Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Доходи населення в Вінницькій області

Автор:   •  Март 16, 2018  •  Реферат  •  1,595 Слов (7 Страниц)  •  151 Просмотры

Страница 1 из 7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Тема:

«Доходи населення в Вінницькій області»

Виконала:

студентка ІІI курсу,

спеціальності 6503, групи 1

Качаненко Катерина Сергіївна

Київ – 2017

Зміст

Вступ

 1. Теоретичні основи доходів населення;
 1. Сутність доходів та їх розгляд з різних аспектів (економічні, соціальні,
  правові);
 1. Аналіз доходів населення Вінницької області;
 2. Розгляд пропозицій щодо збільшення рівня доходів населення Вінницької області.

Висновки

Список використаної літератури та інших джерел інформації

Вступ

         Актуальність теми. Економіка будь – якої країни має бути соціально орієнтованою, тобто головними її завданнями мають бути підвищення загального рівня доходів населення, рівня та якості їх життя, гарантій їх соціального та правового захисту. Економіка України не є достатньо розвинутою з даної точки зору. Тому актуальність даної теми полягає у способі підвищення доходів населення (через дану економічну категорію і загального рівня життя), адже в даний час рівень доходів все ще залишається на досить низькому рівні.

Метою дослідження є внесення пропозицій, що стосуються збільшення рівня доходів населення Вінницької області.

Завданнями даного дослідження є:

 • дослідження економічної сутності доходів;
 • дослідження механізму формування доходів;
 • аналіз статистичних даних щодо рівня доходів населення Вінницької області;
 • розгляд пропозицій що стосуються шляхів збільшення доходів населення Вінницької області.

Предметом цього дослідження є теоретичні та   методологічні аспекти доходів населення Вінницької області, крім того, шляхи підвищення загального рівня доходів населення.

Об'єктом дослідження є рівень доходів населення Вінницької області.
  В роботі використано матеріали законодавчих та виконавчих органів влади України, публікації фахових видань, газетні статті, ресурси мережі Інтернет.

 1. Теоретичні основи доходів населення;
 1. Сутність доходів та їх розгляд з різних аспектів (економічні, соціальні, правові);

Дохід – це досить багатогранне економічне поняття, яке розглядається з багатьох точок зору.

У широкому розумінні, доходи – грошові та натуральні надходження до суб`єктів господарської діяльності. У вузькому ж значенні, доходи – потоки грошових надходжень за певну одиницю часу (годину, тиждень, місяць, рік тощо). Доходи передбачають приплив грошей (це є їх суттєвою відмінністю від багатства, яке передбачає приплив активів таких наприклад як будівлі, споруди, засоби праці тощо).

Так доходи населення мають розглядатися як сукупність натуральних і грошових надходжень громадян з різних джерел формування через механізм розподілу та перерозподілу створених суспільством благ.

Так сучасний тип економічної системи, а саме – ринкова має передусім орієнтуватися на соціальний аспект життя громадян країни і одним з важливих її показників є рівень доходів населення певної країни та дії уряду щодо підвищення їх рівня і, відповідно, покращення умов життя населення.

Економічні аспекти доходів населення. Доходи населення є фінансовою категорією, яка характеризує відносини держави та громадян, що стосуються розподілу та перерозподілу створюваного суспільного продукту в країні. Також доходи населення можна розглядати як певний стимул до здійснення трудової діяльності, тобто чим вищий дохід отримує індивід в процесі своєї діяльності, тим більше його бажання до праці.

...

Скачать:   txt (22.1 Kb)   pdf (150.6 Kb)   docx (20.5 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club