Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналитикалық химия зертханасындағы рефераты и научные статьи

Поиск

420 Аналитикалық химия зертханасындағы Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Февраль 15, 2022
 • “Аналитикалық химия” пәнінің ЭОӘПК

  Аналитикалық химия” пәнінің ЭОӘПК. 1.ТОБ.СМиС, БТ. Кіріспе Бағдарлама аналитикалық химия пәнінің негізгі мазмұндары зертханалық жұмыстардың тақырыптары, теориялық тұжырымдар мен есептер, оқу-зерттеу жұмыстарының тақырыптары, негізгі және қосымша әдебиеттің тізімі енген. Аналитикалық химия жалпы бейорганикалық химияның негізгі тарауларына негізделіп оқытылады. Сондықтан бағдарламаға элементтерді сапалық жағынан анықтау тарауы еңгізілмеген. Аналитикалық химияны оқытқан кезде органикалық химияның (көмірсулар, майлар, аминоқышқылдар, ақ уыздар), физикалық химияның (заттардың құрылысы, химиялық реакцияның кинетикасы, электрохимия, коллоидтық жүйелер), физиканың (толқындық механика, оптика, электротехника) негізгі тарауларын білу

  Рейтинг:
  Размер документа: 39,183 Слов / 157 Страниц
  Отправлено: Август 13, 2018 Автор: Zhuldyz82
 • Аналитикалық химия

  Аналитикалық химия

  Аналитикалық химияның мақсаты – жаңа анықтау әдістерін зерттеу немесе белгілерін жетілдіру, сондай-ақ анализдерді тәжірибе жүзінде іске асыру болып табылады. Сонымен қатар, аналитикалық химияның мақсаты анализдің аналитикалық әдістерінің теориялық негіздерін жан – жақты кеңінен зерттеу әр түрлі ортада элементтер мен олардың қосылыстарының болу формаларын, агрегаттық күйін оқып үйрену, координациялық қосылыстардың тұрақтылығын және құрылысын, құрамын анықтау, заттардың термиялық, оптикалық, электрохимиялық, магниттік сипаттамаларын зерттеу. Химиялық реакциялардың жылдамдығы мен стехиометриясын, катализатордың және басқа әр түрлі факторлардың әдістерін зерттеу маңызды

  Рейтинг:
  Размер документа: 723 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Октябрь 4, 2020 Автор: kopzhasark00
 • Аналитикалық химияның негіздері, жіктелуі. Гравиметриялық талдау, түсініктері

  Аналитикалық химияның негіздері, жіктелуі. Гравиметриялық талдау, түсініктері

  1. 2 Дәріс - Аналитикалық химияның негіздері, жіктелуі. Гравиметриялық талдау, түсініктері. Тағам өндірісінде қолданылуы. Жоспар: 2. Аналитикалық химияның негіздері, жіктелуі 3. Гравиметриялық талдау: * Гравиметриялық талдау әдісінің негізі * Тұндыру әдісі: орындау техникасы, тұнбаларға қойылатын талаптар * Гравиметрия әдісінің қолданылуы. * Құрғақ заттар және ылғалдық * Судың белсенділігі Аналитикалық химия – заттың құрамдас бөліктерін және олардың мөлшерін анықтау әдістері жөніндегі ғылым. Аналитикалық химия ғылым ретінде анализдің теориялық негіздерін қалыптастырумен қатар анализдің жаңа әдістерін ұсыну және

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,170 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 21, 2021 Автор: KamilaD
 • Аналитикалық химияның қазіргі заманғы ролі, орны

  Аналитикалық химияның қазіргі заманғы ролі, орны

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ГЕОГРАФИЯ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ИНСТИТУТЫ РЕФЕРАТ Тақырыбы: Аналитикалық химияның қазіргі заманғы ролі, орны. Дайындаған:Бекбатур Д, Қабылдаған:Узакова А. Аналитикалық химияның қазіргі заманғы ролі, орны. Аналитика химияның қазіргі таңдағы роліне тоқтамай тұрып,алдымен; --------- Аналитика Химия дегеніміз не? - Аналитка химияның мақсаты мен міндеті неде? -------- - - Аналитика химия немен айналысады? – деген сұрақтарға алдымен жауап -бере отыра кейіннен барып: - Аналитика химия қандай пәндерге қатысы бар

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,079 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Октябрь 1, 2021 Автор: Qzdzhentelmen1
 • Аналитикалық химияға кіріспе

  Аналитикалық химияға кіріспе

  Лекция 1. Аналитикалық химияға кіріспе. Сұрақтар: 1. Кіріспе. Аналитикалық химия ғылым ретінде. 2. Химиялық талдау түрлері. Кіріспе. Химиялық талдау химия, мұнай өңдеу және фармацевтика өнеркәсібінде, металлургия мен тау-кен өндірісінде, ұлттық экономиканың бірқатар басқа салаларында өнімнің сапасын бақылау құралы ретінде қызмет етеді. Пайдалы қазбаларды барлау көбінесе химиялық талдау нәтижелеріне негізделген. Химиялық талдау қоршаған ортаның ластануын бақылаудың негізгі құралы болып табылады. Топырақтың, тыңайтқыштардың, жемшөп пен ауылшаруашылық өнімдерінің химиялық құрамын нақтылау агроөнеркәсіптік кешеннің қалыпты жұмыс істеуі үшін маңызды.

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,824 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Март 16, 2022 Автор: zhazira.isa
 • Аппарати мафҳумии илми химия ва нақши он дар ташаккуули ақидаҳои фалсафӣ

  Аппарати мафҳумии илми химия ва нақши он дар ташаккуули ақидаҳои фалсафӣ

  Реферат: Нақши химия дар ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ Нақша Сарсухан 1 1. Масъалаҳои фалсафии химия ва таъсири онҳо ба ташаккули илми химия 2 2 Аппарати мафҳумии илми химия ва нақши он дар ташаккуули ақидаҳои фалсафӣ 8 3. Масъалаи асосии химия ва шаклҳои ҳалли он 10 4. Таълимот оиди сохтори ашёҳо 12 Хулоса 14 Феҳристи адабиёт ________________ Сарсухан Дар охирњои асри ХIХ - ибтидои асри ХХ андешае љорї буд, ки тасвири олам воќеан созмон дода шуд ва

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,630 Слов / 23 Страниц
  Отправлено: Декабрь 27, 2017 Автор: Shahboz
 • Контрольная работа по "Химии"

  Контрольная работа по "Химии"

  7. Подтвердите закон кратных отношений, исходя из состава двух соединений меди: а) меди 80 %, кислорода 20 %; б) меди 88,88 %, кислорода 11,12 %. Решение: Закон кратных отношений (Дальтон, 1803): Если два элемента образуют друг с другом несколько химических соединений, то весовые количества одного из элементов, приходящиеся в этих соединениях на одно и то же количество другого, относятся между собой, как небольшие целые числа. Вычислим количество вещества меди и кислорода в этих соединениях: а)

  Рейтинг:
  Размер документа: 977 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Январь 24, 2018 Автор: ksenkaivanova
 • Шпаргалка по "Химии"

  Шпаргалка по "Химии"

  Билет 1 1 Гравиметрический анализ и способы его выполнения. Достоинства и недостати метода. Гравиметрией называют метод количественного анализа, заключающийся в точном измерении массы определяемого компонента пробы, выделенного в виде соединения известного состава. (Классическое название - весовой анализ.) Гравиметрический анализ основан на законе сохранения массы веществ при химических превращениях. Это наиболее точный из химических методов анализа, его характеристики: предел обнаружения - 0,10%; правильность - 0,2 отн. %. В гравиметрии используют реакции обмена, замещения, разложения и комплексообразования,

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,716 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Январь 25, 2018 Автор: kkkkkkkkkkkkk
 • Лекция по "Химии"

  Лекция по "Химии"

  41. Витамин В3. структура и его коферментные формы. Механизм функционирования Витамины – это низкомолекулярные органические соединения, выполняющие в организме человека жизненно важные функции, чаще каталитические и регуляторные. Большинство витаминов не может накапливаться или синтезироваться в организмах человека и животных, поэтому они должны поступать с пищей. Витамины проявляют активность в малых количествах, но с ними связаны многие метаболические процессы, которые протекают при участии ферментов. Обеспеченность организма витаминами выражается в трех формах: 1) авитаминоз – полный дефицит

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,554 Слов / 11 Страниц
  Отправлено: Январь 29, 2018 Автор: zhenya0507
 • Отчет по вычислительной практике на базе кафедры физической химии ДонНУ

  Отчет по вычислительной практике на базе кафедры физической химии ДонНУ

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 Программа Microsoft Word 4 Программа Microsoft Excel 6 Программа Microsoft Power Point 9 Графический редактор химических формул ChemDraw 10 Программный комплекс компьютерной и структурной химии HyperChem 11 Поиск информации и использование ресурсов Internet 14 ВЫВОДЫ 16 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 17 ВВЕДЕНИЕ Я, студент химического факультета группы 1А, Зверев Александр Иванович, прошел вычислительную практику на базе кафедры физической химии ДонНУ с 08.06.2015 до 26.06.2015 в 408 аудитории под руководством Белого Александра Владимировича. Главной целью

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,003 Слов / 9 Страниц
  Отправлено: Январь 30, 2018 Автор: Ketrin
 • Контрольная работа по "Химии"

  Контрольная работа по "Химии"

  Задание 4. В результате обработки червяки должны получить твердую износостойкую поверхность и вязкую сердцевину. Для их изготовления использована сталь 20ХГР. Расшифруйте марку, приведите примерный химический состав. Назначьте режим ХТО и термической обработки. Опишите сущность происходящих при термообработке превращений, микроструктуру и свойства поверхности и сердцевины детали после всей обработки. Сталь 20ХГР по химическому составу является легированной, по качеству – качественной (содержание серы и фосфора менее до 0,035 % каждого элемента), по структуре – доэвтектоидной, по назначению

  Рейтинг:
  Размер документа: 827 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Январь 31, 2018 Автор: 111113231
 • Задачи по "Химии"

  Задачи по "Химии"

  8. Рассчитать молярную массу эквивалента металла, если 0,3410-3 кг этого металла вытесняют 59,9510-6 м3 водорода, измеренного при 0С и 94600 Па Решение: Приведем объем вытесненного водорода к нормальным условиям, воспользовавшись объединенным газовым законом Бойля-Мариотта и Гей-Люссака: V0 = P V Т0 / P0 Т = 94600∙ 59,95∙10-3∙ 273 / (1,013 105∙ 273) = 0,05598 л., где Р0 = 1,013∙105 Па, в нашем случае Т0 = Т= 273К, V = 59,95∙10-6м3 = 59,95∙10-3л. Эквивалентный объем водорода

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,495 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Февраль 2, 2018 Автор: marina71
 • Қоршаған орта мен адам ағзасындағы микро және макроэлементтер. Химия, экология,денсаулық

  Қоршаған орта мен адам ағзасындағы микро және макроэлементтер. Химия, экология,денсаулық

  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы Фармакогнозия және химия кафедрасы Тақырыбы: Қоршаған орта мен адам ағзасындағы микро және макроэлементтер. Химия, экология,денсаулық. Шымкент 2016 ж. 1.Тірі ағза кұрамында нешеге жуық химиялық элемент саны: А)70-ке В)50-ге Б)80-ге Г)110-ға 2. 10-6-дан 10-3 дейінгі массалық үлесте болатын химиялық элементтер тобы: А)Макроэлементтер В)Ультрамикроэлементтер Б)Микроэлементтер Г)Бейметалдар 3. H,O,N,C,Ca,Cl,F,K,Mg,Na,P,S элементтер тобы қалай аталады? А)Макроэлементтер В)Ультрамикроэлементтер Б)Микроэлементтер Г)Бейметалдар 4. Ересек адамдар үшін натрийдің тәуліктік нормасы: А)3 г В)5 г Б)200 г Г)10 г 5.Фотосинтез

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,180 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Февраль 11, 2018 Автор: Amina99
 • Лекции по "Химии"

  Лекции по "Химии"

  8 Дәрістердің тақырыбы. Ферменттер және коферменттер. Ферменттердің құрылымы. Ферменттердің әсер ету механизмі. Катализделген реакциялардың табиғатына байланысты ферменттердің жіктелуі. Ферменттердің құрылымы. Зат алмасудың күрделі және алуан түрлі жасушалық процестерінде табиғаты ақуыз болып табылатын көптеген биокатализаторлар - ферменттер (энзимдер) қатысады. Өздерінің каталитикалық қасиеттеріне байланысты түрлі ферменттер үлкен көлемді химиялық реакциялардың жылдам ағымын қамтамасыз етеді. Қазіргі кезде биологиялық объектілерден бірнеше жүздеп биологиялық ферменттер оқшауланған. Ферменттер бір қатар белгілері бойынша бейорганикалық катализаторлардан бірден ерекшеленеді. 1. Ферменттер табиғаты бейорганикалық болып

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,629 Слов / 19 Страниц
  Отправлено: Февраль 11, 2018 Автор: Alma Bekezhanovna
 • Шпаргалка по "Химии"

  Шпаргалка по "Химии"

  Атом құрылысының квантты механикалық теориясы. Квантты механикалық теория бойынша атомдағы электрондардың күйін сипаттау үшін 4 квант саны қолданылады. Әлсіз қышқыл және әлсіз негізден түзілген кез-келген тұз оңай гидролизденеді (екі әлсіз электролит түзіледі) және реакциялық ортаның сипаты бейтарап болады. (рН=7) CH3COONH4+HOH↔. CH3COOH(әлсіз эл.)+NH4OH(әлсіз эл.); CH3COO-+ NH4-+ HOH↔ CH3COOH+ NH4OH. Әлсіз қышқыл және күшті негізден түзілген кез-келген тұз гидролизденгенде әлсіз электролит ретінде әлсіз қышқыл пайда болады және реакциялық ортаның сипты негіздік болады. (рН>7). CH3COONa+НОН↔CH3COOН(әлсіз электр.)+NaОН; CH3COO-+Na++НОН↔CH3COOН+Na++ОН-; CH3COO-+НОН↔CH3COOН+ОН-

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,772 Слов / 12 Страниц
  Отправлено: Февраль 16, 2018 Автор: Азамат Сисенов
 • Химия өнеркәсібі

  Химия өнеркәсібі

  Кіріспе Химия өнеркәсібі — өндірістің барлық салалары, ауыл шаруашылығы, тұтыну саласы үшін химиялық өнімдердің әр түрін өндіруші халық шаруашылығының саласы. Химия өнеркәсібі саласы дүние жүзінде тұңғыш рет Германияда XIX ғасырдың аяғында дүниеге келді. XX ғасырдың 50-70-жылдарының басы химия өнеркәсібінің дәуірлеген «алтын ғасыры» болды. Бұл кезеңде мұнай-газ шикізатын пайдаланушы өндірістің өркендеуімен байланысты осы сала әлемде неғұрлым жоғары қарқынмен дамыды. Әлемнің өңдеуші өнеркәсібінде химияның үлесі XX ғасырдың екінші жартысында 8-9%-дан 12-15%-ға дейін әсті.XX ғасырдың екінші жартысы

  Рейтинг:
  Размер документа: 720 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Февраль 26, 2018 Автор: Assel098
 • Контрольная работа по «Химии процессов горения»

  Контрольная работа по «Химии процессов горения»

  МЧС России Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы Контрольная работа № 12 по дисциплине «Химия процессов горения» Слушателем заочного отделения Специальность 20.05.01 «Пожарная безопасность» Зачетная книжка № Адрес: Санкт – Петербург 2015 г. Вариант 12 1. Общие сведения C8H10 (C6H5–CH2CH3) — этилбензол, фенилэтан 1. Физико-химические свойства этилбензола Агрегатное состояние Жидкость Внешний вид Прозрачная жидкость Цвет Бесцветная Запах Запах углеводорода Плотность, г/мл 0,8671 Температура плавления, °С –95 Температура кипения, °С 136 Растворимость в воде, г/100 г воды

  Рейтинг:
  Размер документа: 695 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Февраль 26, 2018 Автор: kandyba
 • Шпаргалка по "Химии"

  Шпаргалка по "Химии"

  Аналитикалық, физикалық және каллоидттық химия пәнінің эмтихан сұрақтары 1. Аналитикалық химия пәні және оның міндеттері. Химия – заттардың құрылысын, құрамын және олардың айналуын зерттейтін ғылым. Заттардың химиялық қасиеті түзілетін заттардың, яғни молекула және атомдардың сыртқы электрон деңгейлерінің күйімен анықталады. Химиялық зерттеулердің объектісі химиялық элементтер және олардың түрлі комбинациялары, яғни жай және күрделі атомдар болады. "Химия" сөзі грек сөзінен аударғанда «chemeia» - металл балқыту дегенді білдіреді. Бұл термин алғаш рет 5 ғ. Грек алхимигі Зосим қолданды.

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,252 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Февраль 27, 2018 Автор: Zarinasailybaeva
 • Контрольная работа по "Химия"

  Контрольная работа по "Химия"

  Задание №5 Составьте электронно-графические формулы атомов скандия и галлия. Приведите, если возможно, возбужденное состояние атомов. Являются ли они аналогами? Решение. 122334 Валентные электроды Sc 4 Валентность I 4 Валентность III Sc∗ 4 4 1223344 Элемент p-семейства Ga Валентность I 4 4 Валентность III Ga∗ 4 и не являются элементами-аналогами, так как имеют разное электронное строение. ________________ Задание №19 Исходя из теплоты образования газообразного диоксида углерода (=-393,5 кДж/моль) и термохимического уравнения +2→ С+; =-557,7 кДж Вычислите

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,396 Слов / 14 Страниц
  Отправлено: Март 20, 2018 Автор: Bitenev
 • Задачи по "Химии"

  Задачи по "Химии"

  62 вариант 62. Вычислить массу: а) 2л Н2 при 150С и давлении 100,7кПа (5мм рт. ст.); 6) 1м3 N2 при 10°С и давлении 102,9 кПа (772мм рт. ст.); в) 0,5м3 Cl2 при 20°С и давлении 99,9 кПа (749,3мм рт. ст.). Решение: Зависимость между объёмом газа, давлением и температурой выражается общим уравнением, объединяющим законы Гей-Люссака и Бойля-Мариотта: моль, закон авогадро, мольный объём где P и V - давление и объём газа при температуре T; P0 (101,325кПа)

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,633 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Март 21, 2018 Автор: Ganna85
 • Задачи по "Химии"

  Задачи по "Химии"

  1.1. При определении содержания марганца в стали по методу трех эталонов на микрофотометре было измерено почернение линий гомологической пары: λFe=293,690 нм, λMn=293,306 нм. Определить массовую долю (%) марганца в стали по данным: Вариант Параметр Эталон Иссл. образец 1 2 3 1 ωMn,% 0,33 0,89 3,03 ? SFe 1,33 1,24 1,14 1,08 SMn 0,95 1,06 1,20 0,96 Решение: В методе трех эталонов используется зависимость разности почернения ΔS линий гомологической пары от логарифма концентрации определяемого элемента. По

  Рейтинг:
  Размер документа: 506 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Апрель 1, 2018 Автор: Goldflower
 • Тест по "Химии"

  Тест по "Химии"

  ТЕСТ ХИМИЯЛЫҚ СИНТЕЗ 1. Сарамандық жұмыс кезінде механикалық заттарды қатты және сұйық компоненттерден бөлу үшін орындалатын оператция қалай аталады? 1. Сүзгілеу 2. Қайта кристалдау 3. Заттарды кептіру 4. Декантациялау 5. адсорбциялау 1. Сүзгіден өткен таза сұйықтықты қалай атаймыз? 1. Сүзінді 2. Тұнба 3. Ерітінді 4. Еріткіш 5. Еріген зат 1. Сүзілу оператциясы кезінде варонкада қалған затты қалай атаймыз? 1. Тұнба 2. Сүзінді 3. Ерітінді 4. Еріткіш 5. Еріген зат 1. Ең қарапайым сүзгі материалы? 1.

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,637 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Апрель 8, 2018 Автор: zzhalgasovna93
 • Бейорганикалык химия есеби

  Бейорганикалык химия есеби

  №58 есеп Мыс пен темір ұнтақтарынан тұратын қоспаны сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттестіргенде 8.96 л (қ.ж) газ бөлінді. Осы қоспаны концентрлі азот қышқылымен әрекеттестіргенде тұз түзілді. Түзілген тұзды қыздырғанда 11.2 л (қ.ж) газ бөлінсе, қоспадағы мыстың массалық үлесін есептеңіз. Шешуі: Металдардың кернеу қатарында сутектен кейін орналасқандықтан мыс сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттеспейді. Ендеше , оның темірмен реакция теңдеуін жазамыз. Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑ Реакция теңдеуі бойынша пропорция құрамыз : m(Fe) --------------------------- 8.96 л 56

  Рейтинг:
  Размер документа: 251 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Апрель 11, 2018 Автор: inzhu-2017
 • Технология продажи товаров бытовой химии

  Технология продажи товаров бытовой химии

  Содержание Введение… 3 1.Товароведная характеристика бытовой химии… 5 – 9 2. Технология продажи товаров бытовой химии… 10 - 15 2.1 Правила расчёта с покупателями 2.2 Приёмка товаров по количеству и качеству 2.3 Продажа бытовой химии и расчёты с покупателями 3. Организация рабочего места и охрана труда 3.1 Организация рабочего места продавца при продаже товаров бытовой химии…16 - 19 Выводы…20 Список использованной литературы…21 Почему не выполнено как надо? 1. Поля: левое – 30 мм, верхнее –

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,863 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Апрель 15, 2018 Автор: юля платонова
 • Контрольная работа по "Химии"

  Контрольная работа по "Химии"

  № 13 Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 24 и 51, учитывая, что у первого происходит «провал» одного 4s-электрона на 3d-подуровень. Чему равен максимальный спин d-электронов у атомов первого и р-электронов у атомов второго элементов? Решение: а) 24Cr – хром. Атом содержит 24 электрона. Электронная формула в соответствии с правилом Клечковского: 1s22s22p63s23p64s13d5 Согласно правилу Гунда, 5 d-электронов распределятся по пяти d-орбиталям таким образом, чтобы их суммарный спин был максимален, т.е. по одному электрону

  Рейтинг:
  Размер документа: 630 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Апрель 17, 2018 Автор: chaizik

Перейти на страницу