Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Основні напрямки та показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Автор:   •  Сентябрь 6, 2018  •  Курсовая работа  •  11,186 Слов (45 Страниц)  •  106 Просмотры

Страница 1 из 45

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

КУРСОВА РОБОТА

з управління ЗЕД підприємства

на тему: Основні напрямки та показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Студента 4 курсу

напряму підготовки ____________________

спеціальності міжнародний бізнес

Долженко В.В.

                        

Керівник к.е.н., доцент Чентуков Ю.I.

Національна шкала ________________    

Кількість балів: ___________________

Оцінка:____  ECTS ____

Члени комісії          ________________  ___________________________

                                    (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                 ________________  ___________________________

                                    (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                 ________________  ___________________________

                                    (підпис)                         (прізвище та ініціали)

м. Маріуполь – 2017 рiк


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти функціонування зовнішньоекономічної системи країни.

 1. Сутність та основні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності………………………….…………………………..………5
 2. Види та особливості показників функціонування    зовнішньоекономічної системи країни……………………...………9
 3. Важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності    України…………………………………..………………...…………16

РОЗДІЛ 2. Оцінка показників функціонування зовнішньоекономічної системи України.

 1. Україна у світовій економічній динаміці……………….…………22
 2. Аналіз зовнішньоекономічного сектору України……..………….28
 3. Оцінка індексів концентрації і диверсифікації України …………33

РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної системи України.

3.1       Напрями вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності             України………………………………….…………………………...36

      3.2.       Перспективи торгівельних відносин України…………………….39

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна в даному разі не є винятком. У зв’язку з цим зростає значення правового регулювання питань функціонування різних суб’єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами і ґрунтуються на законах зовнішньоекономічної діяльності.

Сукупність показників розвитку міжнародної торгівлі можна поділити на сім груп: обсягові (абсолютні), результуючі, структурні, інтенсивності, ефективності, динаміки та зіставлення. Деякі показники, наприклад індекси концентрації експорту та диверсифікації експорту, використовуються тільки в міжнародних зіставленнях, інші – для оцінки розвитку як зовнішньої торгівлі, так і міжнародної торгівлі в цілому (обсяг експорту, імпорту, товарна та регіональна структури торгівлі тощо). Велика кількість показників може бути використана для оцінювання та аналізу розвитку зовнішньої торгівлі фірми.

Актуальність роботи обумовлена тим, що індекси зовнішньоекономічної діяльності дозволяють вивчити загальні тенденції розвитку експорту та імпорту та розрахувати прогнозні значення показників на майбутній період, які можуть бути використані в системі загального макроекономічного прогнозування.

Метою роботи є дослідження і аналіз загальних тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

Для досягнення мети роботи були виконані наступні завдання:

 • Визначена сутність та основні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
 • Досліджено види та особливості показників функціонування    зовнішньоекономічної системи країни.
 • Наведено основні важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності    України.
 • Проаналізовано місце України у світовій економічній динаміці.
 • Оцінено зовнішньоекономічний сектор України.
 • Розраховано індекси концентрації і диверсифікації України.
 • Визначено напрями вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України.
 • Досліджено перспективи торгівельних відносин України.

Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність України.

...

Скачать:   txt (156.3 Kb)   pdf (822.9 Kb)   docx (590.4 Kb)  
Продолжить читать еще 44 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club