Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Зміст політології як науки про рефераты и научные статьи

Поиск

612 Зміст політології як науки про Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Май 24, 2018
 • Епідеміологія як наука про епідемічний процес в історії епідеміології

  Епідеміологія як наука про епідемічний процес в історії епідеміології

  Епідеміологія як наука про епідемічний процес в історії епідеміології Епідеміологія це наукова дисципліна, що вивчає принципи, етіологію та розповсюдження інфекційних захворювань,а також розробляє способи боротьби з ними,профілактику з метою повного знищення. Саме слово епідеміологія має грецьке походження та у перекладі позначає epi - на, demos - народ, logos – наука. Іншими словами, слово епідеміологія має своє коріння в вивченні того, що осягає населення. Було запропоновано багато визначень, проте наступне визначення охоплює встановлені принципи та епідеміологічний

  Рейтинг:
  Размер документа: 548 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Апрель 16, 2018 Автор: Корінь Андрій
 • Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Тема 1. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології 1. Соціологія як наука про суспільство 2. Місце соціології серед інших наук 3. Структура соціологічних знань 4. Функції соціології 1.Соціологія – молода наука, яка вивчає людське суспільство, його структуру, закони розвитку, поведінку людини. Прояви соціології найчастіше ми можемо спостерігати у вигляді опитувань. Хоча часто це проводиться на дуже непрофесійному рівні і це дискредитує цю науку. Техніка та методика вивчення людей, методи розроблені соціологією використовуються і

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,469 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Май 15, 2018 Автор: Dan Gera
 • Предмет історії як науки. Найдавніші поселення на землях України

  Предмет історії як науки. Найдавніші поселення на землях України

  МОДУЛЬ 1 Семінар № 1 Предмет історії як науки. Найдавніші поселення на землях України (2 год.) Мета: ознайомити студентів з основними етапами розвитку антропогенезу; розглянути особливості розвитку Трипільської культури, кочових народів на території України; причини та наслідки грецької колонізації. Основні поняття: палеоліт, мезоліт, неоліт, антропогенез, автохтони,неолітична революція. План 1. Поява людини на території України. 2. Трипільська культура. 3. Кімерійці,скіфи, сармати. 4. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Розглядаючи перше питання необхідно проаналізувати основні етапи розвитку первісного суспільства

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,156 Слов / 41 Страниц
  Отправлено: Май 20, 2018 Автор: Kate759
 • Семіотика як наука про знакову систему

  Семіотика як наука про знакову систему

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ РЕФЕРАТ ЗІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА» НА ТЕМУ: «Семіотика як наука про знакову систему» Виконала: студ. гр. ПР-73 Бублик А.О. Суми, 2017 Зміст ВСТУП………………………………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. СЕМІОТИКА ЯК НАУКА ПРО ЗНАК…………………………………………………..4 1. Розділи семіотики…………………………………………………………………………..4 2. Напрями семіотичних досліджень………………………………………………………...4 РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ПРО ЗНАК……………………………………………………………………..7 2.1 Види позамовних знаків……………………………………………………………..……..7 2.2 Мова як знакова система. Мовні знаки………………………………………..…………..8 2.3 Структура знакового процесу…………………………………………………………...…9 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………...11 СПИСОК

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,951 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Октябрь 17, 2018 Автор: Анастасия Петренко
 • Географія як наука

  Географія як наука

  Конспект 1. Географія як наука. Географічні дослідження і відкриття. * Географія – комплексна наука, що вивчає природу Землі, її основні закономірності, а також взаємодію людини з природою. Вперше слово «географія» згадується в працях давньогрецького вченого Ератосфена (3 ст. до н. е.) і перекладається як «землеописание» (грец. «гео» - земля, «графо» - пишу). Об'єкт географії — географічна оболонка, яка являє собою складне утворення, що складається з взаємодіючих головних земних сфер або їх елементів - літосфери, атмосфери,

  Рейтинг:
  Размер документа: 514 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 19, 2018 Автор: Ivanna Slobodzian
 • Семіотика як наука про знакову систему

  Семіотика як наука про знакову систему

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ РЕФЕРАТ ЗІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ «ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА» НА ТЕМУ: «Семіотика як наука про знакову систему» Виконала: студ. гр. ПР-73 Бублик А.О. Суми, 2017 Зміст ВСТУП………………………………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. СЕМІОТИКА ЯК НАУКА ПРО ЗНАК…………………………………………………..4 1. Розділи семіотики…………………………………………………………………………..4 2. Напрями семіотичних досліджень………………………………………………………...4 РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ПРО ЗНАК……………………………………………………………………..7 2.1 Види позамовних знаків……………………………………………………………..……..7 2.2 Мова як знакова система. Мовні знаки………………………………………..…………..8 2.3 Структура знакового процесу…………………………………………………………...…9 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………...11 СПИСОК

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,951 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 21, 2018 Автор: Анастасия Петренко
 • Суть, характерні ознаки та технологія менеджменту як науки і сфери діяльності

  Суть, характерні ознаки та технологія менеджменту як науки і сфери діяльності

  НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Міжнародний бізнес» на тему:Суть, характерні ознаки та технологія менеджменту як науки і сфери діяльності. Напрям:073.1 «Менеджмент» Спеціальність «Менеджмент управління та адміністрування» Виконала:Сущенко Ю.В. Група:МО-301Бз КИЇВ – 2018 рік ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ…… 5 1.1. Підходи до визначення поняття та суті менеджменту…………………. 5 1.2. Співвідношення понять «менеджмент» та «управління»……………… 9 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,853 Слов / 36 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2019 Автор: juli149
 • Обгрунтування самої можливості соціології як науки, критика численніих аргументів її супротивників

  Обгрунтування самої можливості соціології як науки, критика численніих аргументів її супротивників

  ОСНОВИ АБО ПІДСТАВИ СОЦІОЛОГІЇ (Г.СПЕНСЕР) Програма соціології Спенсера викладена в "Підставах соціології". Ця книга була перекладена на багато мов, сприяла не тільки розробці, але і пропаганді соціології. Тема : обгрунтування самої можливості соціології як науки, критика численніих аргументів її супротивників. Мета: виділити і показати об'єктивні і суб'єктивні труднощі соціального пізнання Ідея: суспільство є організм, якому властиві ті риси, властиві біологічного організму Соціологія можлива хоча б тому, що суспільство - частина природи і підкоряється закону "природної

  Рейтинг:
  Размер документа: 538 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Октябрь 1, 2019 Автор: Valeria Okko
 • Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна

  Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права РЕФЕРАТ на тему: «Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна» Виконав: студент 33 групи Мельник Т.В. Перевірив: доц. Гороть А.М. Луцьк – 2019 ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………3 1. Еволюція поглядів та уявлень про природу порівняльного правознавства..4 2. Порівняльне правознавство як наука і навчальна дисципліна……………...7 3. Предмет, об`єкт і функції порівняльного правознаства……………………11 4. Зв`язок порівняльного правознавства з іншими

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,728 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 6, 2019 Автор: Максим Лук'янчук
 • Iсторiя як наука

  Iсторiя як наука

  ІСТОРІЯ ЯК НАУКА Історія (грец. розпитування, дослідження) - гуманітарна наука, що займається вивченням людини (її діяльності, стану, світогляду, соціальних зв'язків і організацій і т. д.) в минулому; в більш вузькому сенсі - наука, що вивчає всілякі джерела про минуле для того, щоб встановити послідовність подій, історичний процес, об'єктивність описаних фактів і зробити висновки про причини подій. Предметом історії як науки є необхідність пізнання історичної дійсності. Необхідність пізнання минулого, з метою не повторення помилок минулого. І

  Рейтинг:
  Размер документа: 417 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Март 25, 2020 Автор: nastia_02
 • Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права

  Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права

  Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права УДК 349.22 Нестерова Ю. О. студентка 3 курсу Факультету Економіки і права ХНЕУ ім. Семена Кузнеця Анотація: У статті досліджено поняття і сутність припинення трудового договору. Визначено особливості та функціональне призначення суміжних понять: розірвання трудового договору, звільнення, вивільнення, анулювання, відсторонення. Ключові слова: трудові відносини, трудовий договір, припинення трудового договору, розірвання трудового договору, звільнення. Аннотация: В статье исследованы понятие и сущность прекращения трудового договора. Определены особенности

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,750 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Март 19, 2018 Автор: Yulia Nesterova
 • Наука як об'єкт філософського вивчення.Теорія наукових революцій Куна

  План. 1.Наука як об'єкт філософського вивчення. Визначення поняття «наука». 2.Філософське визначення науки. 3.Наука як система знань. Наукове й вненаучное знання. Проблема критеріїв науковості й новизни знання. 4.Філософія як наука. 5.Поняття наукової революції. Теорія наукових революцій Куна 1.Наука як об'єкт філософського вивчення. Визначення поняття «наука». Величезний вплив науки на життя й діяльність людей змушує звернути увагу на саму науку й зробити її предметом особливого вивчення. Спроби знайти відповіді на запитання, пов'язані з розумінням науки як особливої

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,043 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Июль 5, 2018 Автор: uhtakrupa1
 • Географiя туризму як важлива складова науки i практики туризму

  Географiя туризму як важлива складова науки i практики туризму

  Столяр Ю.В. 28 гр. ФМЕ Одеський національний економічний університет Науковий керівник – д.э.н., профессор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Семенов В.Ф. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАУКИ І ПРАКТИКИ ТУРИЗМУ Туризм є однією зі сфер практичного інтересу людей, де усвідомлюється важливість географії й через це - сприяє розвитку географічних наук й зростанню в суспільстві інтересу до географічної інформації. Підприємства туризму й рекреації органічно вписані в територію, відображають її особливості, приймають участь у географічних процесах і

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,348 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Март 28, 2019 Автор: Юляшка Столяр
 • Соціологія як самостійна наука про суспільство

  Соціологія як самостійна наука про суспільство

  Тема. Соціологія як самостійна наука про суспільство. Соціологія – це наука про становлення та функціонування соціальних спільнот, з яких складається суспільство і між якими утворюються певні соціальні відносини та взаємодії, а також про людину соціальну – творця цих спільнот і головного суб’єкта історичного розвитку План. 1. Об’єкт і предмет соціології. 2. Структура та рівні соціологічного знання. 3. Функції соціології та її роль у розвитку сучасного українського суспільства. Зміст лекції. 1. Об’єкт і предмет соціології. Термін

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,900 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Апрель 15, 2019 Автор: Олексій Атаманюк
 • Предмет фінансової науки як знання сутності фінансів

  Предмет фінансової науки як знання сутності фінансів

  Тема 1. Предмет фінансової науки як знання сутності фінансів 1. Предмет фінансової науки. 2. Сутність і специфічні ознаки фінансів. 3. Функции финансов. 4. Необхідність, призначення та роль фінансів. 5. Фінансова система. 1. Предмет фінансової науки Наука - система знань про закономірності розвитку якої-небудь об'єктивної реальності, окрема область таких знань. наука є результатом діяльності людини і виступає як найглибша і повна форма знання. Наука - система об'єктивно-істинних знань, виражених в абстрактно-логічній формі і представляє собою форму

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,729 Слов / 51 Страниц
  Отправлено: Июль 7, 2019 Автор: kate k
 • Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку

  Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Факультет економіки та управління Кафедра стратегії підприємств КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Мікроекономіка» на тему «Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку» Студентки 2 курсу, спец. 6501, групи 1 Науковий керівник: к.е.н., доц. Роботу подано на кафедру _________________ (дата) КИЇВ 2016 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Фірма - економічна організація, її структура, цілі, завдання, трансакційні витрати, цінова політика 1. . Поняття

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,460 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Декабрь 24, 2017 Автор: sofiarubin97
 • Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління

  Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Кафедра «Державного менеджменту» Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТЕМАТИЧНЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Автор: слухач групи 1 1-ого курсу денної форми навчання Гапонюк Віталій Валерійович «15» грудня 2016 Оцінка за якість і своєчасність підготовки: Консультант: доктор економічних наук, доцент Романюк Сергій Андрійович «18» грудня 2016 Підсумкова оцінка (з урахуванням результатів презентації ІТЗ: Консультант: доктор економічних наук, доцент Романюк Сергій Андрійович «__»_________2016 Київ – 2016 ЗМІСТ

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,804 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Декабрь 31, 2017 Автор: Виталий Гапонюк
 • Гра як засіб розвутку самотійності в дітей дошкільного віку

  Гра як засіб розвутку самотійності в дітей дошкільного віку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗОР Кафедра дошкільної освіти (11.12.17 - 22.12.17) на тему ГРА ЯК ЗАСІБ САМОСТІЙНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи розвитку та проблеми формування самостійності дошкільнят. 1.1 Поняття «самостійність». Психолого-педагогічні аспекти формування самостійності дітей дошкільного віку. 1.2 Самостійна діяльність дошкільника щодо навчання: аналіз різних підходів. 1.3 Поняття “самостійна” діяльність й її функції у дітей дошкільного віку. Розділ 2. Ігрова діяльність

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,411 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Январь 7, 2018 Автор: alona
 • Нетрадиційні художні техніки як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

  Нетрадиційні художні техніки як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

  Тема: «Нетрадиційні художні техніки як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку». ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ХУДОЖНІХ ТЕХНІК 1. Сутність поняття «творчі здібності». Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема ……...7 2. Нетрадиційні художні техніки: загальна характеристика ……………..17 3. Нетрадиційні художні техніки та матеріали в образотворчій діяльності дітей старшого дошкільного віку ……………………………………….20 Висновки до першого розділу ………….……………..…………….………..24 РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,557 Слов / 47 Страниц
  Отправлено: Январь 9, 2018 Автор: Viktoria Voloshanenko
 • Вирок як акт правосуддя

  Вирок як акт правосуддя

  Курсова робота з дисципліни: Кримінальний процес на тему: «Вирок як акт правосуддя» Виконала: Київ ЗМІСТ СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………...... 3 ВСТУП………………………………………………………………………... 4 РОЗДІЛ І. Сутність вироку та його значення …………........................... 6 1.1. Поняття, значення вироку .............................................................. 6 1.2. Види і структура вироків ………………….................................... 17 РОЗДІЛ ІІ Процесуальний порядок постановлення вироку................... 33 2.1. Порядок складання вироку ………….………................................ 33 2.2. Проголошення вироку і окрема ухвала суду ……….........……… 38 2.3. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,880 Слов / 52 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2018 Автор: margarita273
 • Авіакомпанія SAS як складна система

  Авіакомпанія SAS як складна система

  НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Курсова робота З дисципліни «основи теорії систем та управління» На тему: «Авіакомпанія SAS як складна система». Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства» Виконав: студент групи ФМЛ 304 Григорук Тарас 2015 р. Зміст Вступ……………………………………………………………………………………1 Загальні відомості……………………………………………………………………..2 1. Опис авіакомпанії як системи……………………………………………………...5 2. Характеристика авіакомпанії як системи………………………………………….7 3. Опис структури авіакомпанії (для декількох функцій) і структура підсистем, їх аналіз…………………………………………………………………………………..12 4. Характеристика середовища, його перспективи………………………………...20

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,550 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Январь 30, 2018 Автор: Тарас Григорук
 • Этапы становления экономической науки

  Этапы становления экономической науки

  ПЛАН ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................3 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ...................4 1.1 Экономические учения эпохи до рыночной экономики....................................4 1.2 Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики............5 1.3 Экономические учения эпохи регулируемой рыночной экономики...............6 2 СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В ЭПОХУ ДО РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.............................................................................................................7 2.1 Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока....................................7 2.2 Экономическая мысль в Древней Греции и Древнем Риме..............................8 2.3 Экономическая мысль средневековья...............................................................11 2.4 Эпоха меркантилизма как переходный период от феодализма к капитализму...............................................................................................................12 2.5 Становление российской экономической мысли............................................15 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,448 Слов / 50 Страниц
  Отправлено: Январь 31, 2018 Автор: Gulnur19
 • Застава як спосіб забезпечення кримінального провадження

  Застава як спосіб забезпечення кримінального провадження

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТАВИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 8 1.1. Застава як запобіжний захід в кримінальному судочинстві 8 1.2.Поняття, предмет і розмір застави 11 1.3. Правовий статус суб’єктів застави в кримінальному процесі 14 РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ 21 2.1. Підстави і умови застосування застави як запобіжного заходу 21 2.2. Порядок обрання застави та його процесуальне оформлення 23 2.3. Скасування і зміна застави як запобіжного заходу 27 РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,745 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Февраль 1, 2018 Автор: oksana93
 • Нестандартнi уроки як засiб розвитку iнтересу молодших школярiв до урокiв рiдноi мови

  Нестандартнi уроки як засiб розвитку iнтересу молодших школярiв до урокiв рiдноi мови

  НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО УРОКІВ РІДНОЇ МОВИ У статті розкрито проблему використання і проведення різних нетрадиційних уроків як засобу підвищення інтересу учнів до уроків рідної мови. Ключові слова: інтерес, пізнавальний інтерес, нестандартний урок. Швидкий розвиток науки, зростання обсягу нової інформації потребують від сучасної школи підготовки активних, самостійних людей, які б мали високі творчі здібності та володіли певними якостями: уміли самостійно, критично та творчо мислити; знаходити шляхи вирішення проблеми; грамотно опрацьовувати

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,491 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Февраль 3, 2018 Автор: lala
 • Теория разделения властей в российской истории и государственно-правовой науке

  Теория разделения властей в российской истории и государственно-правовой науке

  УДК Теория разделения властей в российской истории и государственно-правовой науке Аннотация: В статье рассматривается классическая теория разделения властей с учетом современных тенденций развития Российского государства. Проводится сравнительный анализ развития теории разделения властей. Дается оценка реализации данной теории в России на современном этапе. Ключевые слова: власть, ветви власти, разделение властей, Конституция РФ. Abstract: The article considers the classical theory of power sharing taking into account modern trends in the development of the Russian state. A comparative

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,036 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Февраль 5, 2018 Автор: Ольга

Перейти на страницу