Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку

Автор:   •  Февраль 1, 2019  •  Курсовая работа  •  6,706 Слов (27 Страниц)  •  126 Просмотры

Страница 1 из 27

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет імені Василя Стуса Економічний факультет

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тема: «Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку»

Виконав:

Студент І курсу

денної форми навчання

Групи          

Спеціальності «Маркетинг» Освітньої програми

[pic 2][pic 3]

ПІБ

Науковий керівник:

[pic 4]

Прізвище, ініціали, науковий ступінь,

вчене звання

Оцінка:

         (балів)

         (ЕSTC)

         (національна)

Члени комісії:

[pic 5]

(підпис)        (ініціали, прізвище)

[pic 6]

(підпис)        (ініціали, прізвище

Вінниця – 2018


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ У РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ        4

 1. Основи економічного районування України та його практичне значення        4
 2. Особливості економіко-географічного положення Придніпровського

економічного району        6

 1. Загальна характеристика природно-ресурсного потенціалу Придніпров’я        9

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНО-ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ, ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА        13

 1. Загальна характеристика особливостей розвитку промислового виробництва району та її економічна оцінка        13
 2. Економічна оцінка агропромислового комплексу Запорізької та

Дніпропетровської областей        16

 1. Аналіз демографічного потенціалу регіону        19

РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАЙОНІВ 24

 1. Шляхи вирішення проблем економічного розвитку регіону        24
 2. Перспективи розвитку Придніпровського економічного району        27

ВИСНОВКИ        31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        33


ВСТУП

Актуальність        теми.                Придніпровський        економічний        регіон        один        з основних        індустріальних        центрів,        у                порівнянні                з        іншими                        економічними регіонами України, один із головних індустріальних центрів, є необхідною частиною економічного потенціалу країни. Він являється одним з найбільших у світі регіонів видобутку залізних і марганцевих руд, виробництва чорних металів, важливий центр електроенергетики. У районі розвинутий залізний, автомобільний і водний транспорт. Регіон виділяється виробництвом зерна, соняшнику, овочів. Площа району – 59,1 тис. км² (9,7% території України). Населення – 4,9 млн осіб (11,6% жителів країни). Попри все це має свої недоліки. Тому        тема        даної        курсової                роботи                обумовлена        сучасними                особливостями розміщення продуктивних сил Придніпровського економічного регіону, а також у вивченні та шляхи вирішення проблем розвитку регіону, які є на даному етапі.

Мета і задачі дослідження. Провести детальний аналіз проблем та перспектив розвитку Придніпровського економічного регіону. Для досягнення поставленої мети визначені такі задачі:

 • Загальна характеристика Придніпровського економічного регіону;
 • Природно-ресурсний потенціал;
 • Демографічний потенціал;
 • Функціонально-компонентна структура;
 • Визначення основних проблем і перспектив розвитку Придніпров’я.

Об’єкт дослідження є економічний стан Придніпровського регіону.

Предмет дослідження є вивчення економіко-географічна характеристика, сучасного і перспективного розміщення продуктивних сил Придніпровського економічного регіону.

Методологія дослідження. При написанні курсової роботи було розглянуто наукові праці Симчик Н.Ю., Лишиленко В.І., Манів З.О., Качан Є.П., Бугрім О.Ю.та інших. Крім цього було опрацьовано статистичні дані, журнальні та газетні статті, а також навчальні посібники цієї тематики.

...

Скачать:   txt (93 Kb)   pdf (790.5 Kb)   docx (328.4 Kb)  
Продолжить читать еще 26 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club