Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Організація подорожі Україною рефераты и научные статьи

Поиск

389 Організація подорожі Україною Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Апрель 19, 2018
 • Організація подорожі Україною з використанням турисько-екскурсійного потягу

  Організація подорожі Україною з використанням турисько-екскурсійного потягу

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра туризму Практична робота № 2 «Організація подорожі Україною з використанням турисько-екскурсійного потягу» Виконала:студентка групи ТР-ІІ-І Полтавська Олена м.Київ,2017 рік. ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Лабораторна робота №2 Організація подорожі Україною з використанням турисько-екскурсійного потягу Вихідні дані : Маршрут подорожі, програма перебування, вартість входу в екскурсійні об’єкти , вартість оренди залізничного транспорту, вартість проїзду по пунктах прибуття. Необхідно розрахувати вартість подорожі на одного туриста. Подорож Україною «Одесса – жемчужина

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,253 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 12, 2018 Автор: Helena Mi
 • Стандарт організацій України під номером СОУ 21708654-002-2011.

  Стандарт організацій України під номером СОУ 21708654-002-2011.

  Стандарт організацій України під номером СОУ 21708654-002-2011. Результат пошуку зображень за запитом "сексизм в рекламі за віком" Найбільш актуальними проблемами у сфері дискримінації українці вважають дискримінацію за віком (37% опитаних) та дискримінацію людей з інвалідністю (33%). Ще від 20 до 25% населення відмічали наявність дискримінації за майновим станом, за ознакою сексуальної орієнтації, за статтю, за станом здоров’я та за політичними поглядами. Результат пошуку зображень за запитом "сексизм в рекламі за віком" Пов’язане зображення Результат пошуку

  Рейтинг:
  Размер документа: 296 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Май 8, 2019 Автор: Руслан Писаренко
 • Взаємодія України з міжнародними фінансовими організаціями

  Взаємодія України з міжнародними фінансовими організаціями

  Донецький національний університет Імені Василя Стуса Кафедра міжнародних економічних відносин КУРСОВА РОБОТА з дисципліни : «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ» на тему: «Взаємодія України з міжнародними фінансовими організаціями» Студента 3 курсу, групи 056-Б Храпача Валентина Сергійовича Напрямку Міжнародні економічні відносини галузь знань 0302 «Міжнародні відносини» напрям підготовки «Міжнародні економічні відносини» факультет економічний Національна шкала ________________ Кількість балів: ______Оцінка: ____ Члени комісії:___________________ _______________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) м.Вінниця – 2019 ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,931 Слов / 52 Страниц
  Отправлено: Июнь 23, 2019 Автор: Valik Khrapach
 • Організація безготівкових розрахунків в банках України

  Організація безготівкових розрахунків в банках України

  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ «ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» (повне найменування закладу вищої освіти) Циклова комісія фінансово-економічних та облікових дисциплін (повна назва циклової комісії) КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Банківські операції» (назва дисципліни) на тему: «Організація безготівкових розрахунків в банках України» Здобувача освіти ІІІ курсу _______ групи Спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» Вигівська А.В _______ (прізвище та ініціали) Керівник

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,729 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2020 Автор: Ангелина Выговская
 • Діяльність Національного банку України в регулюванні функуціонування платіжних систем і його вплив на їх розвиток в Україні

  Діяльність Національного банку України в регулюванні функуціонування платіжних систем і його вплив на їх розвиток в Україні

  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра фінансів Індивідуальне завдання з дисципліни «Електронна Комерція» на тему: «Діяльність Національного банку України в регулюванні функуціонування платіжних систем і його вплив на їх розвиток в Україні» Студентки 4 курсу 17 групи Напряму підготовки 6.030508 Спеціальності «Фінанси і кредит» Семененко І.Г. м. Київ – 2017 рік ПЛАН Вступ 1. Розвиток функціонування платіжних систем в Україні 2. Завдання, функції та структура системи електронних платежів НБУ 3. Принципи функціонування системи електронних міжбанківських переказів

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,207 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Декабрь 19, 2017 Автор: Inna
 • Товарознавство в умовах сучасної ринкової економіки України

  Товарознавство в умовах сучасної ринкової економіки України

  Квітко Д., студентка Національний авіаційний університет ТОВАРОЗНАВСТВО В УСОВАХ СУЧАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Товарознавство – одна з небагатьох наук, що в останнім часом є більшою мірою соціально та економічно затребувана саме на сучасному етапі ринкової економіки. Україна була та залишається своєрідною країною зі своїми традиціями харчування. На сьогоднішній день стан ринку товарів України,що представляють товари: по-перше, традиційного асортименту, по-друге, з новою технологією та рецептурою, по-третє, товари - сурогати, призвів до дезорієнтації українського прискіпливого споживача майже до

  Рейтинг:
  Размер документа: 342 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Декабрь 21, 2017 Автор: Diana
 • Організація віртуальних топологій паралельних обчислень за допомогою функцій парного обміну стандарту MPI

  Організація віртуальних топологій паралельних обчислень за допомогою функцій парного обміну стандарту MPI

  Лабораторна робота №3 Тема: організація віртуальних топологій паралельних обчислень за допомогою функцій парного обміну стандарту MPI. Мета: * дати уявлення про паралельні MPI-програми, що налаштовуються на розмір обчислювальної системи, як на параметр; * закріпити практичне освоєння функцій парних взаємодій між гілками паралельної програми; * організувати конкретну схему передачі повідомлень; * закріпити практичне освоєння функцій парних взаємодій між гілками паралельної програми. Хід роботи: 1. Повторити основні функції колективного обміну повідомленнями стандарту MPI. 2. Пройти в дистанційній

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,109 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Декабрь 22, 2017 Автор: Alex21
 • Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку

  Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Факультет економіки та управління Кафедра стратегії підприємств КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Мікроекономіка» на тему «Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку» Студентки 2 курсу, спец. 6501, групи 1 Науковий керівник: к.е.н., доц. Роботу подано на кафедру _________________ (дата) КИЇВ 2016 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Фірма - економічна організація, її структура, цілі, завдання, трансакційні витрати, цінова політика 1. . Поняття

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,460 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Декабрь 24, 2017 Автор: sofiarubin97
 • Стратегії економічних відносин України з іншими країнами світу

  Стратегії економічних відносин України з іншими країнами світу

  Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Економіка України» (назва дисципліни) на тему: Стратегії економічних відносин України з іншими країнами світу Студентки 2 курсу УТ-21 групи спеціальності «Туризм» 242 Шульги Н. В. Керівник ст. викл. Шамара І. М. (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Кількість балів:_____________ ____________ ______________ (підпис) (прізвище та ініціали)

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,555 Слов / 23 Страниц
  Отправлено: Январь 3, 2018 Автор: n1008
 • Організація і планування контрольно – ревізійної роботи

  Організація і планування контрольно – ревізійної роботи

  Тема 2.1 Організація і планування контрольно – ревізійної роботи. 1. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання. 2. Ревізія як основна форма економічного контролю. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності. Самостійне опрацювання – 2 год.: 1. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності залежно від організації виконання. Проблемне питання: Сформулювати необхідність та роль контрольно-ревізійної діяльності в господарському механізмі управління народним господарством. Нормативно – законодавча база. 1. Господарський Кодекс України, статті 19. 2. Положення про Державну аудиторську службу України, затверджене постановою Кабінету

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,934 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Январь 8, 2018 Автор: Bogdan24
 • Організація дистанційного навчання вчителів в системі післядипломної освіти

  Організація дистанційного навчання вчителів в системі післядипломної освіти

  Державний вищий навчальний заклад «Київський транспортно-економічний коледж» Національного транспортного університету Реферат Не тему: «Організація дистанційного навчання вчителів в системі післядипломної освіти» Виконала: Студентка 3 курсу Групи 3Б-1 Отарковська Наталія Перевірила Викладач: Кашина Г.С. Київ 2017 Зміст Зміст 2 Вступ 2 Дистанційне навчання у США 3 Дистанційне післядипломне навчання у Великобританії 10 Дистанційне післядипломне навчання в Швеції 14 Реалізація технологій дистанційного навчання та дистанційного обслуговування Російської федерації,Ізраїлю,Північної Кароліни. 20 Дистанційна освіта в Білорусі 22 Дистанційна освіта

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,099 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2018 Автор: Дима Антал
 • Організація оздоровчо-рекреаційної роботи зі студентами у країнах Азії

  Організація оздоровчо-рекреаційної роботи зі студентами у країнах Азії

  ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Стор. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Сучасні погляди на проблему організації оздоровчо-рекреаційної роботи 5 1.1. Поняття, що характеризують здоров’я людини та сутність поняття рекреація 5 1.2. Проблеми оздоровчо-рекреаційної робота зі студентами…. 14 1.3. Основні заходи щодо оздоровчо-рекреаційної роботи зі студентами 17 Висновки до Розділу 1 24 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 27 2.1. Методи досліджень оздоровчо-рекреаційної роботи 27 2.2. Організація досліджень оздоровчо-рекреаційної роботи 30 Висновки до Розділу 33

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,635 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2018 Автор: Alina93
 • Організація дозвіллєвої діяльності учнів професійно – технічних навчальних закладів

  Міністеpство освіти і науки Укpаїни Миколаївський національний агpаpний унівеpситет Інженеpно – енеpгетичний факультет Мокрицька Лариса Володимирівна «Організація дозвіллєвої діяльності учнів професійно – технічних навчальних закладів» Випускна pобота на здобуття освітнього ступеня «Магістp» по спеціальності 8.01010401 Пpофесійна освіта (Технологія виpобництва і пеpеpобка пpодуктів сільського господаpства)» Науковий кеpівник: канд.пед.наук, доцент Гоpбунова К. М. м. Миколаїв 2017 pік ________________ Міністеpство освіти і науки Укpаїни Миколаївський національний агpаpний унівеpситет Інженеpно – енеpгетичний факультет Кафедpа методики професійного ЗАТВЕРДЖУЮ: навчання зав.

  Рейтинг:
  Размер документа: 17,706 Слов / 71 Страниц
  Отправлено: Январь 20, 2018 Автор: Лариса Мокрицкая
 • Особливостей ринку праці і зайнятості населення України

  Особливостей ринку праці і зайнятості населення України

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………...3 РОЗДІЛ 1. РИНОК ПРАЦІ І ЗАЙНЯТІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ………………………………………………………………………...5 1. Сутність ринку праці та його структура………………...............5 2. Характеристика складових механізму функціонування ринку праці …………………………………………………………………………....8 3. Зайнятість і безробіття як соціально-економічні характеристики ринку праці…………………………………………………………………….14 РОЗДІЛ 2. СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ……………………………………….….................................................21 2.1. Аналіз сучасного ринку праці в Україні……..............................21 2.2. Особливості функціонування ринку праці в Україні………….22 2.3. Регулювання зайнятості як основа регулювання ринку праці..24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………….25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………..27 ВСТУП Актуальність роботи. Актуальністю

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,275 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Февраль 4, 2018 Автор: anya123
 • Політика МВФ по відношенню до України

  Політика МВФ по відношенню до України

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Економічний факультет http://mechmat.univ.kiev.ua/sites/default/files/knu.jpg Індивідуальний проект з дисципліни «Міжнародні фінанси» на тему: «Політика МВФ по відношенню до України» Виконав: Студент 3 курсу Напряму підготовки: міжнародна економіка, 2 група Волошин Сергій Київ 2017 Вступ Міжнародний валютний фонд (МВФ) – це спеціалізоване агентство Організації Об’єднаних Націй (ООН), що має на меті регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання коротко- та середньострокових кредитів задля вирішення проблем з дефіцитом платіжного балансу країни. На даний момент

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,872 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Февраль 5, 2018 Автор: Serhiy Voloshyn
 • Стратегії розвитку економічних відносин України з Німеччиною

  Стратегії розвитку економічних відносин України з Німеччиною

  ЗМІСТ ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 10 1.1. Сутність та трансформація розвитку економічних відносин 10 1.2. Основні форми міжнародних економічних відносин 16 1.3. Особливості розвитку українсько-німецьких двосторонніх відносин 27 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І НІМЕЧЧИНОЮ 33 2.1. Сучасний стан українсько-німецьких зовнішньоекономічних відносин 33 2.2. Аналіз інвестиційної сфери у зовнішньоекономічних відносинах України з ФРН 42 2.3. Проблеми та перспективи розвитку українсько-німецьких економічних відносин 49 РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

  Рейтинг:
  Размер документа: 19,971 Слов / 80 Страниц
  Отправлено: Февраль 12, 2018 Автор: Екатерина Балабуха
 • Фінансовий аналіз діяльності ПАТ «Бель Шостка Україна»

  Фінансовий аналіз діяльності ПАТ «Бель Шостка Україна»

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Самостійна робота З дисципліни «Фінансова санація» Тема: Фінансовий аналіз діяльності ПАТ «Бель Шостка Україна» Виконали: Студенти 4 курсу, 3 групи Напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання Конончук Олексій Юрійович Кочмарук Дана Геннадіївна Поліщук Олена Сергіївна Київ ‒ 2017 р. Зміст 1. Загальна характеристика підприємства……………………………………………….3 2. Оцінка фінансового стану підприємства…………………………………………….12 3. Оцінка санаційної спроможності підприємства за експрес-методико…………….20 4. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства……………………………………22 4.1. Характеристика методик………………………………………………………….22

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,797 Слов / 28 Страниц
  Отправлено: Февраль 18, 2018 Автор: KONON11
 • Система державних органів згідно з Конституцією України

  Система державних органів згідно з Конституцією України

  Тема « Система державних органів згідно з Конституцією України» ЗМІСТ: Реферат………………………………………………………………………...3 Вступ…………………………………………………………………………...4 І Загальнотеоретична характеристика органів державної влади 1. Визначення поняття «органи державної влади»………………………...6 1.2 Види органів державної влади ………………………………………….13 ІІ Організація діяльності системи органів державної влади згідно Конституції України 2.1 Характеристика законодавчих органів влади…………………………17 2.2 Особливості діяльності виконавчих органів влади……………………19 2.3 Роль та місце судових органів в системі органів державної влади…...25 Висновки……………………………………………………………………...32 Список використаних джерел……………………………………………….35 Курсова робота: 38 сторінок, 31 джерело. Структура курсової роботи:

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,801 Слов / 36 Страниц
  Отправлено: Март 1, 2018 Автор: Yaroslav23
 • Трудове право як галузь національного права України

  Трудове право як галузь національного права України

  Тема № 1. Трудове право як галузь національного права України. 1. Трудове право як галузь національного права України: поняття, предмет, методи правового регулювання, принципи, джерела. 2. Система трудового права України: поняття, структура, характеристика елементів. 3. Трудові правовідносини: поняття, зміст, види, суб’єкти, об’єкти та юридичні факти. 1. Трудове право як галузь національного права України: поняття, предмет, методи правового регулювання, принципи, джерела Трудове право - це самостійна галузь національного права України, норми якої регулюють трудові відносини та

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,560 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Март 1, 2018 Автор: viktoria55555
 • Становлення і розвиток ринку цінних паперів України

  Становлення і розвиток ринку цінних паперів України

  ВСТУП Сьогодні в усіх добре розвинених країнах існує тенденція до стрімкого та динамічного зростання ринків цінних паперів. Це зумовлено тим, що фондовий ринок є невід’ємною частиною економіки будь-якої країни світу, однією із найважливіших ланок ринкових відносин. Тут задовольняються інвестиційні потреби різних суб'єктів економічної діяльності завдяки мобілізації фінансових ресурсів, накопичення яких відбувається за допомогою продажу цінних паперів. Завдяки фондовому ринку також пришвидшується рух капіталу, а це, звісно, сприяє зростанню ефективності економіки. Ринок цінних паперів повинен акумулювати

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,084 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Март 2, 2018 Автор: Anna275
 • Поняття та предмет конституційного права України

  Поняття та предмет конституційного права України

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет "Львівська політехніка" Кафедра конституційного і міжнародного права Реферат на тему: «Поняття та предмет конституційного права України» Підготувала: студентка групи ПВ-11 Бабій Я.В. Перевірила: Ромців О.І. Львів – 2018 р. Зміст Вступ……………………………………………………………………………....3 Розділ 1. Поняття конституційного права України…………………………….5 Розділ 2. Предмет конституційного права України…………………………….8 Розділ 3. Місце та роль конституційного права в системі національного права України …………………………………………………………………………..10 Висновки………………………………………………………………………...12 Список використаних джерел………………………………………………...14 Вступ Актуальність теми. Ми вважаєм, що конституційне право

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,437 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Март 6, 2018 Автор: Ярина Бабій
 • Місце та роль судового прецеденту в системі джерел права України

  Місце та роль судового прецеденту в системі джерел права України

  Місце та роль судового прецеденту в системі джерел права України Ключові слова: джерело(форма) права, судовий прецедент, правова система, судова влада, правозастосування Судовий прецедент прийнято розглядати переважно в контексті англосаксонської правової сім’ї. Такий підхід цілком зрозумілий, оскільки прецедент історично відігравав домінуючу роль у формуванні саме цієї традиції і залишається центральним джерелом права в Англії та в інших країнах, правові системи яких базуються на принципах загального права. Проте правовим системам країн континентального права цей феномен також притаманний,

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,131 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2018 Автор: Evgen1997
 • Україна у роки II світової війни 1939-1945

  Україна у роки II світової війни 1939-1945

  2 Зміст Вступ 1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни 2. Початок Другої світової війни. Входження західноукраїнських земель до СРСР у складі УРСР та їх радянізація 3. УРСР напередодні Великої Вітчизняної війни Висновки Список використаної літератури 3 Вступ Після Першої світової війни частина українських територій залишилася поза межами УРСР (Галичина, Західна Волинь, Буковина, Закарпаття). Українські землі були поділені та знаходилися у складі чотирьох держав (СРСР, Польщі, Чехословаччини та Румунії), що було серйозною

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,234 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2018 Автор: katysha302016
 • Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

  Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій КУРСОВА РОБОТА Тема: «Розвиток та розміщення залізничного транспорту України» Розробив: Студент 1 курсу денної форми навчання Дмшкант В.В. освітнього рівня «магістр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Транспортна логістика» Перевірив: К.е.н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Попова Ю.М. Київ-2017 ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………...3 Розділ 1. Залізничний транспорт України……………………………………4 1.1. Місце залізничного транспорту

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,298 Слов / 50 Страниц
  Отправлено: Март 14, 2018 Автор: Елена Пичугина
 • Трансформація фінансової звітності України в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

  Трансформація фінансової звітності України в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

  УДК 657 ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ Ужва А.М., к.е.н., доцент кафедри обліку та економічного аналізу Новочинська О.Г., аспірант кафедри обліку та економічного аналізу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (Україна) Ужва А.М., Новочинська О.Г. Трансформація фінансової звітності України в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності У статті досліджується гармонізація українських положень (стандартів) бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності та наводиться визначення поняття «гармонізація» та роль гармонізації бухгалтерського обліку

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,580 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Март 14, 2018 Автор: Olga3103

Перейти на страницу