Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Отчет по практике в "ТИБЕТ- МЕДІЛ"

Автор:   •  Февраль 1, 2018  •  Отчет по практике  •  13,213 Слов (53 Страниц)  •  123 Просмотры

Страница 1 из 53

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ВИРОБНИЧОЇ  ПРАКТИКИ

Студентки 1 курсу заочної форми

зі скороченим терміном навчання 2 роки

СО «Бакалавр»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Заїки Г.М.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТИБЕТ-МЕДІЛ»

Керівник від кафедри                                        Керівник від підприємства

Асист. Герасименко В.В.                                      Директор Цупко В.М.                

Ф.И.О. підпис                                                Ф.И.О. підпис

______________________                                _________________________

дата                                                                дата

        м. Вінниця 2016        

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1

Характеристика Приватного підприємства «ТИБЕТ-МЕДІЛ»……………………………………………………

4

1.1

Загальні положення………………………………………

4

1.2

Діяльність Підприємства, структура……………………

5

РОЗДІЛ 2

Аналіз фінансово-економічного стану ПП «ТИБЕТ-МЕДІЛ»……………………………………………………

8

2.1

Аналіз фінансового стану ПП «ТИБЕТ-МЕДІЛ»………

8

2.2

Аналіз формування і розподілу прибутку підприємства ПП «ТИБЕТ-МЕДІЛ»…………………………………….

30

2.3

Прогнозування економічних результатів ПП «ТИБЕТ-МЕДІЛ»……………………………………………………

40

ВИСНОВКИ……………………………………………….

44

ДОДАТКИ…………………………………………………

47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………...

54


ВСТУП

Мета практики – закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, набуття навичок вирішення практичних завдань, підготовка до самостійної роботи на посадах, які вимагають кваліфікації бакалавра за фахом „Фінанси і кредит”.

Завдання практики:

– проаналізувати зовнішнє середовище, в умовах якого функціонує підприємство;

– вивчити діючу організацію фінансової роботи: структуру фінансових служб, порядок фінансового планування, організацію грошових розрахунків, форми фінансової звітності; форми і методи фінансового контролю; методи розрахунку фінансових показників;

– оволодіти практичними навичками підготовки інформаційної бази для прийняття управлінських рішень на ділянках, передбачених календарним планом шляхом виконання обов'язків окремих працівників або дублювання їх роботи;

– обґрунтувати рекомендації з удосконалення організації фінансової роботи на підприємстві і покращення фінансового стану підприємства.

Предметом дослідження є оцінка фінансового стану Приватного підприємства «ТИБЕТ-МЕДІЛ»

РОЗДІЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТИБЕТ- МЕДІЛ"

  1. Загальні положення

Приватне підприємство «ТИБЕТ-МЕДІЛ» (далі «Підприємство») зареєстроване виконкомом Маріупольської міської ради  Донецької області 27.10.2008 року № 12741020000007043 і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також відповідно до інших нормативних актів.

...

Скачать:   txt (129 Kb)   pdf (3.8 Mb)   docx (3 Mb)  
Продолжить читать еще 52 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club