Актуальністьдослідження:науково-технічна революція, котрапродовжує відбуватися у світі, не може не впливати на всі сфери життя людини, підпорядковуючи його новим вимогам. Ситуація, що пов’язана зі швидким поширенням інтернет-залежності, є досить проблемною для багатьох країн, у тому числі, і України. В умовах соціально-економічної кризи особистість страждає від дії різноманітних психогенних чинників, що спричиняє пошук альтернативних сфер самореалізації, однією з яких є віртуальна реальність, що створюється в інтернеті. Інтернет-залежність

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,754 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Май 10, 2018 Автор: Dasha Babych
 • Психологічні особливості мотивації пізнавальної діяльності підлітків

  Психологічні особливості мотивації пізнавальної діяльності підлітків

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 6 1.1. Мотивація як процес 6 1.2. Навчальна мотивація та класифікація мотивів навчання 9 1.3. Навчальна діяльність підлітків, її мотивація 13 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 21 2.1. Особливості психодіагностики підлітків. 21 2.2. Методики дослідження, аналіз та інтерпретація результатів 23 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ ________________ ВСТУП Актуальність проблеми. Проблема мотивації – одна із ключових проблем психології, адже це

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,563 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Май 25, 2018 Автор: vronska12345
 • Соціально – психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці

  Соціально – психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ КУРСОВА РОБОТА на тему: Соціально – психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці Студентки 3 курсу, 1 групи напряму підготовки – 6030103 спеціальності «Практична психологія» Стрижак Христини Михайлівни Керівник: Воловар Наталія Павлівна Національна шкала______________ Кількість балів: ___ Оцінка: ECTS__ Члени комісії: _________ ___________________ _________ ___________________ _________ ___________________ м. Ужгород – 2016 рік ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. Теоретичний аналіз проблеми внутрішньоособистісних конфліктів у

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,601 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 6, 2018 Автор: Christina Styzhak
 • Особливості розвитку націонал-соціалізму в Німеччині та роль А. Гітлера у формуванні та розвитку націонал- соціалістичної робітничої парт

  Особливості розвитку націонал-соціалізму в Німеччині та роль А. Гітлера у формуванні та розвитку націонал- соціалістичної робітничої парт

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНЫ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНЫЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н Каразіна ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ КУРСОВА РОБОТА Особливості розвитку націонал-соціалізму в Німеччині та роль А. Гітлера у формуванні та розвитку націонал- соціалістичної робітничої партії Німеччини (1919-1933) Студента I курсу групи ІС – 14 напрямок підготовки історія спеціальності «історія» Толстого Кирила Олександровича Науковий керівник канд. іст. наук, доцент ЧЕНЧИК Д. В. Національна шкала__________ Кількість балів___ Оцінка: ECTS___ Члени комісії: __________ ________________ (підпис)

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,023 Слов / 41 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 18, 2018 Автор: Кирилл Толстой
 • Психологічні особливості пізнавальних процесів молодших школярів

  Психологічні особливості пізнавальних процесів молодших школярів

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ СТРИЖАК ХРИСТИНА МИХАЙЛІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 6.030103 – «Практична психологія» Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр Науковий керівник: Ісаєвич С.І. Ужгород – 2017 ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. Теоретичний аналіз проблеми психологічних особливостей пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку 1. Психологічна характеристика молодшого школяра………………………6 2. Психологічні особливості сенсорно – перцептивних

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,193 Слов / 53 Страниц
  Отправлено: Декабрь 3, 2018 Автор: Christina Styzhak
 • Психологічні особливості формування корпоративного іміджу міжнародній організації ТОВ «Серв’є Україна»

  Психологічні особливості формування корпоративного іміджу міжнародній організації ТОВ «Серв’є Україна»

  Психологічні особливості формування корпоративного іміджу міжнародній організації ТОВ «Серв’є Україна» ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 6 1.1 Корпоративний імідж як психологічна проблема 6 1.2 Психологічні особливості формування корпоративного іміджу міжнародній організації 17 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ 26 2.1 Умови та особливості діяльності працівників міжнародної компанії ТОВ «Сервь’є Україна» 26 2.2 Обґрунтування психодіагностичного інструментарію програми дослідження ТОВ «Сервь’є Україна» 34 РОЗДІЛ

  Рейтинг:
  Размер документа: 16,063 Слов / 65 Страниц
  Отправлено: Декабрь 25, 2018 Автор: sshelepyuk
 • Психологічні особливості вольової поведінки дітей старшого дошкільного віку

  Психологічні особливості вольової поведінки дітей старшого дошкільного віку

  ВСТУП Актуальність дослідження. Дошкільне дитинство – надзвичайно важливий період розвитку людини. Це унікальний і вирішальний період розвитку дитини, коли закладаються основи особистості, виробляються воля і довільна поведінка, активно розвивається уява, творчість, загальна ініціативність. Це вік початкового, фактичного становлення особистості. Порушення будь якої ланки або механізму психологічної структури розвитку дитини може суттєво вплинути на її подальший розвиток. Інтелектуальні здібності, мотиваційна, емоційно-вольова сфери не розвиваються мимовільно. Щоб дитина була гармонійно розвинутою, психологічно здоровою – вона потребує особливого

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,043 Слов / 41 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2019 Автор: Даша Мойсиевич
 • Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків

  Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків

  Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Факультет педагогіки і психології Кафедра психології і педагогіки КУРСОВА РОБОТА з загальної психології на тему: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ» Виконала студентка ІІ курсу 22 ЗМСППР групи Напряму підготовки Спеціальності: практична психологія Жиденко Леся Анатоліївна Керівник: викладач Коростишевська Ірина Леонідівна Національна шкала__________ Кількість балів____ Оцінка ЕСТS___ Члени комісії______ ____________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ______ ____________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ______ ____________________ (підпис) (прізвище та

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,951 Слов / 36 Страниц
  Отправлено: Февраль 24, 2019 Автор: Lesik
 • Особливості розвитку Сходу та Заходу в епоху Середньовіччя

  Особливості розвитку Сходу та Заходу в епоху Середньовіччя

  Особливості розвитку Сходу та Заходу в епоху Середньовіччя Критерії Схід Захід Політична карта: держави та час їх існування, держ. устрій та адміністративно-територіальний поділ Візантія(395-1453), Персія 6 ст.до н.е – 224), Арабський халіфат(7 ст. – 1258), Омсанська імперія (1299-1923), Китай, Індія. Монархії, поділ на провінції та наісництва Ранньофеодальні королівства: королівство вестготів, остготів, франків, бургундів, Королівства на території Британських о-вів, Французська держава, Датська, Італія, Німеччина, Англія, Велике Князівство Литовське, Русь. Міста-республіки, монархії. Вільна міська община Економічний розвиток

  Рейтинг:
  Размер документа: 424 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Апрель 16, 2019 Автор: Світлана Симбратович
 • Особливості розвитку туристичної сфери Туреччини

  Особливості розвитку туристичної сфери Туреччини

  Особливості розвитку туристичної сфери Туреччини План Вступ Розділ І.Туреччина та її туристичні ресурси. 1.1.Історія Туреччини 1.2 Туристичні курорти 1.3 Культурно-історичні пам‘ятки Розділ ІІ. Аналіз ступеню впливу туризму на зростання економіки країни 2.1.Туризм як економічне явище 2.2.Вплив туризму на рівень економіки 2.3.Приток українських туристів до Туреччини Розділ ІІІ . Перспективи та проблеми туризму. 3.1.Проблематика та недоліки туризму 3.2 Перспективи розвитку туристичної індустрії в країні Висновки Список використаних джерел. Вступ Актуальність теми дослідження. Ринок туристичних послуг Туреччини

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,547 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Май 12, 2019 Автор: oksana020312
 • Психологічні особливості мисленнєвих процесів у дітей старшого дошкільного віку

  Психологічні особливості мисленнєвих процесів у дітей старшого дошкільного віку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО" ІНСТІТУТ ПСИХОЛОГІЇ ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Кафедра педагогічної та вікової психологіі Психологічні особливості мисленнєвих процесів у дітей старшого дошкільного віку Дипломна робота студентки V курса І групи заочної форми навчання Заболотної Тетяни Іллівни Науковий керівник д. психол. наук, професор Симоненко С. М. Одеса 2011 Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення особливостей розвитку мислення у дітей старшого

  Рейтинг:
  Размер документа: 35,387 Слов / 142 Страниц
  Отправлено: Июнь 20, 2019 Автор: tatusha83
 • Психологічні особливості діяльності керівника

  Психологічні особливості діяльності керівника

  ЗМІСТ стор. ВСТУП…………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ПРОАНАЛІЗУВАТИ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ………………...….5 1.1. Поняття стилю………………………………………………..…….5 1.2. Типологія стилю діяльності……………………………………....7 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………………………….…….15 РОЗДІЛ 2. НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РОЗКРИТИ ТЕМПЕРА МЕНТАЛЬНУ ОБУМОВЛЕНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА…………………………………… 13 2.1.Поняття про типи темпераменту……………………….…….....13 2.2. Вплив темпераменту на діяльність та поведінку людини….20 2.3. Темперамент та стиль діяльності керівника……………….…27 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………………………………………………..27 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………….…29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….….33 ВСТУП Інтерес до проблеми темпераменту з'явився більше двох з

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,518 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Июль 23, 2019 Автор: SvetaChovkun
 • Особливості розвитку акціонерних товариств і корпорацій в Україні

  Особливості розвитку акціонерних товариств і корпорацій в Україні

  З М І С Т ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 5 1.1. Поняття акціонерного товариства, його правова основа 5 1.2. Порядок заснування акціонерного товариства і роль акціонерного капіталу в діяльності підприємства 8 1.3. Світовий досвід формування акціонерних товариств і акціонерних корпорацій 16 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ 18 2.1. Аналіз розвитку акціонерних товариств в Україні 18 2.2. Проблеми акціонерних товариств в минулому і на сучасному етапі економічного становища України 22

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,108 Слов / 49 Страниц
  Отправлено: Август 25, 2019 Автор: Tetyna
 • Світовий ринок: сутнісна характеристика та особливості розвитку

  Світовий ринок: сутнісна характеристика та особливості розвитку

  РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 1. Світовий ринок: сутнісна характеристика та особливості розвитку В основу виникнення світового ринку праці покладений міжнародний поділ праці. Світовий ринок представлений сукупністю національних ринків різних держав, які мають тісну економічну співпрацю. Його розвиток тісно пов'язаний з вдосконаленням регіональних ринків цих держав. У XVI—XVIII столітті, коли мануфактурне виробництво активно розвивалося, виробники вже не могли обмежуватись лише міськими ринками. Вони починають реалізовувати частину продукції за межами державних

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,360 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Октябрь 25, 2019 Автор: Аліна Кулинич
 • Психологічні особливості здоров’я студентів у процесі адаптації до умов навчання у ЗВО

  Психологічні особливості здоров’я студентів у процесі адаптації до умов навчання у ЗВО

  ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ЗВО 5 1.1 Загальна характеристика психологічних особливостей юнацького періоду 5 1.2 Змістовий аналіз проблеми психологічне здоров'я 12 1.3 Соціально – психологічне дослідження проблеми адаптації студентів до умов навчання в ЗВО 19 1.4 Психологічні особливості здоров’я студентів у процесі адаптації до умов навчання у ЗВО 26 РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПСИХОЛОГІЯ" 30

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,587 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Декабрь 15, 2019 Автор: kinger18
 • Психологічні особливості особистості та їх вплив на професійну діяльність

  Психологічні особливості особистості та їх вплив на професійну діяльність

  Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського Навчально-науковий інститут економіки, управлння та адміністрування Кафедра іноземної філології та перекладу, українознавства, гуманітарно-правових дисциплін Творча робота на тему: «Психологічні особливості особистості та їх вплив на професійну діяльність». Виконала студентка 1-го курсу групи ФІН-18 Дядюра К. В. Кривий Ріг 2019 ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ 4 1. Поняття особистості в психології 4 РОЗДІЛ 2 . ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ПРОФЕСІЙНУ

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,670 Слов / 11 Страниц
  Отправлено: Март 16, 2020 Автор: Карина Дядюра

Перейти на страницу