Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Методи державного управління рефераты и научные статьи

Поиск

1,953 Методи державного управління Бесплатные рефераты: 1 - 25 (показаны первые 1,000 результатов)

Перейти на страницу
Последнее обновление: Декабрь 11, 2018
 • Методи державного управління та їх класифікація

  Методи державного управління та їх класифікація

  Національна академія державного управління при Президентові України Харківський регіональний інститут державного управління Кафедра права та європейської інтеграції Індивідуальна самостійна робота з навчальної дисципліни «Адміністративне право» Тема: Методи державного управління та їх класифікація Виконала:слухачка групи З-17 Тронь Н.О. Перевірив : к.ю.н.доцент Бунь К.С. Харків-2015 ЗМІСТ ВСТУП 3 1.Поняття методів державного управління 5 2.Особливості методів державного управління 7 3.Види методів державного управління 7 Висновки 18 Література 20 ВСТУП Державне управління - найважливіший вид соціально значимої діяльності, що

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,958 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 26, 2018 Автор: nirOWER78
 • Підготовка кадрів державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державного управління

  Підготовка кадрів державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державного управління

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Есе з публічного адміністрування на тему «Підготовка кадрів державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державного управління» Виконала: студентка 2 курсу, спеціальності «071» факультету обліку та податкового менеджменту групи 203 Поліщук Катерина Олегівна Перевірив: Чистов С.М. Київ – 2018 Успішність процесів державотворення багато в чому визначається роллю державної служби, потенціалом людини, яка в ній працює, її трудовими здібностями та

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,499 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2018 Автор: katekarma
 • Методи державного регулювання грошового обігу

  Методи державного регулювання грошового обігу

  Міністерство освіти і науки України ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О. ГОНЧАРА Економічний факультет Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Гроші і кредит» на тему: Методи державного регулювання грошового обігу Студента 2 курсу , групи ЕФ-16-1 спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Кучерявий К. С. Керівник: проф. Семенча І. Є. Кількість балів____________ Національна шкала ________ Оцінка ECTS _____________ Члени комісії: __________проф. Семенча І. Є. __________доц. Дереза В. М. _______ ст. викл. Шкут О. С.

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,711 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Июнь 12, 2018 Автор: strelnik
 • Методи ефективного управління персоналом

  Методи ефективного управління персоналом

  Підкопчиков Владислав Горшков М.А.,асистент Вінницький Торговельно-Економічний Інститут КНТЕУ Методи ефективного управління персоналом Сьогодні актуальним є питання про методи ефективного управління персоналом, адже це дозволяє правильно розпоряджати обов’язки та ролі у процесі виконання певних завдань. Методи управління персоналом – це сукупність певних способів цілеспрямованого впливу керівника на певних працівників, з метою спрямування їхніх дій в процесі виробничого процесу. Проблемою ефективного управління персоналом займалися такі вчені, як: Д.Мак-Грегор, К.Левін, У.Оучі, І.Майерс-Бріггс, К.Бріггс, Ф.Фідлер, Р.Лайкерт, Р.Танненбаум, У.Шмідт, В.Врум,

  Рейтинг:
  Размер документа: 508 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Март 16, 2019 Автор: Міжнародна Економіка
 • Теоретико-методологічні засади державного управління

  Теоретико-методологічні засади державного управління

  «Теоретико-методологічні засади державного управління» ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 5 1.1. Поняття державного управління, його значення та основні системи 5 1.2. Цілі, функції державного управління 13 1.3. Форми і методи державного управління 17 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 22 2.1. Типологія розвитку держави 22 РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 28 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 39 ВСТУП Актуальність теми. Вивчення теоретико-методологічних засад

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,374 Слов / 30 Страниц
  Отправлено: Июнь 7, 2019 Автор: Регина Игнатенко
 • Теоретико-методологічні засади державного управління

  Теоретико-методологічні засади державного управління

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» Навчально-науковий інститут міжнародних відносин і соціальних наук Кафедра «Публічного адміністрування» КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Теорія та історія державного управління» на тему: «Теоретико-методологічні засади державного управління» Виконала: студентка групи С-9-17-Б1ДрС (4,0д) спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» КОСОЛАПОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА Керівник :к.н. з держ. упр.,доц. Перестюк І. М. Київ 2019 ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 5 1.1. Поняття державного управління, його

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,500 Слов / 38 Страниц
  Отправлено: Июнь 27, 2019 Автор: Nataliaaaaa
 • Шляхи забезпечення ефективності державного управління в ході реалізації стратегії розвитку ВПК держави

  Шляхи забезпечення ефективності державного управління в ході реалізації стратегії розвитку ВПК держави

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ І МАРКЕТИНГУ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «ВПК зарубіжних країн» “ Шляхи забезпечення ефективності державного управління в ході реалізації стратегії розвитку ВПК держави” Студента 1 курсу Факультету міжнародної економіки і менеджменту групи МТ-101 Косенко Михайла Євгенійовича ____________________________ Науковий керівник: Тіпанов Владислав Вікторович Кандидат економічних наук, доцент ___________________________ Дата здачі роботи на перевірку «___» __________________ 2019 року Реєстраційний

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,535 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 7, 2019 Автор: mishankosenko
 • Сутність та зміст державного управління. Функції держави

  Сутність та зміст державного управління. Функції держави

  Модульна контрольна робота студента групи МН(МО) 1-1 Зачепи Владислава 1. Сутність та зміст державного управління. Функції держави. 2. Поняття і види функцій державного управління. 3. Поняття організаційної структури державного управління. Види зв’язків в організаційній структурі. 1 Завдання. Зміст державного управління це організація спільної діяльності людей, їх окремих груп та організацій, забезпечення взаємодії між ними, а суть – здійснення керуючого впливу на певні об'єкти держави. Функції держави, поділяють на два типи Внутрішні та Зовнішні. До Внутрішніх

  Рейтинг:
  Размер документа: 393 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Апрель 7, 2021 Автор: vladzachepa
 • Методи розрахунку та управління ліквідностю

  РЕФЕРАТ Курсова робота: 67 стор., 11 рис., 12 табл., 29 джерел літератури Об’єкт дослідження – методи розрахунку та управління ліквідностю. Предмет дослідження – забезпечення ліквідності діяльності комерційного банку в умовах кризи. Мета дослідження полягає в уточненні і розкритті теоретичних положень ліквідності, а також огляд ліквідності комерційного банку. В першому розділі розкривається сутність поняття ліквідності та класифікації ліквідності. В другому розділі розглянуто аналіз ліквідності та спроможності ПАТ «ПУМБ» ЛІКВІДНІСТЬ, КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, ВИСОКОЛІКВІДНІ АКТИВИ, ЛІКВІДНІ АКТИВИ, ІНВЕСТАЦІЙНИЙ

  Рейтинг:
  Размер документа: 17,143 Слов / 69 Страниц
  Отправлено: Апрель 19, 2018 Автор: Elena Naydyon
 • Економічні методи управління

  Економічні методи управління

  ЗМICТ ВCТУП 3 РOЗДIЛ 1. ТEOРEТИЧНI OCНOВИ EКOНOМIЧНИХ МEТOДIВ УПРAВЛIННЯ CУЧACНOЮ OРГAНIЗAЦIЄЮ 1.1. Пoняття i cуть eкoнoмiчних мeтoдiв упрaвлiння 5 1.2. Гoлoвнi мeтoди вeдeння eфeктивнoї гocпoдaрcькoї дiяльнocтi oргaнiзaцiї 8 1.3. Eкoнoмiчнe cтимулювaння дiяльнocтi пiдприємcтвa 10 РOЗДIЛ 2. AНAЛIЗ ТA OЦIНКA РEAЛIЗAЦIЇ EКOНOМIЧНИХ МEТOДIВ УПРAВЛIННЯ НA ПIДПРИЄМCТВI CТOВ «CВIТAНOК» 2.1. Зaгaльнa хaрaктeриcтикa дiяльнocтi пiдприємcтвa 16 2.2. Aнaлiз eфeктивнocтi eкoнoмiчних мeтoдiв в oргaнiзaцiї 20 РOЗДIЛ 3. НAПРЯМКИ РOЗВИТКУ ТA ВДOCКOНAЛEННЯ ЗACТOCУВAННЯ EКOНOМIЧНИХ МEТOДIВ НA ПIДПРИЄМCТВI 3.1. Вдocкoнaлeння

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,479 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Октябрь 30, 2018 Автор: 224991
 • Еконмічні методи менеджменту в практиці управління сучасних підприємств

  Еконмічні методи менеджменту в практиці управління сучасних підприємств

  ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ. 5 1.1 Сутність та поняття економічних методів у менеджмент 5 1.2. Класифікація економічних методів менеджменту 7 1.3 Взаємодія економічних методів менеджменту з функціями менеджменту. 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ НА ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 14 2.1. Характеристика діяльності ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». 14 2.2. Аналіз функцій апарату управління на ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». 26 2.3. Дослідження впливу економічних методів на функціонування

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,155 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Декабрь 4, 2018 Автор: luda7777
 • Механізм управління і обслуговування державним боргом країни

  Механізм управління і обслуговування державним боргом країни

  ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 4 1.1 Поняття державного боргу, причини виникнення, види 4 1.2 Принципи і методи управління державним боргом 6 РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАНИМ БОРГОМ КРАЇНИ 11 2.1Аналіз сучасного стану державного боргу України 11 2.2 Механізм управління і обслуговування державним боргом країни 18 ВИСНОВОК 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22 ________________ ________________ ВСТУП У наш час актуальною є проблеми, що пов’язані з управлінням державним боргом, а також його

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,937 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Март 20, 2019 Автор: robert95
 • АВС-метод як корисний важіль управління витратами підприємства

  АВС-метод як корисний важіль управління витратами підприємства

  Аналітичний (критичний) огляд статті № 1 Назва статті: «АВС-метод як корисний важіль управління витратами підприємства» Автор статті: Стоєв В.Л Джерело: Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 1(13), 2018 р. Режим доступу: http://dspace.zsea.edu.ua/jspui/handle/12345/870 Огляд статті Актуальність даної теми. У статті розглянуто підходи до управління витратами підприємства для формування їх оптимальної структури, а також зниження їх величини та методи управління витратами, які за умови збереження якості продукції, що випускається, дають змогу знизити ціни на продукцію, що

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,886 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Апрель 30, 2019 Автор: Eliza4444
 • Банківські ризики: причини виникнення, види, методи управління

  Банківські ризики: причини виникнення, види, методи управління УДК 330.131.7 Кальченко Б.Р. Студентка 2 курсу фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця Анотація. В статті розкрито сутність банківського ризику, досліджено основні причини виникнення банківського ризику у сучасній банківській системі, розглянуто види банківського ризику та основні методи управління ризиками сучасного банку. Ключові слова: ризик, банківський ризик, види банківського ризику, управління ризиками, моніторинг ризику, контроль ризику. Аннотация. В статье раскрыта сущность банковского риска, исследованы основные причины возникновения банковского риска

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,559 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Февраль 17, 2021 Автор: bogdana1222
 • Аудитный метод диагностики кризисного состояния предприятия (на примере ООО «Стройинвест»)

  Аудитный метод диагностики кризисного состояния предприятия (на примере ООО «Стройинвест»)

  Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт менеджмента Кафедра менеджмента КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Диагностика кризисного состояния предприятия» Аудитный метод диагностики кризисного состояния предприятия (на примере ООО «Стройинвест») ОГУ 38.03.02.62.5015.103 ОО Руководитель работы канд.экон.наук, доцент _____________ Л. А. Солдатова «___»_________________2016 г. Исполнитель Студент группы 13Мен (бп)-АУ ________________ Е.К.Сирота «___»________________2016 г. Оренбург 2016 Утверждаю заведующий кафедрой _____ __менеджмента____________ (наименование кафедры) подпись инициалы фамилия «____»______________2016 г. ЗАДАНИЕ

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,965 Слов / 40 Страниц
  Отправлено: Декабрь 20, 2017 Автор: evgenia
 • Современные методы управления персоналом: зарубежный и отечественный опыт

  Современные методы управления персоналом: зарубежный и отечественный опыт

  УДК 316.27 А.А Лишофа. студентка бакалавриата 4 курса, ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля» г. Луганск Научный руководитель: А.Н. Моклякова доцент кафедры менеджмента и экономической безопасности ЛГУ им. В.Даля СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ A.A. Lishofa MODERN METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE Аннотация. Определены теоретические основы разработки современных методов управления персоналом. В статье рассмотрены японские, американские и европейские методы управления персоналом, которые сравниваются с отечественными. Проанализированы труды ученых-экономистов

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,126 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Декабрь 21, 2017 Автор: anya-lishofa
 • Психодиагностические методы изучения эмоционально-потребностной сферы личности

  Психодиагностические методы изучения эмоционально-потребностной сферы личности

  Аннотация Тема: - Психодиагностические методы изучения эмоционально-потребностной сферы личности Цель работы – экспериментально изучить основные аспекты эмоционально-потребностной сферы студентов Объект изучения – эмоциональная сфера личности Предмет изучения – методы изучения эмоциональной сферы личности студентов. Гипотеза: изучение эмоционально-потребностной сферы студентов помогает выявить их ценности и ориентиры в социуме. Задачи: - изучить понятие, основные аспекты эмоционально-потребностной сферы человека; - рассмотреть особенности эмоционально-потребностной сферы личности; - изучить и провести экспериментальное исследование по определению эмоциональной сферы личности студентов. Методы

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,823 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Декабрь 21, 2017 Автор: rassel
 • Задача о назначениях. Венгерский метод. Метод решения Мака

  Задача о назначениях. Венгерский метод. Метод решения Мака

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИННОВАЦИОННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Инженерно-технологический факультет Кафедра «Энергетика, металлургия и информационные технологии» КУРСОВАЯ РАБОТА Тема: Задача о назначениях. Венгерский метод. Метод решения Мака Специальность: 5В070400 «Вычислительная техника и программное обеспечение» Форма обучения: очная кредитная СТУДЕНТ Дощанов Д.К (фамилия, инициалы) (подпись, дата) НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Ляшенко И.И. (фамилия, инициалы) (подпись, дата) Павлодар, 2017г. ________________ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИННОВАЦИОННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Инженерно-технологический факультет Кафедра «Энергетика, металлургия и информационные технологии» Задание

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,523 Слов / 23 Страниц
  Отправлено: Декабрь 22, 2017 Автор: doshanovdarhan
 • Методы формирования воображения у детей с отклонениями в развитии речи

  Методы формирования воображения у детей с отклонениями в развитии речи

  Содержание Введение…………………………………………………………………………..3 Глава I. Теоретические основы проблемы формирования воображения у детей с отклонениями в развитии речи…………………………………………6 1. Понятие нормы и отклонения в развитии речи…………………….6 1. Классификация речевых нарушений………………………………8 1.2.Роль речи в развитии мышления ребенка…………………...………12 1.3. Понятие воображения…………………………………………..……14 1.4. Особенности воображения в детском возрасте………………….…17 1.5. Взаимосвязь воображения и речи………………………………...…23 Глава II. Методы формирования воображения у детей с отклонениями в развитии речи……………………………………………….……………………26 2.1. Виды деятельности, способствующие формированию воображения у детей…………………………………………..………….26 2.2. Задания, способствующие формированию воображения у детей

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,182 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Декабрь 24, 2017 Автор: ira292
 • Методы и приёмы работы воспитателя с детьми, имеющими трудности в обучении на НОД

  Методы и приёмы работы воспитателя с детьми, имеющими трудности в обучении на НОД

  Методы и приёмы работы воспитателя с детьми, имеющими трудности в обучении на НОД ________________ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 5 1.1. Особенности непосредственной образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 5 1.2. Особенности детей, имеющих трудности в обучении 12 Глава 2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 16 2.1. Использование наглядных средств обучения в программах дошкольного образования 16 2.2. Конспект

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,914 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Декабрь 24, 2017 Автор: fedianastia
 • Совершенствование форм и методов обеспечения возвратности кредитов банка

  Совершенствование форм и методов обеспечения возвратности кредитов банка

  Содержание Стр. Введение……………………………………………………… 3 Глава I Теоретические и методологические подходы к обеспечению возвратности банковского кредита……..... 6 1.1 Понятие банковского кредита, сущность принципов кредитования………………………………………………….. 6 1.2. Основные формы обеспечения возвратности банковского кредита и кредитный договор банка с заемщиком…………. 12 1.3. Зарубежный опыт обеспечения возвратности банковского кредита………………………………………………………… 18 Глава II Общая характеристика деятельности BC “Banca de Economii”SA и анализ кредитного портфеля и возвратности кредитов…………………................................ 23 2.1. Финансово-экономическая характеристика деятельности банка за 2011-2013 г.г…………………………........................ 23 2.2 Анализ кредитного

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,877 Слов / 56 Страниц
  Отправлено: Декабрь 25, 2017 Автор: nienburg
 • Статистичні методи вимірювання зв’язків

  Статистичні методи вимірювання зв’язків

  Кондратович Ю.В. Група 3411 Практична робота Тема 7. Статистичні методи вимірювання зв’язків Варіант 9 Задача №1. Виходячи з наведених в задачі даних: а) опишіть зв’язок між показниками лінійною функцією, визначте її параметри та поясніть їх зміст; б) оцініть щільність зв’язку між ознаками за допомогою коефіцієнтів кореляції та детермінації, дайте їх інтерпретацію; в) знайдіть коефіцієнт еластичності, поясніть його зміст; г) перевірте зв’язок на істотність з імовірністю 0,95; д) з надійністю р=0,95 знайдіть надійні зони базисних даних.

  Рейтинг:
  Размер документа: 540 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Декабрь 26, 2017 Автор: Yuliya051196
 • Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління

  Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Кафедра «Державного менеджменту» Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТЕМАТИЧНЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Автор: слухач групи 1 1-ого курсу денної форми навчання Гапонюк Віталій Валерійович «15» грудня 2016 Оцінка за якість і своєчасність підготовки: Консультант: доктор економічних наук, доцент Романюк Сергій Андрійович «18» грудня 2016 Підсумкова оцінка (з урахуванням результатів презентації ІТЗ: Консультант: доктор економічних наук, доцент Романюк Сергій Андрійович «__»_________2016 Київ – 2016 ЗМІСТ

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,804 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Декабрь 31, 2017 Автор: Виталий Гапонюк
 • Определение зараженности семян болезнями, методом влажной камеры и микроскопирования, установление наличия или отсутствия грибных и бакт

  Определение зараженности семян болезнями, методом влажной камеры и микроскопирования, установление наличия или отсутствия грибных и бакт

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОВОЛЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ___«Агрономия» ДИСЦИПЛИНА МДК 01.01.03. Защита растений ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 ПО ТЕМЕ: Определение зараженности семян болезнями, методом влажной камеры и микроскопирования, установление наличия или отсутствия грибных и бактериальных возбудителей. . . Номер и название лабораторной работы Выполнил: студент 3 курса, группы 34 Тахтаев Борислав Борисович Фамилия, Имя, Отчество Принял: Преподаватель Поценко Юрий Владимирович_____ Должность,

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,299 Слов / 14 Страниц
  Отправлено: Январь 9, 2018 Автор: Юрий Поценко
 • Управління маркетингом на підприємстві

  Управління маркетингом на підприємстві

  УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДК Козаченко Д.О. Студентка 6 курсу Факультету МЕВ ХНЕУ Анотація: Розглянуто теоретичні аспекти понять управління маркетингом та його використання у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Визначено сутність поняття маркетинг. Відзначено, що створення конкурентоспроможної продукції зобов'язує підприємство проводити маркетингові дослідження. Також у даній статті досліджено основні проблеми та тенденції розвитку маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств. Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, світовий ринок, міжнародний маркетинг. Анотация: Рассмотрены теоретические

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,681 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Январь 11, 2018 Автор: kozachenkodasha

Перейти на страницу