Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Экономические дисциплины

14,903 Экономические дисциплины Бесплатные рефераты: 2,971 - 3,000

Перейти на страницу
 • ДП «Любешівське ЛМГ»

  ДП «Любешівське ЛМГ»

  ДП «Любешівське ЛМГ» створене наказом Волинського обласного об»єднання «Волиньліс№125 від 12.12.1990 року.»До складу підприємства входить сім лісництв : Білоозерське лісництво загальною площею 3715 га Мукошинське лісництво загальною площею 3899 га Великоглушанське лісництво загальною площею 5956 га Деревківське лісництво загальною площею 4929 га ; Дольське лісництво загальною площею 3756 га; Сваловичівське

  Рейтинг:
  Слов: 323  •  Страниц: 2
 • Дүниежүзілік экономика

  Дүниежүзілік экономика

  3.7. Дүниежүзілік экономика Жоспар: 1. Еркін сауда және капитал. 2. Халыңаралың валюта жүйесі. 3. Экономикалың интеграция. 1. Қазақстан халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінде. I. Капитал шығару - бүл ұлттық айналымнан капиталды шетке шығару, ңазіргі дүниежүзілік шаруашылық пен халықаралық экономикалық қатынастардық маңызды нысаны. Капиталды шетке шығару тауар экспортының көп жылдың монополиясын бұзды.

  Рейтинг:
  Слов: 1,519  •  Страниц: 7
 • ЕАЭО мен Жібек жолының Экономикалық белдеуінің жұптасуы – Өсімге арналған серіктестік

  ЕАЭО мен Жібек жолының Экономикалық белдеуінің жұптасуы – Өсімге арналған серіктестік

  ЕАЭО мен Жібек жолының Экономикалық белдеуінің жұптасуы – Өсімге арналған серіктестік. • «Бір белдеу – Бір жол» – 2 негізді біріктіретін ҚХР сыртқы саясаты мен сыртқы экономикасы курсының негізгі бағыты: – Жібек жолының экономикалық белдеуі (ЖЖЭБ) – 21 ғасырдағы Теңіз Жібек жолы • бұл 2016-2020 жж. ҚХР «13 бесжылдық» жоспарының

  Рейтинг:
  Слов: 6,245  •  Страниц: 25
 • ЕАЭС. Предпосылки создания. Перспективы развития

  ЕАЭС. Предпосылки создания. Перспективы развития

  ЕАЭС. Предпосылки создания. Перспективы развития. ________________ Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ИСТОРИЯ, ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 5 1.1 Этапы становления и развития евразийской экономической интеграции 5 1.2 ЕАЭС и его геополитические партнеры 10 Глава 2 ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 15 2.1 Различные взгляды Евразийского

  Рейтинг:
  Слов: 6,396  •  Страниц: 26
 • ЕАЭС: противоречия интеграционного взаимодействия

  ЕАЭС: противоречия интеграционного взаимодействия

  ЕАЭС: ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Аннотация: Статья поcвящeнa процeccу Еврaзийcкой экономичecкой интeгрaции в уcловиях экономичecкой турбулeнтноcти в глoбaльнoй экoнoмикe. Рaccмaтривaютcя пoлoжитeльныe тeндeнции и oгрaничeния интeгрaции cтрaн-учacтниц, a тaкжe пeрcпeктивы дoлгocрoчнoгo взaимoдeйcтвия. Акцeнтируeтcя внимaниe нa нeoбхoдимocти oптимизaции cиcтeмы упрaвлeния и рaзрaбoтки мeхaнизмoв coглacoвaния хoзяйcтвeнных прoцeccoв при бюрoкрaтичecких прoцeдурaх принятия рeшeний. Оцeнивaeтcя экoнoмичecкий

  Рейтинг:
  Слов: 1,892  •  Страниц: 8
 • Еволюцiя людського фактору в економiчнiй науцi

  Еволюцiя людського фактору в економiчнiй науцi

  ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ Пилипянко В.Л., студентка (НАУ) У статті визначено та охарактеризовано поняття людського фактору, його еволюції в економічній науці та економіці загалом. Також висвітлено тісний зв'язок між людським фактором та людським капіталом. Підкреслено важливість розвитку людського фактору з людським капіталом в сьогоднішній національній економіці. Ключові слова:

  Рейтинг:
  Слов: 1,566  •  Страниц: 7
 • Еволюція інституційної економічної теорії в кiнцi ХХ - на початку ХХІ столiття

  Еволюція інституційної економічної теорії в кiнцi ХХ - на початку ХХІ столiття

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКИ КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА на тему: ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Студентки 4-го курсу бакалаврату напряму підготовки «Економічна теорія» Багинської Наталії Олегівни Науковий керівник: к.е.н., доцент Нестеренко Олена Петрівна Засвідчую,

  Рейтинг:
  Слов: 20,428  •  Страниц: 82
 • Еволюція взаємовідносин капіталу і найманої праці

  Еволюція взаємовідносин капіталу і найманої праці

  Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної економії Курсова робота на тему: «Еволюція взаємовідносин капіталу і найманої праці» Студентки І курсу, 2 групи, спеціальності 6і01 Факультету інформаційних систем і технологій Бобрик Катерини Науковий керівник: кандидат економічних наук, доктор історичних

  Рейтинг:
  Слов: 9,218  •  Страниц: 37
 • Еволюція грошових відносин та їх роль в забезпечені обігу товарів і послуг

  Еволюція грошових відносин та їх роль в забезпечені обігу товарів і послуг

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФІНАНСІВ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Гроші та кредит” Тема : Еволюція грошових відносин та їх роль в забезпечені обігу товарів і послуг Виконала: Студентка 2 курсу групи 2ф Спеціальність: фінанси та кредит Напрям підготовки: 6.030508 Жук Катерина Андріївна Науковий керівник:

  Рейтинг:
  Слов: 21,065  •  Страниц: 85
 • Евразийский экономический союз в период санкции

  Евразийский экономический союз в период санкции

  Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действует с 1 января, 2015 года. Участниками союза стали Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Белоруссия. После подписания договоров странами участниками определены несколько этапов развития: 1)учреждение зоны свободной торговли, выработка норм для безпошлинного товарооборота 2)формирование таможенного союза для безприпятственного продвижения товара 3)формирование единого рынка 4)формирование экономического союза, создание

  Рейтинг:
  Слов: 480  •  Страниц: 2
 • Европейская валютная система

  Европейская валютная система

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3 ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ...……………………………………………………5 1.1 Европейская валютная система………………………………………..5 1.2 Механизм функционирования европейской валютной системы……9 1.3 Европейский валютный рынок………………………………………12 ГЛАВА 2. "ЕВРО" КАК ВАЛЮТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА………..17 2.1 Причины европейской валютной интеграции и этапы ввода "евро" в обращение...……………………………………………………………………...17 2.2 Функции "евро" на международном валютном рынке и рынке

  Рейтинг:
  Слов: 8,502  •  Страниц: 35
 • Европейская валютная система

  Европейская валютная система

  Факультет Экономика и финансы Кафедра Экономики Направление Финансы и кредит КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: Мировые финансы Тема: «Европейская валютная система» Выполнил студент 3 курса гр. Э-35к (курс, группа) Калашников Александр Васильевич (фамилия, имя, отчество) Количество слов в работе 4852 Руководитель работы Старший преподаватель Исаев Р.А. (ученая степень, звание, фамилия и

  Рейтинг:
  Слов: 4,659  •  Страниц: 19
 • Европейская валютная системы, основные этапы ее развития

  Европейская валютная системы, основные этапы ее развития

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЁВА КАФЕДРА «ФИНАНСЫ» КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» на тему: «Европейская валютная системы, основные этапы ее развития» студента I курса 12 группы Рахимжановой Адии Муратовны Научный руководитель: д.э.н., профессор Садвокасова К.Ж. Астана 2018 Содержание Введение……………………………………………………………………3 1. Теоретические

  Рейтинг:
  Слов: 10,728  •  Страниц: 43
 • Европейский союз

  Европейский союз

  Введение……………………………………………………………… Европейский союз (Евросоюз, ЕС) ………………………………… Евразийский экономический союз. (ЕАЭС)……………………..…. Содружество Независимых Государств (СНГ)……………………. Сравнительный анализ ……………………………………………… Вывод…………………………………………………………………. Список литературы…………………………………………………... Введение В мировой экономике транспорту отведена особая роль, от его работы зависит эффективность, качество и развитие внешнеэкономических связей любой страны. Внешняя торговля самым тесным образом связана с транспортом. Транспорт осуществляет

  Рейтинг:
  Слов: 3,056  •  Страниц: 13
 • Единая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов Республики Казахстан

  Единая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов Республики Казахстан

  Содержание Введение 1 Судебная система Республики Казахстан. 1.1 Понятие, отличительные признаки и основные элементы судебной системы. 1.2 Верховный суд Республики Казахстан 1.3 Областные суды Республики Казахстан 1.4 Районные (городские) суды Республики Казахстан 2 Единая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов Республики Казахстан 2.1Назначение программы ЕАИАС 2.2Общее описание системы 3.Программа «Торелик» 3.1Работа

  Рейтинг:
  Слов: 5,354  •  Страниц: 22
 • Единая учетная политика ОАО "Кузнецов"

  Единая учетная политика ОАО "Кузнецов"

  Учетная политика для целей бухгалтерского учета УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОАО «КУЗНЕЦОВ» ________________ Содержание 1. Общие положения 6 2. Организационно-технические аспекты 8 2.1. Общие положения 8 2.2. Организация бухгалтерской службы 8 2.3. Рабочий план счетов 9 2.4. Документооборот и технология обработки учетной информации 9 2.5. Порядок организации и

  Рейтинг:
  Слов: 39,619  •  Страниц: 159
 • Ежегодные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления

  Ежегодные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления

  Содержание Введение……………………………………………………………………………...3 1 Ежегодные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления 1.1 Понятие и виды ежегодных отпусков………………………………………….4 1.2 Порядок предоставления ежегодного отпуска………………………………...6 1.3 Оформление отпуска…………………………………………………………...10 Практикум Задача 1……………………………………………………………………………...12 Задача 2……………………………………………………………………………...14 Задача 3……………………………………………………………………………...15 Заключение………………………………………………………………………….21 Список используемых источников………………………………………………..23 Приложение А………………………………………………………………………25   Введение Согласно действующему законодательству, право на ежегодный оплачиваемый отпуск относится к числу

  Рейтинг:
  Слов: 4,755  •  Страниц: 20
 • Екі жақты бухгалтерияның пайда болуы

  Екі жақты бухгалтерияның пайда болуы

  Мазмұны Кіріспе …………………………………………………………………………...2 1.Екі жақты бухгалтерияның пайда болуы...............…………………………..3 2.Италия мен Франция елдерінде екі жақты бухгалтерияны тарату.....................................................................................................................10 3.Бухгалтерлік есептің техникасы …..........................................………….…...13 Қортынды………………………………………………………………………...14 Пайдаланылған әдебиеттер тізім................................................…………….....15 Кіріспе Американың ашылуы орта ғасырдың аяғын білдірді. Жаңа ұлы уақыт келді. Бухгалтерлік есепке дегенде бұл ортағасыр мен ұлы ғылым революциясынан өткен, Рим империясының ескі салт-дәстүрлерінің логикалық

  Рейтинг:
  Слов: 3,385  •  Страниц: 14
 • Екінші деңгейлі банктер және парабанктік институттар

  Екінші деңгейлі банктер және парабанктік институттар

  Тақырып №8 Екінші деңгейлі банктер және парабанктік институттар Мақсат: ҚР банк жүйесімен, оның экономикадағы рөлімен, банк типтерімен оның қызметін ұйымдастырудың негізгі принциптерімен таныстыру. Жоспар: 1. Банктердің пайда болуы және олардың эволюциясы. Экономиканың дамуындағы банктердің функциялары және рөлі. 2. Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктердің қызметінің заңнамалық негіздері. Ұлғаймалы өндіріс үрдісіне екінші

  Рейтинг:
  Слов: 1,326  •  Страниц: 6
 • Екологiчний аудит в умовах економiчноi безпеки пiдприємства

  Екологiчний аудит в умовах економiчноi безпеки пiдприємства

  Бурова Т.А. д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Северін В.В. студента Е-419 групи, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Протягом останніх років економіка України та інших держав характеризується значним споживанням енергетичних й біологічних ресурсів. Перехід промислових підприємств

  Рейтинг:
  Слов: 899  •  Страниц: 4
 • Екологічна практика діяльності ТНК: основні тенденції та показники

  Екологічна практика діяльності ТНК: основні тенденції та показники

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЕСЕ з дисципліни «Глобальна економіка» на тему: « Екологічна практика діяльності ТНК: основні тенденції та показники» Студентки V курсу 1 групи напряму підготовки управління персоналом, соціології та психології Ткачук

  Рейтинг:
  Слов: 2,301  •  Страниц: 10
 • Екологічний менеджмент розвитку міста: мета, завдання, етапи та результати

  Екологічний менеджмент розвитку міста: мета, завдання, етапи та результати

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра менеджменту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Адміністративний менеджмент” НА ТЕМУ: “Екологічний менеджмент розвитку міста: мета, завдання, етапи та результати” Виконала: студентка групи МО-56 Дардалевич В.В. Керівник: к.е.н., доц. Рудківська А.Ю. Житомир 2015 ЗМІСТ ВСТУП................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти формування екологічного менеджменту....5

  Рейтинг:
  Слов: 7,091  •  Страниц: 29
 • Еконмічні методи менеджменту в практиці управління сучасних підприємств

  Еконмічні методи менеджменту в практиці управління сучасних підприємств

  ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ. 5 1.1 Сутність та поняття економічних методів у менеджмент 5 1.2. Класифікація економічних методів менеджменту 7 1.3 Взаємодія економічних методів менеджменту з функціями менеджменту. 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ НА ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 14 2.1.

  Рейтинг:
  Слов: 9,155  •  Страниц: 37
 • Економiка Украiни у системi мiжнародного подiлу працi

  Національний університет «Острозька академія» Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу КУРСОВА РОБОТА з «Макроекономіки» на тему: ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Студента ІІ курсу ггрупи Е-21 Каркіча І. О. Керівник: Топішко Н. П. м. Острог – 2014 рік ________________ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ

  Рейтинг:
  Слов: 9,140  •  Страниц: 37
 • Економiчна iнтеграцiя Украiни в структурi свiтового господарювання

  Економiчна iнтеграцiя Украiни в структурi свiтового господарювання

  ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СТРУКТУРІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ УДК 339.924(727) Для досягнення стабільного, розвиненого світу країни повинні взаємодіяти між собою. І від їх взаємовідносин буде залежати майбутнє кожної держави. Міжнародні відносини весь час змінюються, і ці перетворення впливають не тільки на політику країни, а й на кожну людину. До того ж

  Рейтинг:
  Слов: 1,098  •  Страниц: 5
 • Економiчна природа та роль державного кредиту

  Економiчна природа та роль державного кредиту

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ КУРСОВА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» на тему: «ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ» ВИКОНАЛА: Студентка ІІІ курсу групи ЕФ-32 Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Яхно Тетяна Олександрівна КЕРІВНИК:

  Рейтинг:
  Слов: 6,846  •  Страниц: 28
 • Економiчне зростання в Украiнi та проблемы його стабiлiзацii

  Економiчне зростання в Украiнi та проблемы його стабiлiзацii

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ І ТУРИЗМУ Кафедра економіки КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) з дисципліни: «Макроекономіки» на тему: «ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ» Студентки 1 курсу МН 1-1 групи Напряму підготовки «Логістика» Спеціальності «Менеджменту та логістики» Керівник: Кириченко Г. В . Національна шкала______________ Кількість балів:_____ Оцінка: ECTS____

  Рейтинг:
  Слов: 7,774  •  Страниц: 32
 • Економiчний розвиток агропiдприємств Украiни: напрями i прiоритети

  Економiчний розвиток агропiдприємств Украiни: напрями i прiоритети

  Тематична рубрика: ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УДК 338.432 Черкасова Т. І. к.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємств Стоянова Н. О. Одеський національний політехнічний університет ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ І ПРІОРИТЕТИ ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE: DIRECTIONS AND PRIORITIES У статті розглянуто особливості діяльності підприємств аграрного сектору України,

  Рейтинг:
  Слов: 2,734  •  Страниц: 11
 • Економіка Азербайджанської Республіки

  Економіка Азербайджанської Республіки

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця каф. мiжнародної економiки та менеджменту Доповідь на тему «Економіка Азербайджанської Республіки» Перевірила: Громенкова Світлана Вячеславівна Виконав: студент 2 курсу факультету МЕВ групи 6.06.07.16.03. Іманов Руслан Расимович Харків – 2018 Економіка Азербайджанської Республіки Незважаючи на те що 20% азербайджанської землі захоплена

  Рейтинг:
  Слов: 1,212  •  Страниц: 5
 • Економіка підприємства “KulynychMilkTrade”

  Економіка підприємства “KulynychMilkTrade”

  Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Кафедра теоретичної і прикладної економіки КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Економіка підприємства” на тему _____________________________________________________ ____________________________________________________________ Студента(ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки__________________ спеціальності _______________________ ___________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник ___________________________ ____________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала __________________ Кількість

  Рейтинг:
  Слов: 2,529  •  Страниц: 11

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск