Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт з виробничої практики з ХКП "Спецкомунтранс"

Автор:   •  Апрель 1, 2018  •  Отчет по практике  •  5,282 Слов (22 Страниц)  •  970 Просмотры

Страница 1 из 22

Звіт практики

2018

ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Розділ 1. Загальне ознайомлення з ХКП "Спецкомунтранс" . . . . . . . . . . . . . . .5

Розділ 2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності ХКП "Спецкомунтранс" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 12

2.1. Планово-економічна діяльність підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.2 Управління персоналом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.3. Стратегічне управління підприємством . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

РОЗДІЛ 3. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності ХКП "Спецкомунтранс".... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

ВСТУП

        Виробнича практика є вагомою частиною навчального процесу в підготовці спеціалістів за спеціальністю «менеджмент». Зокрема, вона дає можливість наочно побачити діяльність підприємства, поглибити та закріпити знання, що були отримані в університеті на теоретичній основі. Також, вагомим є оволодіння навичок в організації фінансової діяльності, економічного аналізу та менеджменту підприємств в умовах ринкових відносин тощо.

        Згідно наказу № 779/15 на проведення практики студентів Хмельницького університету управління та права від 25 грудня 2017 р. мене було направлено на проходження виробничої практики на ХКП "Спецкомунтранс" з 29.01 по 02.03.2018 р. За результатами практики мною був написаний звіт із аналізом фінансової та управлінської діяльності підприємства.

        Метою проходження виробничої практики з фаху є розвиток власних навичок студента як майбутнього управлінця, що необхідні в процесі розвитку та функціонування підприємства. Таким чином, мова йде про інформаційно-аналітичну, проектно-дослідницьку, діагностичну, інноваційну та консалтингову діяльність для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами. Також, вагомим є спроба теоретичного та наочного удосконалення системи управління діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретної організації. Під час проходження практики студент ще й закріплює практичні навички проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи із суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність підприємства.

        Завдання виробничої практики: здобути відповідні вміння та навички щодо вирішення типових завдань та проблем відповідно до посад, які в майбутньому може обіймати випускник вищого навчального закладу за фахом «менеджмент».

        Інформаційна база практики: установчі документи підприємства, статистична, податкова звітність і первинні бухгалтерські документи.

Мною було опрацьовано такі форми звітності: Форма №1 «Баланс»;
Форма №2 «Звіт про фінансові результати» та «Примітки до річної фінансової звітності»; Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»;
Форма №4 «Звіт про власний капітал»; Форма №1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)»; Форма № 11 – ОЗ, Форма № 1-ПВ «Звіт з праці».

        Об’єктом проходження практики було ХКП "Спецкомунтранс",
фактична адреса якого – Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул.. Тостого, 1.

РОЗДІЛ 1

Загальне ознайомлення з ХКП "Спецкомунтранс"

        Хмельницьке  комунальне  підприємство «Спецкомунтранс» створено 1 жовтня 1949 року  наказом по Проскурівському міському комунальному відділу № 136 від 17.09.1949 р.

Із  розрізнених  малих дільниць, що виконували роботи з ритуальних послуг, ремонту доріг та озелененню міста на базі асенізаційного обозу, що займав територію діючого на сьогодні комунального підприємства “Спецкомунтранс”, була створена контора з  благоустрою міста.

...

Скачать:   txt (73.7 Kb)   pdf (271.9 Kb)   docx (49.3 Kb)  
Продолжить читать еще 21 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club