Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Право державної та комунальної рефераты и научные статьи

Поиск

5,916 Право державної та комунальної Бесплатные рефераты: 1 - 25 (показаны первые 1,000 результатов)

Перейти на страницу
Последнее обновление: Апрель 9, 2022
 • Право державної та комунальної власності

  Право державної та комунальної власності

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ Кафедра цивільного права та процесу КУРСОВА РОБОТА з цивільного права на тему: «Право державної та комунальної власності» Виконав : Студент ІІІ курсу Групи ПВ-36 денної форми навчання Феник Ростислав Олегович Науковий керівник: асис. Німак М. О. Львів – 2017 ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………….…….……........3 РОЗДІЛ 1. Поняття та загальна характеристика права державної та комунальної власності ............................................……………………………….6 1.1. Право державної власності .........................................................................6 1.2. Право комунальної

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,661 Слов / 39 Страниц
  Отправлено: Май 28, 2018 Автор: Олександр Гулей
 • Світовий досвід цивільно-правового захисту права власності та його вплив на законодавство України

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра міжнародного права, історії права та політико-правових вчень Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ» ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Дніпропетровськ 2015 ________________ РЕФЕРАТ Дипломна робота: с., 171 джерело Перелік ключові слів: МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО, ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ, ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. Об’єкт дослідження – міжнародно-правові відносини з регулювання та контролю дотримання права людини на вільне володіння своєю власністю державами-учасницями

  Рейтинг:
  Размер документа: 30,415 Слов / 122 Страниц
  Отправлено: Март 30, 2018 Автор: anastasia.com.ua
 • Правила пожежної та техногенної безпеки

  Правила пожежної та техногенної безпеки

  При індивідуальному виробництві приватний підприємець повинен проходити один раз на три роки навчання з охорони праці, він сам несе відповідальність за себе і за найманих працівників. При наявності найманих працівників роботодавець забов’язаний створити для них належні і безпечні умови праці, а саме освітлення, тепловий режим та санітарно-гігієнічні умови. Робочим місцем називається частина виробничої площі ,яка оснащена необхідними технічними засобами,на якій здійснюється трудова діяльність одного або групи робочих. Робоче місце є початковою ланкою організації праці на

  Рейтинг:
  Размер документа: 509 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Январь 10, 2021 Автор: Степан Яворський
 • Право громаднина та людини в різниїх конституціях країн

  Право громаднина та людини в різниїх конституціях країн

  ГЛАВА III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ камбоджійської ГРОМАДЯН Стаття 31 Королівство Камбоджа визнає і поважає права людини, закріплені Статутом ООН, Загальною декларацією прав людини, пактами і конвенціями, що визначають права людини, права жінок і дітей. Камбоджійські громадяни рівні перед законом, мають однакові права, свободами і виконують однакові обов'язки незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних вірувань, політичних уподобань, місця народження, соціальної приналежності, здоров'я та іншого статусу. Здійснення особистих прав і свобод будьяким індивідуумом не повинно

  Рейтинг:
  Размер документа: 927 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Октябрь 25, 2021 Автор: Андрей Волотовський
 • Поняття та предмет конституційного права України

  Поняття та предмет конституційного права України

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет "Львівська політехніка" Кафедра конституційного і міжнародного права Реферат на тему: «Поняття та предмет конституційного права України» Підготувала: студентка групи ПВ-11 Бабій Я.В. Перевірила: Ромців О.І. Львів – 2018 р. Зміст Вступ……………………………………………………………………………....3 Розділ 1. Поняття конституційного права України…………………………….5 Розділ 2. Предмет конституційного права України…………………………….8 Розділ 3. Місце та роль конституційного права в системі національного права України …………………………………………………………………………..10 Висновки………………………………………………………………………...12 Список використаних джерел………………………………………………...14 Вступ Актуальність теми. Ми вважаєм, що конституційне право

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,437 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Март 6, 2018 Автор: Ярина Бабій
 • Основні проблеми в діяльності Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та шляхи їх подолання (місцевий досвід) їх вирішення

  Основні проблеми в діяльності Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та шляхи їх подолання (місцевий досвід) їх вирішення

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИПУСКНА РОБОТА з функціональної спеціалізації “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ” на тему: «Основні проблеми в діяльності Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та шляхи їх подолання (місцевий досвід) їх вирішення» Національна шкала _____________ Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ________________ _______________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ _______________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Київ-2016 ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 5 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,760 Слов / 52 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2018 Автор: 69914020
 • Місце та роль судового прецеденту в системі джерел права України

  Місце та роль судового прецеденту в системі джерел права України

  Місце та роль судового прецеденту в системі джерел права України Ключові слова: джерело(форма) права, судовий прецедент, правова система, судова влада, правозастосування Судовий прецедент прийнято розглядати переважно в контексті англосаксонської правової сім’ї. Такий підхід цілком зрозумілий, оскільки прецедент історично відігравав домінуючу роль у формуванні саме цієї традиції і залишається центральним джерелом права в Англії та в інших країнах, правові системи яких базуються на принципах загального права. Проте правовим системам країн континентального права цей феномен також притаманний,

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,131 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2018 Автор: Evgen1997
 • Співвідношення права та звичаєвої норми у міжнародному праві

  Співвідношення права та звичаєвої норми у міжнародному праві

  ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Роль та місце звичаєвої норми у міжнародному праві………………….5 1.1. Поняття та загальна характеристика звичаїв у міжнародному праві………...6 1.2. Звичай, як джерело міжнародного права………………………………………9 Розділ 2. Співвідношення права та звичаєвої норми у міжнародному праві…...15 2.1. Єдність права і звичаю у міжнародному праві…………………………….…15 2.2. Розмежування права та звичаю у міжнародному праві……………………...17 2.3. Взаємодія права і звичаю у міжнародному праві…………………………….22 2.4. Суперечності між правом і звичаєм у міжнародному праві………………...24 Висновки…………………………………………………………………………….26 Список використаних джерел……………………………………………………...28 ВСТУП

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,737 Слов / 23 Страниц
  Отправлено: Март 29, 2018 Автор: aksentiy
 • Особисті права і свободи людини та права їх конституційного забезпечення

  Особисті права і свободи людини та права їх конституційного забезпечення

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………........3 РОЗДІЛ 1. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика...........5 РОЗДІЛ 2. Особисті права і свободи людини та права їх конституційного забезпечення……………………......................................................................................10 РОЗДІЛ 3. Політичні права і свободи громадян в умовах демократичного державотворення……………………………………………………………………………………………..17 РОЗДІЛ 4. Економічні, соціальні, культурні та інші новітні конституційні права людини…………………………………………..…………………………………………………………………22 РОЗДІЛ 5. Співвідношення конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина……………………………………………………………………………………………………30 ВИСНОВКИ…………………………………….......................................................................37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………….....................................................39 ВСТУП Ми живемо у нелегку, проте надзвичайно насичену історичними змінами добу, добу переходу від несвободи, гніту,

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,102 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Апрель 14, 2018 Автор: Belka_UA
 • Галузей права та множинність нормативно – правових актів

  Галузей права та множинність нормативно – правових актів

  Різноманітність галузей права та множинність нормативно – правових актів, які регулюють питання права, викликають необхідність в певній систематизації чи упорядкування нормативно – правових актів та правових норм за певними критеріями або питаннями, які вони регулюють. Загалом, в юридичній науці прийнято виділяти три основних підходи до вдосконалення законодавства – кодифікація, інкорпорація, консолідація. Сутність їх полягає в наступному: 1. Кодифікація – це об’єднання законодавства в більш великі акти, кодекси. Тобто законодавство систематизується таким чином, щоб упорядкування форми

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,191 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Апрель 15, 2018 Автор: Дарья Соларёва
 • Метод моделювання в галузi права та його застосування в правоохороннiй дiяльностi

  Метод моделювання в галузi права та його застосування в правоохороннiй дiяльностi

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ Навчальна дисципліна «Методологія наукової діяльності» РЕФЕРАТ ТЕМА: «МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ПРАВА ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Слухача магістратури 102 н/г майора поліції Ласкіна Є.Д. Перевірив викладач доцент, кандидат психологічних наук Полудьонна Н.С. _________________ «___» ______________________20___р. Оцінка ___________________________ КИЇВ 2017 ЗМІСТ Стор. ВСТУП …..…………………………………………………………….…….. 3 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ПРАВА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,622 Слов / 23 Страниц
  Отправлено: Апрель 24, 2018 Автор: laskin1973
 • Форма та способи захисту особистих немайнових прав

  Форма та способи захисту особистих немайнових прав

  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ______________________________________________________________________________________________________ (повна назва кафедри) КУРСОВА РОБОТА з ____________________________________________________________ (назва навчальної дисципліни) на тему______________________________________________________ _____________________________________________________________ Студента (ки) ___ курсу, групи ____ напряму підготовки (спеціальності) ________________________________ ________________________________ (прізвище та ініціали студента (ки)) Керівник _______________________ ________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала: ______________ Університетська шкала: ___________ Оцінка ECTS: ____ Члени комісії: _________ _____________________ (підпис) (прізвище та ініціали) _________ _____________________ (підпис) (прізвище та ініціали) _________

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,431 Слов / 34 Страниц
  Отправлено: Май 11, 2018 Автор: Татьяна
 • Шпаргалка по "Теорія держави та права"

  Шпаргалка по "Теорія держави та права"

  Теорія держави та права 1 курс НУ ОЮА 1. Юриспруденція та її склад 2. Поняття та мета загальнотеоретичної юриспруденції 3. Фундаментальний характер загальнотеоретичної юриспруденції 4. Предмет загальнотеоретичної юриспруденції 5. Первинне та похідне виникнення держави 6. Ознаки соціальних норм та їх різновиди 7. Правове регулювання та його особливості 8. Догма права та її складові 9. Поняття та види принципів права 10. Основні властивості права 11. Аксіоматичні засади(постулати ) права 12. Парадигми право розуміння. Основні типи право

  Рейтинг:
  Размер документа: 42,206 Слов / 169 Страниц
  Отправлено: Май 16, 2018 Автор: ANNKUCHUGURA
 • Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації

  Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації

  АНАЛІЗ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ( КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ) 2.1. Структура та повноваження Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, підпорядковується голові Київської міської державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді. Структура управління департаменту комунальної власності затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради.

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,397 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Май 23, 2018 Автор: nastasia21
 • Поняття та класифікація норм міжнародного права

  Поняття та класифікація норм міжнародного права

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ЗА ОЗНАКИ 5 1.1 Поняття та особливості норм міжнародного права як основної системи права 5 РОЗДІЛ 2 ВИДИ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 4 2.1. Класифікація норм міжнародного права 5 2.2. Ієрархія норм міжнародного права 17 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 ________________ ВСТУП Актуальність даної теми полягає в тому, що головна функція міжнародного права – регулювання відносин між державами для підтримки міжнародного миру та безпеки.

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,315 Слов / 18 Страниц
  Отправлено: Июнь 4, 2018 Автор: Sandraaroll
 • Національні меншини української держави, їх політичні та культурні права

  Національні меншини української держави, їх політичні та культурні права

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ Кафедра філософії і політології Комплексне практичне індивідуальне завдання З дисципліни «Політологія» На тему: «Національні меншини української держави, їх політичні та культурні права» Тернопіль 2016 ЗМІСТ ВСТУП ................................................................................................................................ 3 РОЗДІЛ 1. Основні поняття теми(національні меншини,політичні права, культурні права,закон)......................................................................................................................... 4 РОЗДІЛ 2. Закон України про права і свободи національних меншин ………………………………………………………………….............................................. 5 РОЗДІЛ 3 Проблеми із захисту прав та свобод представників національних меншин………………………………………………………………………………..….……9 ВИСНОВКИ

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,182 Слов / 13 Страниц
  Отправлено: Июнь 5, 2018 Автор: Maria Yaroshevs'ka
 • Предмет та методи теорії держави і права

  Предмет та методи теорії держави і права

  Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий юридичний інститут Кафедра теорії та історії держави і права України Курсова робота з дисципліни “Теорія держави і права” на тему: Предмет та методи теорії держави і права Виконав: студент ПР-103 Петровець Олександр Дмитрович Перевірив: науковий керівник доцент, К. Ю. Н., доцент кафедри Пильгун Н. В. м. Київ - 2017 Зміст Вступ..................................................................................................................................2-3 РОЗДІЛ I. Теорія держави і права в системі юридичних наук……………………..4-13 1.1 Поняття та система юридичної

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,881 Слов / 24 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 4, 2018 Автор: Alexandr11
 • Зловживання правом та його форми

  Зловживання правом та його форми

  З М І С Т ВСТУП………………………………………………...….….……….……............3 РОЗДІЛ 1 ГЕНЕЗИС УЯВЛЕНЬ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ…......5 1.1 Методологія дослідження зловживання правом …………………………...5 1.2 Історичні аспекти розвитку категорії зловживання правом.........................7 РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ……..11 2.1 Поняття та види зловживання правом…………………………………...….11 2.2 Основні ознаки зловживання правом…………………... ………………....…14 2.3 Елементи зловживання цивільним правом ………………………... …….….16 2.4 Зловживання правом як перехід за межі суб’єктивних прав……………...18 РОЗДІЛ 3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРАВОМ………….….23 3.1 Особливості кваліфікації зловживання правом ………………………..….23 3.2 Зловживання

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,828 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 5, 2018 Автор: fresh1111
 • Поняття та класифікація джерел екологічного права

  Поняття та класифікація джерел екологічного права

  Міністерство освіти і науки України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кафедра екологічного права Індивідуальна робота Тема: Поняття та класифікація джерел екологічного права Виконав: Студент 4 курсу 13 групи Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Панчулов Олександр Олегович Перевірив: доцент кафедри екологічного права Шеховцов Володимир Володимирович Харків – 2018 ВСТУП Дослідження джерел будь-якої галузі права має неоціненне значення, оскільки дозволяє шляхом аналізу відповідного акту визначити предмет правового регулювання, тобто сукупність відповідних суспільних відносин, правовий режим регулювання,

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,832 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Декабрь 5, 2018 Автор: Hype234
 • Права людини, як сучасно –європейський та політико –правовий міжнародний феномен

  Права людини, як сучасно –європейський та політико –правовий міжнародний феномен

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСТЕТ ПРАВА КАФЕДРА : МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА ДИСЦИПЛІНА «Права людини в міжнародному праві : актуальні проблеми » Контрольна робота на тему : « Права людини, як сучасно –європейський та політико –правовий міжнародний феномен » Контрольну роботу підготувала: Студентка группи ПМ – 11 Київ - 2018 Зміст Вступ…………………………………………………………………………………3 Розділ I. Становлення та розвиток системи захисту прав людини. 1.1. Загальна характеристика європейської системи захисту прав людини……..4 Розділ II. Захист прав

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,880 Слов / 28 Страниц
  Отправлено: Декабрь 10, 2018 Автор: fadeevad36
 • Договір про реалізацію прав та використання виконання між засновниками (учасниками) господарських товариств

  Договір про реалізацію прав та використання виконання між засновниками (учасниками) господарських товариств

  Світова практика свідчить, що механізм корпоративного управління – це результат зусиль як учасників корпоративних відносин, так і держави. Причому, саме держава відіграє провідну роль в удосконаленні корпоративних відносин шляхом запровадження дієвого законодавчого підґрунтя. Нажаль, в Законопроекті не наведено жодних істотних умов КД, тобто, тих, які є обов'язковими для нього і без яких він в будь-якому разі не вважається укладеним (чинним). В свою чергу, це створює певну невизначеність для учасників (засновників) ТОВ в контексті розуміння, чи

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,369 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Декабрь 13, 2018 Автор: reginaa.fitz
 • Реалізація норм права та їх форми

  Реалізація норм права та їх форми

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра теорії держави та права КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Теорія держави та права» на тему: _______________________________________________________ _______________________________________________________ Виконав __________________________ (курсант, студент, слухач, курс, навчальна група) Спеціальність (напрям підготовки)_____ ___________________________________ ___________________________________ (навчальний підрозділ) ___________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник ___________________________ (посада, науковий ступінь, вчене звання, ___________________________________ прізвище та ініціали керівника) Оцінка: Національна шкала ____________ Кількість балів: ______ ECTS: _________ Київ – 2019 ________________ ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………..…..3 РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,150 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Март 24, 2019 Автор: Natalia122
 • Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності

  Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності

  ВСТУП Актуальність даної теми Полягає в тому що економічні відносини власності отримують юридичне закріплення у праві власності, що виникає внаслідок правового регулювання певних економічних відносин. Правове регулювання відносин власності є одним з найважливіших напрямків нормативної діяльності держави. За допомогою права держава регулює належність тих або інших об'єктів власності певному суб'єкту – громадянину, колективу, державі; обсяг і зміст суб'єктивних повноважень власника, порядок та форми їхньої реалізації щодо різноманітних об'єктів; засоби правової охорони відносин власності. Сукупність даних

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,546 Слов / 39 Страниц
  Отправлено: Апрель 5, 2019 Автор: Андрей Бондарчук
 • Майнові права жінки в Афінах та Римі

  Майнові права жінки в Афінах та Римі

  Майнові права жінки в Афінах та Римі Жінки, як суб’єкти права, у сучасному світі досягли високих позицій. Це сталося завдяки руху жіночої емансипації (фемінізму), який наприкінці XIX – початку XX ст. об’єднав зусилля «слабкої» частини людства з метою досягти політичну, економічну, культурну, особисту та соціальну рівність із чоловіками. У сьогоденні такі погляди на статус жінки не викликають здивувування та обурення суспільства, навідміну від доби античності чи середньовіччя. У ході історичного розвитку, гіногратія, яка панувала на

  Рейтинг:
  Размер документа: 763 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 11, 2019 Автор: Anastasia Saharchuk
 • Звіт з проходження навчально-ознайомчої практики в Вищому навчальному закладі Університеті економіки та права “КРОК”

  Звіт з проходження навчально-ознайомчої практики в Вищому навчальному закладі Університеті економіки та права “КРОК”

  Вищий навчальний заклад УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА “КРОК” Юридичний факультет Кафедра державно-правових дисциплін Звіт з проходження навчально-ознайомчої практики в Вищому навчальному закладі Університеті економіки та права “КРОК” Керівник практики від Університету: Здобувача вищої освіти ступеня бакалавр 3 курсу, групи ПР-16/2 Доктор юридичних наук,професор Демченко Веронiки Олексіївни Олійник Ольга Борисівна ( прізвище, ім'я, по батькові ) ( прізвище, ім'я, по батькові ) ________________________ ( Резолюція до захисту ) ____________________ (Підпис здобувача) ________________ ________________ (Дата) (Підпис) м.

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,854 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 20, 2019 Автор: L A N S K I

Перейти на страницу