Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні

Автор:   •  Апрель 16, 2018  •  Курсовая работа  •  6,641 Слов (27 Страниц)  •  189 Просмотры

Страница 1 из 27

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики

Отримано

Реєстраційний номер________

від»____»___________20___р.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Мікроекономіка»

на тему №47: «Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні»

Виконала:

Студентка 2 курсу 5 групи

Денної форми навчання

Факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

Гуравська Наталія Олександрівна

Науковий керівник:

Соколовська Ірина Петрівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

Результат перевірки:

________________________

Київ 2016

ЗМІСТ

Вступ        3

РОЗДІЛ 1.Функції та значення ринку цінних паперів у сучасній економіці        .5

РОЗДІЛ 2.Еволюція виникнення ринку цінних паперів в Україні…………….…8

РОЗДІЛ 3.Аналіз сучасних проблем розвитку національного ринку  цінних паперів………………………………………………………………………………14

РОЗДІЛ 4. Порівняльний аналіз показників розвитку ринку цінних паперів в Україні та світі………………………………………………………………...……17

РОЗДІЛ 5. Перспективи вдосконалення механізму функціонування  ринку цінних паперів України        .............................................................................................26

ВИСНОВКИ        29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕ……………………....................................31


ВСТУП

Ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем все більше і більше,розширюючи сферу своїх інвестиційних можливостей. Вирішальним чинником для такого швидкого розвитку стали проблеми та масштаби фінансування в країні,зокрема фінансовий борг,який необхідно вирішити в найближчі роки,це все потребує створення належних умов для становлення та функціонування ринку цінних паперів, який сприяє руху капіталу. Банківські установи є одними з основних фінансових інститутів, що акумулюють значний обсяг вільних коштів і сприяють їхньому перерозподілу в економіці.

 Ринок цінних паперів – важливий сегмент економіки будь-якої країни. За ринкової системи господарювання цінні папери можуть стати дієвим інструментом, здатним позитивно впливати на інвестиційні процеси в країні. Через ринок цінних паперів акумулюються грошові нагромадження кредитно фінансових інститутів, корпорацій, підприємств, держав, приватних осіб і спрямовуються на виробниче та невиробниче вкладення капіталів. З огляду на це, Україна, як і будь-яка інша країна, зацікавлена у функціонуванні ефективного ринку цінних паперів – завданням ринку цінних паперів є створення умов та забезпечення повного та швидкого переливання заощаджень в інвестиції, управління, адже державне управління економікою та ринком цінних паперів є об’єктивною необхідністю і важливою передумовою її нормального розвитку та функціонування.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення теоретичних знань з питань  функцій та значень ринку цінних паперів, більш детальне ознайомлення з еволюцією вітчизняного ринку цінних паперів,порівняння показників національного ринку паперів з світовими,аналіз проблем ринку та розробка практичних рекомендацій з удосконалення  розвитку ринку цінних паперів.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

Визначити економічне значення ринку цінних паперів;

Виділити основні функції національного ринку;

...

Скачать:   txt (91.9 Kb)   pdf (357.7 Kb)   docx (790.6 Kb)  
Продолжить читать еще 26 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club