Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Особливості діяльності менеджера рефераты и научные статьи

Поиск

510 Особливості діяльності менеджера Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Январь 30, 2020
 • Психологічні особливості діяльності керівника

  Психологічні особливості діяльності керівника

  ЗМІСТ стор. ВСТУП…………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ПРОАНАЛІЗУВАТИ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ………………...….5 1.1. Поняття стилю………………………………………………..…….5 1.2. Типологія стилю діяльності……………………………………....7 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………………………….…….15 РОЗДІЛ 2. НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РОЗКРИТИ ТЕМПЕРА МЕНТАЛЬНУ ОБУМОВЛЕНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА…………………………………… 13 2.1.Поняття про типи темпераменту……………………….…….....13 2.2. Вплив темпераменту на діяльність та поведінку людини….20 2.3. Темперамент та стиль діяльності керівника……………….…27 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………………………………………………..27 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………….…29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….….33 ВСТУП Інтерес до проблеми темпераменту з'явився більше двох з

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,518 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Июль 23, 2019 Автор: SvetaChovkun
 • Особливості господарської діяльності підприємства

  Особливості господарської діяльності підприємства

  1. Особливості господарської діяльності підприємства Рівненське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ», скороченаназваРівненське ЛВУМГ створено, відповідно до Постанови правління АТ «Укргазпром» №77 від 07.07.1995 року та наказу управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» № 348 від 29.08.1995 року, шляхом відділення частини магістральних газопроводів, ГРС, АГНКС від Кам’янко-Бузького УМГ. З 01 вересня 2009 року до Рівненського ЛВУМГ було приєднано Новоград-Волинське ЛВУМГ, відповідно до наказу ДК Укртрансгаз» №329 від 28.08.2009 року

  Рейтинг:
  Размер документа: 572 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Май 8, 2018 Автор: Аня Тимчук
 • Психологічні особливості мотивації пізнавальної діяльності підлітків

  Психологічні особливості мотивації пізнавальної діяльності підлітків

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 6 1.1. Мотивація як процес 6 1.2. Навчальна мотивація та класифікація мотивів навчання 9 1.3. Навчальна діяльність підлітків, її мотивація 13 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 21 2.1. Особливості психодіагностики підлітків. 21 2.2. Методики дослідження, аналіз та інтерпретація результатів 23 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ ________________ ВСТУП Актуальність проблеми. Проблема мотивації – одна із ключових проблем психології, адже це

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,563 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Май 25, 2018 Автор: vronska12345
 • Особливості застосування вірусного маркетингу в розвитку ринкової діяльності сучасних підприємств

  Особливості застосування вірусного маркетингу в розвитку ринкової діяльності сучасних підприємств

  Особливості застосування вірусного маркетингу в розвитку ринкової діяльності сучасних підприємств. Сафонова К.С. 3 курс, економічний факультет, Кафедра маркетингу ДВНЗ «Приазовський державний технічний университет» Науковий керівник:д.е.н., доц. Гончар В.В. В даний час ефективна комунікація з клієнтами є ключовим фактором успіху будь-якого підприємства, що працює в рамках того чи іншого ринкового сегменту. Сучасною формою такої комунікації є вірусний маркетинг, який являє собою спосіб просування продукції і послуг за допомогою добровільної участі потенційних споживачів. Відмінними рисами вірусного маркетингу

  Рейтинг:
  Размер документа: 471 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Май 25, 2018 Автор: Ксения Сафонова
 • Особливості застосування вірусного маркетингу в розвитку ринкової діяльності сучасних підприємств

  Особливості застосування вірусного маркетингу в розвитку ринкової діяльності сучасних підприємств

  Особливості застосування вірусного маркетингу в розвитку ринкової діяльності сучасних підприємств. В даний час ефективна комунікація з клієнтами є ключовим фактором успіху будь-якого підприємства, що працює в рамках того чи іншого ринкового сегменту. Сучасною формою такої комунікації є вірусний маркетинг, який являє собою спосіб просування продукції і послуг за допомогою добровільної участі потенційних споживачів. Відмінними рисами вірусного маркетингу є: вплив на емоційну сферу, невисока вартість реалізації в порівнянні з використанням традиційних маркетингових інструментів, а також, за

  Рейтинг:
  Размер документа: 454 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Май 26, 2018 Автор: Ксения Сафонова
 • Особливості організації підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України

  Особливості організації підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України

  Особливості організації підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України У статті висвітлено процеси організації підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України на сучасному етапі розвитку. Окреслено важливу роль підприємництва в економічному зростанні країни. Проаналізовано землезабезпеченість країни, результати діяльності різних суб’єктів господарювання в сільському господарстві України та окреслено перспективи розвитку в даній сфері. Ключові слова: аграрний сектор, агробізнес, аграрне підприємство, підприємницька діяльність. Постановка проблеми. У сучасних умовах економіки України необхідно звернути особливу увагу на розвиток підприємницької

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,913 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 18, 2018 Автор: Оксана Метліцька
 • Особливості державного та громадського регулювання оціночної діяльності в Україні

  Особливості державного та громадського регулювання оціночної діяльності в Україні

  Міністерство освіти і науки України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Коледж технологій, бізнесу та права Відділення: торгівлі та фінансів Спеціальність: 5.03050802 «Оціночна діяльність» Курс: ІІІ Група: Ф-31 Особова справа: 1502309 КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «Методи і моделі оцінювання» на тему: «Особливості державного та громадського регулювання оціночної діяльності в Україні» Виконав: Науковий керівник: Романюк Малащицька Павло Оксана Русланович Григорівна Луцьк 2018 ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………….3 1. РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ…………...…..……..5 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………...………..8

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,941 Слов / 28 Страниц
  Отправлено: Декабрь 16, 2018 Автор: sheva507
 • Особливості рекламної діяльності в туризмі

  Особливості рекламної діяльності в туризмі

  УКРКООПСПІЛКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж Курсова робота на тему: «Особливості рекламної діяльності в туризмі» Виконала студентка 4 курсу, групи ТО спеціальності 5. 14010301 «Туристичне обслуговування» Гаврилюк Марія Василівна Науковий керівник викладач М.-Т. В. Мотика Національна шкала Кількість балів: _____ оцінка ЕСТS ___ Члени комісії: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Тернопіль, 2019 ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОТРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 4 1.1 Історія, поняття та особливості реклами в туризмі

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,234 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Январь 21, 2019 Автор: OksanaRachuk
 • Особливості пізнавальної діяльності у підлітків

  Особливості пізнавальної діяльності у підлітків

  ВСТУП В умовах зростаючого оновлення суспільства і переходу до ринкових відносин у сфері зайнятості реалізуватися нині може, насамперед, людина, яка швидко перебудовує своє мислення, оволодіває знаннями з суміжних галузей наук, здатна проявляти творчий підхід до діяльності. Така поведінка, безумовно, неможлива без розвитку широкого комплексу пізнавальних інтересів особистості, який забезпечив би її активну життєву позицію у контексті уявлень про цілісну картину світу та місце людини у ній. Особливої актуальності ця проблема набуває у підлітковому та старшому

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,228 Слов / 45 Страниц
  Отправлено: Февраль 26, 2019 Автор: IRINA092
 • Особливості спілкування дошкільників під час ігрової діяльності

  Особливості спілкування дошкільників під час ігрової діяльності

  Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти КУРСОВА РОБОТА з дитячої психології на тему: « Особливості спілкування дошкільників під час ігрової діяльності » Студентки: ІІ курсу, групи ДО-21, Соціоісторичного факультету, спеціальності «Дошкільна освіта» Охремчук Тетяни Сергіївни Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Лохвицька Любов Василівна Національна шкала ________________ Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____ Члени комісії________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,999 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Май 4, 2020 Автор: tetyana1999
 • Особливості припинення діяльності та ліквідації банківських установ в Україні.
 Інновації у банківській діяльності

  Особливості припинення діяльності та ліквідації банківських установ в Україні.
 Інновації у банківській діяльності

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Економічний факультет Самостійна робота з дисципліни «Банківська система» Виконала: студентка ІІІ курсу ОC «Бакалавр» спеціальності «Фінанси і кредит» денної форми навчання Викладач: к.е.н., доцент Тригуб Олена Володимирівна КИЇВ-2018 План 1.Особливості припинення діяльності та ліквідації банківських установ в Україні. РОЗДІЛ І 1. 2. 2. Інновації у банківській діяльності. РОЗДІЛ І. Особливості припинення діяльності та ліквідації банківських установ в Україні. Ліквідація банка- є процедурою, спрямованої на припинення діяльності банку як юридичної

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,028 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Октябрь 13, 2020 Автор: Ева Гневковская
 • Вплив образотворчої діяльності на пізнавальний розвиток дітей

  Вплив образотворчої діяльності на пізнавальний розвиток дітей

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Факультет дошкільної освіти Кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти КУРСОВА РОБОТА з психології на тему: «Вплив образотворчої діяльності на пізнавальний розвиток дітей» Виконала студентка 3 курсу групи 33 Птушко Яна Олександрівна Науковий керівник: д.ф.н.,професор Дорожко І.І. Харків-2017 ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1 6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6 1.1. Пізнавальний розвиток дітей як психолого-педагогічна проблема 6 1.2. Особливості розвитку пізнавальних

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,214 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Декабрь 20, 2017 Автор: Yana
 • Ринок: основні характеристики і особливості аналізу

  Ринок: основні характеристики і особливості аналізу

  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Кафедра менеджменту ЗЕД КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “ Маркетинг ” на тему: “ Ринок: основні характеристики і особливості аналізу ” Курсанта : Брилькової А.М Групи М08-2 Керівник курсової роботи: Петруня В.Ю, доц.. Дніпропетровськ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 3 I. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 4 1.1 Сутність ринку і його види 4 1.2 Основні функції ринку та принципи його функціонування 7 II. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РИНКУ ТОВАРІВ

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,420 Слов / 22 Страниц
  Отправлено: Декабрь 24, 2017 Автор: Марія Баранова
 • Особливості митного оформлення імпорту шампунів Garnier

  Особливості митного оформлення імпорту шампунів Garnier

  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Кафедра експертизи та митної справи Курсова робота з дисципліни „ Митна справа” на тему: «Особливості митного оформлення імпорту шампунів Garnier» Виконав: студент групи ТЕМС-42 Кухарєв Ігор Олегович керівник: Мороз Світлана Едуардівна Полтава 2012 ЗМІСТ Вступ 3 Аналіз нормативної документації, що регламентує порядок переміщення шампунів «Garnier» через митний кордон України 5 Складання зовнішньоекономічного договору на поставку шампунів «Garnier» в Україну 9 Акредитація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в митних

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,696 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Январь 4, 2018 Автор: alinatkachenko
 • Особливості навчання учнів фізичним вправам

  Особливості навчання учнів фізичним вправам

  ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………….. 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ПЕРЕДАЧІ І ЛОВІННЯ М’ЯЧА НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З УЧНЯМИ 9-10 РОКІВ……………………………………………………... 5 1. Особливості навчання учнів фізичним вправам…………... 5 1. Формування техніки передачі м'яча двома руками зверху………………………………………………………… 8 1. Формування техніки виконання прийому та передачі м'яча двома руками знизу…………………………………… 13 1. Формування техніки навчання ловлі і передачі м’яча……. 21 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ………………. 23 2.1. Методи дослідження…………………………………………. 23 2.2. Організація дослідження…………………………………….. 23 РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,300 Слов / 30 Страниц
  Отправлено: Январь 5, 2018 Автор: 16111977
 • Особливості публічного адміністрування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на сучасному етапі

  Особливості публічного адміністрування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на сучасному етапі

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра державного управління та місцевого самоврядування ВИПУСКНА РОБОТА Особливості публічного адміністрування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на сучасному етапі Студент _____________ курсу ННІ регіонального розвитку, місцевого самоврядування та менеджменту групи _____________________ __________________________ (прізвище, ім'я, по-батькові) ____________ (підпис) Науковий керівник ____________________ _____________________________________ (науковий ступінь, вчене звання, ПІП) ______________ (підпис) Київ-2015 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЯК ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ. 1.1. Місцеві державні адміністрації та

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,995 Слов / 44 Страниц
  Отправлено: Январь 8, 2018 Автор: Yuli4ka
 • Політичні ризики в управлінській діяльності

  Політичні ризики в управлінській діяльності

  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА 6 1.1 Поняття та класифікація ризиків в управлінській діяльності 6 1.2 Наукові підходи до визначення політичного ризику 20 1.3 Фактори виникнення політичного ризику 29 Висновки до розділу 1 33 РОЗДІЛ 2 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 35 2.1 Основні методики аналізу та оцінки політичних ризиків 35 2.2 Стратегії управління політичними ризиками 45 2.3 Особливості управління політичною безпекою 51 Висновки

  Рейтинг:
  Размер документа: 21,758 Слов / 88 Страниц
  Отправлено: Январь 10, 2018 Автор: Mashindra
 • Спортивний репортаж на телебаченні: особливості і технології створення

  Спортивний репортаж на телебаченні: особливості і технології створення

  УДК Гаков М. Спортивний репортаж на телебаченні: особливості і технології створення Після досить тривалого перехідного періоду в сучасній українській спортивній журналістиці, жанр спортивного репортажу, переживає нову фазу. Вже сформувавшись як жанр, він стає знову затребуваний масовою аудиторією, тому дуже важливо виявити йог особливості. Взаємодія спорту з різними засобами масової інформації дозволили спортивному телемовленню вийти на передній план телевізійного сегменту ЗМІ. Велика увага приділяється не тільки трансляціям спортивних подій, їх аналітичним оглядам, а й спортивним репортажам

  Рейтинг:
  Размер документа: 639 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Январь 13, 2018 Автор: Evgeniya
 • Мотивація організаційно-економічної діяльності підприємства

  ЗМІCТ ВCТУП 3 РOЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИЧНІ АCПЕКТИ МOТИВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМCТВІ 5 1.1 Cутніcть та пoняття мoтивації та мoтиваційнoгo прoцеcу 5 1.2 Cутніcть та cкладoві мотивації персоналу підприємcтва 9 1.3 Фoрмування мотиваційного механізму cтимулювання праці.....…...13 РOЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНІ ДOCЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНOCТІ ПРАТ «OТІC» 18 2.1 Загальна характериcтика підприємcтва ПрАТ «Oтіc» 18 2.2 Аналіз внутрішньoгo та зoвнішньoгo cередoвища ПрАТ «Oтіc» 22 2.3 Аналіз мoтивації oрганізаційнo-екoнoмічнoї діяльнocті персоналу 27 РOЗДІЛ 3. УДOCКOНАЛЕННЯ МOТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «OТІC» 31

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,093 Слов / 33 Страниц
  Отправлено: Январь 13, 2018 Автор: Дима Кошель
 • Управління венчурним капіталом підприємства для фінансування зовнішньоекономічної діяльності

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Пояснювальна записка до дипломної роботи БАКАЛАВР . (освітній ступінь) на тему: «Управління венчурним капіталом підприємства для фінансування зовнішньоекономічної діяльності» Виконала: студентка 4 курсу, групи 6.06.07.12.02, напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Дзегілевич Г.С. Керівник: к.е.н., доцент Серпухов М.Ю. Рецензент: Кот В.О. Харків – 2016 рік ________________ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Факультет: Міжнародних економічних відносин Кафедра:

  Рейтинг:
  Размер документа: 19,822 Слов / 80 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2018 Автор: Pola
 • Задачи и функции менеджера

  Задачи и функции менеджера

  Введение Современные студенты и их родители, прежде чем определиться с выбором определённого учебного заведения и специальности, проводят много времени в раздумье. Ведь сегодня на первом месте стоит не престиж образования, а возможность дальнейшего трудоустройства. На данный момент одной из наиболее востребованных профессий на рынке труда – является профессия менеджера. Как показывает практика, специалисты данного профиля чаще всего находят место для дальнейшего трудоустройства. Это связано, прежде всего, с тем, что профессиональные менеджеры нужны практически в любой

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,002 Слов / 21 Страниц
  Отправлено: Январь 18, 2018 Автор: rusina_nastena96
 • Особливості розміщення міського населення в Україні

  Особливості розміщення міського населення в Україні

  БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ТУРИЗМУ КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» на тему: ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Студента І курсу ЕП-11 групи напряму підготовки: « Економіка і підприємництво» спеціальності: «Економіка підприємства» Когута Н. О. Керівник: Шахраюк – Онофрей С. І. Національна шкала Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS _____ Члени комісії _________ Шахраюк – Онофрей С.І. (підпис) (прізвище та ініціали) __________ Колосінська М.І. (підпис) (прізвище та ініціали) м. Чернівці-2014 рік ЗМІСТ

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,442 Слов / 34 Страниц
  Отправлено: Январь 19, 2018 Автор: Назар Когут
 • Організація дозвіллєвої діяльності учнів професійно – технічних навчальних закладів

  Міністеpство освіти і науки Укpаїни Миколаївський національний агpаpний унівеpситет Інженеpно – енеpгетичний факультет Мокрицька Лариса Володимирівна «Організація дозвіллєвої діяльності учнів професійно – технічних навчальних закладів» Випускна pобота на здобуття освітнього ступеня «Магістp» по спеціальності 8.01010401 Пpофесійна освіта (Технологія виpобництва і пеpеpобка пpодуктів сільського господаpства)» Науковий кеpівник: канд.пед.наук, доцент Гоpбунова К. М. м. Миколаїв 2017 pік ________________ Міністеpство освіти і науки Укpаїни Миколаївський національний агpаpний унівеpситет Інженеpно – енеpгетичний факультет Кафедpа методики професійного ЗАТВЕРДЖУЮ: навчання зав.

  Рейтинг:
  Размер документа: 17,706 Слов / 71 Страниц
  Отправлено: Январь 20, 2018 Автор: Лариса Мокрицкая
 • Екологічні особливості та видове різноманіття найбільш розповсюджених ксерофітних рослин штучної флори

  Екологічні особливості та видове різноманіття найбільш розповсюджених ксерофітних рослин штучної флори

  державний інститут економіки та управління Кафедра природокористування та техногенної безпеки КУРСОВА РОБОТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КСЕРОФІТНИХ РОСЛИН ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ ПРИМІЩЕНЬ Студентки І курсу, групи напряму підготовки: Лісове та садово-паркове господарство Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент кафедри природокористування та техногенної безпеки Національна шкала ______________________________ Кількість балів: __________Оцінка: ECTS __________ Члени комісії _______________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ _______________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ _______________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………...........3 РОЗДІЛ 1.

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,360 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Январь 25, 2018 Автор: Marina2312
 • Митні режими у зовнішньоекономічній діяльності: світовий досвід та управлінська практика

  Митні режими у зовнішньоекономічній діяльності: світовий досвід та управлінська практика

  РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МИТНИХ РЕЖИМІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Правова природа та зміст категорії митний режим Система митних режимів до набуття чинності другим Митним кодексом України визначалася лише на підзаконному рівні, а саме – у відповідному класифікаторі з позначенням їхніх цифрових кодів. Їх налічувалося п’ятнадцять, але на практиці всі вони не застосовувались. Митний кодекс України 1991 року оперував таким поняттям як «спеціальні митні зони» в значенні спеціальних вільних економічних зон. У Митному кодексі

  Рейтинг:
  Размер документа: 19,292 Слов / 78 Страниц
  Отправлено: Январь 26, 2018 Автор: galina13

Перейти на страницу