Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Analiza efektywności kampanii reklamowej organizacji sportowej na przykładzie klubu koszykówki ukraińskiej Superligi „BC Odessa”

Автор:   •  Январь 15, 2019  •  Курсовая работа  •  16,357 Слов (66 Страниц)  •  114 Просмотры

Страница 1 из 66

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

W OPOLU

WYDZIAŁ ЕKONOMICZNY

KIЕRUNЕK: Zarządzaniе

SPЕCJALNOŚĆ: Zarządzaniе marketingiem w sporcie

Analiza efektywności kampanii reklamowej organizacji sportowej na przykładzie klubu koszykówki ukraińskiej Superligi „BC Odessa”

 Praca magistеrska

napisana pod kiеrunkiеm

Dr. Tadeusza Pokusy

Opolе 2015


SPIS TREŚCI:

WSTĘP ........................................................................................

4

ROZDZIAŁ 1. MARKETINGOWA DZIAŁALNOŚĆ W SPORCIE ................

7

  1. Sport jako biznes ..........................................................................

7

1.2 Istota marketingu w obszarze sportu .................................................

14

1.3 Sponsoring w sporcie ....................................................................

25

ROZDZIAŁ 2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI REKLAMOWYCH W SPORCIE NA PRZYKŁADZIE BC „ODESSA” ...........................................................

34

2.1 Reklama sportowa w mieście Odessa ..................................................

34

2.2 Charakterystyka klubu sportowego BC „Odessa” ....................................

37

2.3 Możliwości reklamowe proponowane przez BC „Odessa” .........................

41

2.4 Możliwości organizacji PR-akcji przez BC „Odessa” ...............................

46

ROZDZIAŁ 3. OPRACOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ BC „ODESSA” .

50

3.1 Planowanie kampanii reklamowej ...................................................

50

3.2 Sposoby i środki przeprowadzenia kampanii reklamowej BC „Odessa” ..........

52

3.3 Wyniki kampanii reklamowej ..........................................................

63

ZAKOŃCZENIE ............................................................................

66

BIBLIOGRAFIA ............................................................................

69

SPIS RYSUNKÓW ..........................................................................

72

SPIS TABEL ................................................................................

72


WSTĘP:

Tematem pracy magisterskiej jest „Analiza efektywności kampanii reklamowej organizacji sportowej na przykładzie klubu koszykówki ukraińskiej Superligi „BC Odessa”. W pracy przedstawiono i przeanalizowano wyniki zorganizowania kampanii reklamowej drużyny koszykówki „BC Odessa” która występuje w Ukraińskiej Superlidze Koszykówki – najwyższym poziomie istniejącym w kraju. Opisano możliwości, które istnieją na rynku reklamowym miasta Odessa, także prze analizowano wpływ otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego na działalność marketingową klubu sportowego. Poruszono temat opłacalności i samodzielności klubów sportowych, warunki funkcjonowania na rozwijającym się rynku sportowym i reklamowym, ogólne zasady skutecznego wprowadzenia marketingu w system zarządzania organizacji sportowej. Dużo uwagi zwrócono na nowoczesne podejście w promowaniu i reklamie klubów sportowych, wykorzystanie współczesnych metod komunikowania i wpływu na grupy celowe i społeczeństwo t.j. marketing internetowy, sieci społecznościowe, marketing partnerski. Oprócz wymienionych wyżej instrumentów marketingowych są opracowane standardowe dla organizacji sportowych instrumenty marketingowe t.j. sponsoring, narzędzia PR.

Aktualność przedstawionej pracy magisterskiej głównie spowodowana mało zajętą niszą reklamy sportowej w mieście Odessa, a więc ograniczonym wykorzystywaniem wydarzeń sportowych jako nośnika reklamowego. Podobny problem istneje także na rynku miasta Opole, i bardzo mało opolskich klubów sportowych oraz firm korzystają się z możliwości marketingowych i reklamowych w sporcie.  To jest w pewnej mierze spowodowane dużymi kosztami (nie jest sekretem że w sporcie obracają się duże kwoty), lub słabym wsparciem sportu w m. Odessa, jak z strony kibiców i widzów, tak i z strony inwestorów (sponsorem zazwyczaj występuje duża firma). Rynek reklamowy mieście Odessa jest dość duży i może zaproponować absolutnie każdy rodzaj reklamy, wszystko zależy od możliwości finansowych oraz celów i zadań, które realizuje firma.

W dzisiejszych czasach firmy inwestując w reklame nie zawsze uzyskują oczekiwany wynik i efekty obiecywane przez agencje oraz działy reklamowe. Dlatego dużo reklamodawców zaczyna poszukiwać innego podejścia i rozwiązań do niedrogiej (a lepiej darmowej), ale efektywnej reklamy.

Aktualność wybranego tematu jest także spowodowana spadającym poziomem zainteresowania sportem i aktywnym trybem życia wśrod młodzieży i osób starszsego wieku. Reklama w sporcie ma podwójny efekt – wzrost wskaźników ekonomicznych oraz pozytywny wpływ na społeczeństwo, zachęcanie do uczestnictwa w imprezach sportowych, szkołach sportowych, co może być także częścią strategii marketingowej klubu sportowego oraz kreować pozytywny wizerunek marek współpracujących z nim.

...

Скачать:   txt (215 Kb)   pdf (774.8 Kb)   docx (178.4 Kb)  
Продолжить читать еще 65 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club