Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналіз експериментальних результатів рефераты и научные статьи

Поиск

350 Аналіз експериментальних результатів Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Февраль 2, 2018
 • Аналіз фінансових результатів підприємства

  ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (на матеріалах Закритого акціонерного товариства "Таврійська будівельна компанія" м. Херсон) ________________ РЕФЕРАТ У курсовій роботі розглянуті особливості та методи оцінки фінансових результатів підприємства. З метою проведення аналізу використані дані ЗАТ «Таврійська будівельна компанія». Результати проведеного аналізу виявили, що досліджуваного підприємство має абсолютну короткострокову фінансову стійкість. Були розраховані рентабельність, ліквідність та платоспроможність зазначеного суб’єкта господарювання. Надані пропозиції по вдосконаленню управління фінансовими результатами досліджуваного об’єкта. Особливу увагу необхідно приділити

  Рейтинг:
  Размер документа: 17,922 Слов / 72 Страниц
  Отправлено: Март 12, 2018 Автор: 21veronika
 • Розробка експертної системи аналізу результатів вступних кампаній до ВНЗ

  Розробка експертної системи аналізу результатів вступних кампаній до ВНЗ

  Додаток 56 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора УДХТУ 30.10.2014 р. № 342 Форма № Н-9.02 Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» Факультет комп'ютерних наук та інженерії __________________________________________________________________________________________________________________ (повна назва факультету) __________________________________________________________________________________________________________________Кафедраспеціалізованихкомп’ютернихсистем (повна назва кафедри) Пояснювальна записка до дипломної роботи бакалавра ___________________________________________ (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему___________________________________________________________________________________________________«Розробкаекспертноїсистемианалізурезультатіввступних кампаній до ВНЗ» ________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Виконав: студент 4 курсу, групи СКС-14 напряму підготовки (спеціальності) 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», (шифр і назва напряму підготовки (професійна спрямованість), спеціальності) Спеціалізовані комп’ютерні системи . Пазилова

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,246 Слов / 49 Страниц
  Отправлено: Март 17, 2018 Автор: Mohamed Ben Hadj Hmida
 • Експериментальна частина: аналіз відповідності маркування та підтвердження відповідності ікряних товарів

  Експериментальна частина: аналіз відповідності маркування та підтвердження відповідності ікряних товарів

  ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………………3 1. Теоретичний розділ: особливості оцінки відповідності ікряних товарів…………..5 1.1. Характеристика показників та документів, що засвідчують безпечність ікряних товарів……………………………………………………………………………5 1.2. Нормативні документи, що використовують при оцінці відповідності ікряних товарів……………………………………………………………………………8 1.3. Особливості оцінки відповідності ікряних товарів за маркуванням…………….12 1.4. Характеристика показників та методів підтвердження відповідності ікряних товарів…………………………………………………………………………...17 2. Експериментальна частина: аналіз відповідності маркування та підтвердження відповідності ікряних товарів………………………………………………………...…21 2.1. Характеристика об’єктів дослідження та методика постановки експерименту...21 2.2. Аналіз асортименту ікряних товарів, що реалізуються в магазині

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,355 Слов / 34 Страниц
  Отправлено: Май 2, 2018 Автор: Яна Пискун
 • Аналіз результатів дослідження мнемічних функцій в учнів з інтелектуальними порушеннями

  Аналіз результатів дослідження мнемічних функцій в учнів з інтелектуальними порушеннями

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………..... ……….4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМ'ЯТІ ШКОЛЯРІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ ...……………………7 1. Особливості розвитку пам'яті у РВД …………………………...7 2. Психолого-педагогічні умови розвитку пам'яті дітей з розумовою відсталістю…………………………………………….20 1.3. Шляхи розвитку пам'яті розумово відсталих школярів ……………………………………………………………………28 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ПРОЦЕСІВ ЗАПАМЯТОВУВАННЯ У ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ …………………………………………………………..35 2.1. Методика визначення обсягу короткочасної зорової пам'яті ……………………..………………....................................35 2.2 Методика оцінки оперативної зорової пам'яті ……………......35 2.3. Методика оцінки оперативної слухової пам'яті ………………37 2.4. Методика діагностики опосередкованої

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,196 Слов / 45 Страниц
  Отправлено: Май 15, 2018 Автор: enn1990
 • Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості ПАТ «МК» «Азовсталь»

  Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості ПАТ «МК» «Азовсталь»

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Теоретичні аспекти дебіторської заборгованості 4 1.1. Поняття та класифікація дебіторської заборгованості 4 1.2. Управління дебіторською заборгованістю підприємства 7 1.3. Загальний аналіз дебіторської заборгованості підприємств України 10 2. Ознайомлення з базою дослідження – підприємством ПАТ «МК» «АЗОВСТАЛЬ» 12 3. Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості ПАТ «МК» «АЗОВСТАЛЬ» 14 3.1 Аналіз динаміки 14 3.2. Коефіцієнтний аналіз 16 3.3. Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 18 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21 ДОДАТКИ 23

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,424 Слов / 14 Страниц
  Отправлено: Декабрь 21, 2017 Автор: kovp96
 • Аналіз ЗЕД підприємства

  Аналіз ЗЕД підприємства

  Аналіз ЗЕД ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………………………………..4 1.1 Сутність, завдання та основні принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств……………………………………………………………………………….4 1.2 Особливості організації та структури зовнішньоекономічної діяльності………..11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «СТАРОКОСТЯНТИНІВ АГРО» 2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП «Старокостянтинів Агро»……...15 2.2 Показники ефективності та оцінка розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………………………..17 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗІЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………...25 3.1 Шляхи удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу України…………………………………………………25 3.2 Обґрунтування заходів щодо

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,042 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Декабрь 22, 2017 Автор: Yaroslaw Polischuck
 • Ринок: основні характеристики і особливості аналізу

  Ринок: основні характеристики і особливості аналізу

  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Кафедра менеджменту ЗЕД КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “ Маркетинг ” на тему: “ Ринок: основні характеристики і особливості аналізу ” Курсанта : Брилькової А.М Групи М08-2 Керівник курсової роботи: Петруня В.Ю, доц.. Дніпропетровськ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 3 I. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 4 1.1 Сутність ринку і його види 4 1.2 Основні функції ринку та принципи його функціонування 7 II. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РИНКУ ТОВАРІВ

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,420 Слов / 22 Страниц
  Отправлено: Декабрь 24, 2017 Автор: Марія Баранова
 • Аналіз зовнішнього маркетингового середовища

  Аналіз зовнішнього маркетингового середовища

  Зміст Вступ 3 1. Аналіз зовнішнього маркетингового середовища 6 2. Визначення позиції підприємства на ринку 12 3. Оцінка ринку 21 4. Сегментація ринку 29 5. Аналіз конкуренції 33 Висновки 36 Список літератури 41 ________________ Вступ Авіатранспорт - це один з найбільш значущих секторів світової економіки. Сервісні і технічні досягнення роблять його одним з найвагоміших учасників в розвитку сучасного суспільства. Процеси глобалізації, що протікають в світовій економіці, створюють нові умови для функціонування ринку транспортних послуг і

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,181 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Декабрь 25, 2017 Автор: sergio76
 • Аналіз тенденцій розвитку та коливань

  Аналіз тенденцій розвитку та коливань

  Кондратович Ю.В. Група 3411 Практична робота Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань Варіант 9 Задача №1. Динаміка урожайності плодово-ягідних насаджень в області характеризується даними: Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Урожайність плодів і ягід, ц/га 43,1 34,6 29,8 37,2 45,9 27,4 35,8 40,2 35,6 32,3 37,8 Проведіть згладжування рядів динаміки методом тричленної плинної середньої для урожайності плодів і ягід. Зробіть висновки щодо тенденції урожайності. Рік Урожайність плодів і

  Рейтинг:
  Размер документа: 503 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Декабрь 26, 2017 Автор: Yuliya051196
 • Аналіз міжнародного ринку овочів. Підготовка зовнішньоторговельного контракту з експорту огірків

  Аналіз міжнародного ринку овочів. Підготовка зовнішньоторговельного контракту з експорту огірків

  УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Кафедра міжнародної економіки КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Міжнародна торгівля» на тему: «Аналіз міжнародного ринку овочів. Підготовка зовнішньоторговельного контракту з експорту огірків» Студента IІІ курсу групи МЕ-31 напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Дем’яненко Е.В. Керівник доц., к.е.н. Костюк О.В. Національна шкала ______________ Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS ____ Члени комісії: ______________ _______________ ______________ _______________ ______________ _______________ м. Суми – 2015 рік ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РИНКУ ОВОЧІВ 6

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,255 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Декабрь 26, 2017 Автор: elizabeth
 • Аналіз власного капітала підприємства

  Аналіз власного капітала підприємства

  АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1. Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу підприємства. Таблиця 1.1 - Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу ПАТ «Укртелеком», тис. грн. Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення абсолютне, тис. грн. відносне, % тис. грн. % тис. грн. % 1. Пайовий капітал 4681562 23,82 4681562 24,48 - - 2. Капітал у дооцінках 8699417 44,25 88850 46,45 185658 2,13 3. Додатковий капітал 411370 2,10 411370 2,15 - - 4. Резервний капітал

  Рейтинг:
  Размер документа: 973 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Декабрь 31, 2017 Автор: Maximus1799
 • Історико-богословський аналіз символічних книг лютеранської церкви

  Історико-богословський аналіз символічних книг лютеранської церкви

  Класичний приватний університет Кафедра богослов’я КУРСОВА РОБОТА з дисципліни "Догматичне богослов’я Православної Церкви" на тему: « Історико-богословський аналіз символічних книг лютеранської церкви » Студента групи ДБГ-114 галузь підготовки 0203 – Гуманітарні науки спеціальності 6.020304 Богослов’я (теологія із зазначенням конфеції) Хмелецького Павла Борисовича Керівник:д.б.,к.н.держ.упр.проф.Рябко І. В. прот Національна шкала ________________ Кількість балів: ____ . Оцінка: ECTS _____ м. ЗАПОРІЖЖЯ 2017 рік РЕФЕРАТ Курсова робота містить 20 сторінок, 20 джерел. Об’єкт дослідження: Догматичне богослов’я Православної Церкви Предмет

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,121 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Январь 12, 2018 Автор: PvelBor
 • Аналіз міжнародних валютних відносин

  Аналіз міжнародних валютних відносин

  Тема 5 : Аналіз міжнародних валютних відносин 1: Саша Євро є офіційною валютою Німеччини, яка є членом Європейського Союзу. У Німеччині рішення про процентні ставки приймаються Радою керуючих Європейського центрального банку. Курс євро | EUR / USD збільшився на 0,0050 або 0,43% до 1,1643 у четвер, 9 листопада, з 1,1593 на попередній торговій сесії. ЄВРО було введено як валюта лише на перше січня 1999 року. 2: Протягом 2015 року на валютному ринку країн єврозони відзначилася

  Рейтинг:
  Размер документа: 668 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Январь 12, 2018 Автор: anad
 • Аналіз власного капіталу підприємства та ефективність його використання

  Аналіз власного капіталу підприємства та ефективність його використання

  1. Форма № Н-10.10 (КРОК) ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК» Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Кафедра економіки та менеджменту підприємства Курсова робота з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Аналіз власного капіталу підприємства та ефективність його використання» Здобувач(ка) вищої освіти Науковий керівник: ступеня спеціаліст (група 28-15 ЕП) к.е.н. доцент. Чобаль Валерій Юрійович Лелюк Олеся Олександрівна _____________________ (Резолюція "До захисту") ___________________ _______________ _______________ (підпис студента) (Дата) (Підпис) м. Київ - 2017 рік

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,356 Слов / 46 Страниц
  Отправлено: Январь 13, 2018 Автор: Valeriy Chobal
 • Аналіз майна підприємства

  Аналіз майна підприємства

  Тема 4. Аналіз майна підприємства Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб’єкту, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова сталість. Таблиця 1 Склад і розміщення активів ПАТ Полтавський завод медичного скла» Показник 2014рік 2015рік Відхилення (+,-) в Темп росту,% Сума, тис. грн. Пит. вага , % Сума, тис. грн. Пит. вага, % Сумі тис. грн. Структурі % 1.Усього активів (майна) 360205 100 412814 100

  Рейтинг:
  Размер документа: 436 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Январь 16, 2018 Автор: vikalina166
 • Аналіз незвідності многочленів над полем раціональних чисел

  Аналіз незвідності многочленів над полем раціональних чисел

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ КУРСОВА РОБОТА з Шкільного курсу математики (назва дисципліни) на тему: Аналіз незвідності многочленів над полем раціональних чисел Студента(ки) III курсу, групи 4214 напряму підготовки 6.040201 (шифр і назва напряму підготовки) А.О. Піморенко (ініціали та прізвище) Керівник доцент Є. В. Стєганцев (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала: Кількість балів: Оцінка ECTS: Члени комісії: (підпис) (ініціали

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,353 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Январь 16, 2018 Автор: pimorenko29
 • Догматично – богословський аналіз Православної Церкви про благодать

  Догматично – богословський аналіз Православної Церкви про благодать

  Форма № Н-6.01 Класичний приватний університет Кафедра богослов’я ___________________________________________________________________________________________________________________ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) з дисципліни "Догматичне богослов’я Православної Церкви" на тему: «Догматично – богословський аналіз Православної Церкви про благодать» Студента групи галузь підготовки 0203 – Гуманітарні науки спеціальності Богослов’я (теологія із зазначенням конфеції) Керівник:д.б.,к.н.держ.упр.проф.Рябко І. В. прот Національна шкала ________________ Кількість балів: ____ . Оцінка: ECTS_____ м. ЗАПОРІЖЖЯ 2017 рік РЕФЕРАТ Курсова робота містить 47 сторінок, 35 джерел. Об’єкт дослідження: Догматичне богослов’я Православної Церкви Предмет дослідження:

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,389 Слов / 50 Страниц
  Отправлено: Январь 19, 2018 Автор: NikolayLevchenko
 • Аналіз факторів ціноутворення на продукцію ТОВ Агрофірми «Світанок»

  Аналіз факторів ціноутворення на продукцію ТОВ Агрофірми «Світанок»

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЦІН В УМОВАХ РИНКУ 5 1.1.Сутність ціни та процесу ціноутворення в умовах ринкової економіки 5 1.2. Система цін і ознаки, покладені в її основу 8 1.3. Особливості ціноутворення в аграрному секторі, класифікація цін 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ АГРОФІРМИ «СВІТАНОК» 21 2.1.Господарсько-економічна характеристика ТОВ Агрофірми «Світанок» 21 2.2.Характеристика процесу ціноутворення на основні види продукції ТОВ Агрофірми «Світанок» 27 2.3.Аналіз факторів ціноутворення на продукцію ТОВ Агрофірми

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,714 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Январь 23, 2018 Автор: Алёна Дегтяр
 • Економічний аналіз

  Економічний аналіз

  Міністерство транспорту та зв’язку України Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна Кафедра «Фінанси та банківська справа» _______________________________________ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ Студентки групи ФК1511 (736) Грищенко Дарина Ігорівна перевірела роботу доц. Шило Л.А м. Дніпро 2017 Задача 1. («Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці») Визначити вплив факторів на обсяг виробленої продукції методом ланцюгових підстановок і методом абсолютних різниць: Показник Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) абсолютне відносне, % Обсяг виробленої продукції (ОВП),

  Рейтинг:
  Размер документа: 455 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Январь 25, 2018 Автор: Даша Грищенко
 • Аналіз та внутрішній аудит основних засобів

  Аналіз та внутрішній аудит основних засобів

  ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………...…..3 1. Поняття основних засобів, нормативно-правове забезпечення їх обліку, аналізу та внутрішнього аудиту………………………………………………….5 2. Значення та завдання аналізу та внутрішнього аудиту основних засобів...10 3. Характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Охтирський пивоварний завод» та постановки контрольно-аналітичної роботи……….…16 4. Аналіз динаміки, складу, структури та ефективності використання основних засобів…………………………………………………….……….…..26 5. Організація аудиту основних засобів……………………………………......32 6. Методика аудиту основних засобів та оформлення його результатів…….35 Висновки та пропозиції……………………………………………………….....47 Список використаних джерел……………………………………………..……51 Додатки………………………………………………………………………..….55 ВСТУП Основні засоби мають значну питому вагу в

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,938 Слов / 36 Страниц
  Отправлено: Январь 30, 2018 Автор: Ирина Трофимова
 • Методика та аналіз дослідження газованих напоїв

  Методика та аналіз дослідження газованих напоїв

  Зміст Передмова................................................................................................................2 Розділ 1. Газовані напої .........................................................................................3 1.1 Історія походження............................................................................................3 1.2 Склад і вплив газованих напоїв на здоров'я людини .................................. 3 Розділ 2. Методика та аналіз дослідження газованих напоїв. ...........................6 2.1 Соціологічне опитування .................................................................................6 2.2 Вивчення складу різних газованих напоїв .....................................................7 2.3 Вміст вуглекислого газу ..................................................................................7 2.4 Натуральність продукту ..................................................................................8 2.6 Визначення барвників та кислот ....................................................................8 2.7 Дослідження кислотності аналізованої газованої води................................9 Висновок ...............................................................................................................10 Список літератури ...............................................................................................12 Додаток 1. Анкета для соціологічного опитування Додаток 2.

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,827 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Январь 30, 2018 Автор: 280211aa
 • Аналіз ділової активності банків

  Аналіз ділової активності банків

  Аналіз ділової активності банків Аналіз ділової активності дозволяє оцінити, наскільки ефективно банк використовує свої ресурси. Саме ділова активністьзумовлює платоспроможність, фінансову стійкість та стабільність діяльності господарюючого суб'єкта. Ділова активністьпроявляється в динамічності розвитку банку та швидкості обороту його ресурсів. Критеріями ділової активності є рівень ефективності використання ресурсів, стійкість економічного зростання і ступінь виконання завдання за основними фінансовими показниками. Однак головним критерієм ефективності діяльності банківських установ є їх прибутковість, тому банки повинні не тільки прискорювати кругообіг ресурсів, а

  Рейтинг:
  Размер документа: 696 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Февраль 1, 2018 Автор: olya115
 • Компаративіський аналіз фільму та роману "Великий Гетсбі"

  Компаративіський аналіз фільму та роману "Великий Гетсбі"

  Здається, мене завжди зачаровувала «епоха джазу». Ще з дитинства батьки прививали мені любов до цього жанру: пісні Елли Фіджеральд, Луі Армстронга та Френка Сінатри часто перетворювались на мої колискові, немов дивний еліксир, віддававши мене магії сну. «Roaring twenties» хвилюють мою уяву і до сьогодні. У період 1910 - 1930-х рр. джаз став свого роду яскравим символом часу, що відбив повною мірою напружений пульс епохи і психологію минулого століття. Письмо карнавального типу Хеммингуея та Фіджеральда кричало

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,079 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Февраль 3, 2018 Автор: Evgenia123
 • Аналіз ринку логістичних послуг в Україні

  Аналіз ринку логістичних послуг в Україні

  Аналіз ринку логістичних послуг в Україні Ринок логістичних послуг України перебуває у постійному розвитку, відповідаючи тенденціям на світовому ринку, чим дуже впливає на потенціал економіки країни, а також стимулює розвиток галузей, пов’язаних з транспортом. Тим не менш навіть позитивна динаміка ринку, не змінює факту того, що за темпами розвитку логістика Україна поступається багатьом іншим країнам, що тягне за собою відставання від світових процесів, втрату конкурентоспроможних позицій. Це явище робить дослідження особливостей сучасного стану ринку логістичних

  Рейтинг:
  Размер документа: 660 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Февраль 4, 2018 Автор: Viktoriia
 • Характеристика та аналіз технологічного процесу виробництва ковбас напівкопчених

  Характеристика та аналіз технологічного процесу виробництва ковбас напівкопчених

  Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу Кафедра технології харчування Курсовий проект з дисципліни Харчові технології на тему: «Характеристика та аналіз технологічного процесу виробництва ковбас напівкопчених» Студентки 3 курсу групи ТХ-14 напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології харчування» Гусєвої О.Д Керівник _________________ Юрченко С.Л. Національна шкала ______________________ Кількість балів:_______ Оцінка: ECTS _____ Члени комісії _______________________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) _______________________________________ (підпис) (прізвище та

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,870 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Февраль 5, 2018 Автор: Елена Гусева

Перейти на страницу