Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Франчайзинг як один з iнструментiв органiзацii бiзнесу в Украiнi: сучасний стан та перспективи розвитку

Автор:   •  Апрель 27, 2018  •  Реферат  •  4,586 Слов (19 Страниц)  •  137 Просмотры

Страница 1 из 19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ

Відділення:

Секція:

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Роботу виконав:

Науковий керівник:

Тонюк Марина Олександрівна,

доцент Київського національного

економічного університету

ім. Вадима Гетьмана,

кандидат економічних наук

Київ – 2015


Франчайзинг – це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах.

Поширення такого явища, як франчайзинг, його розвиток в Україні та іноземних державах, а також посилення конкуренції між виробниками на внутрішніх та зовнішніх ринках визначили актуальність даної роботи, метою якої було вивчення сутності та особливостей франчайзингу як особливої форми організації бізнесу, врахування його розвитку через призму західноєвропейських країн, виділення причин, що впливають на формування франчайзингових відносин, а також визначення основних негативних чинників, які заважають успішному розвитку підприємницьких відносин на основі франшизи в Україні.

В роботі досліджено генезис, етапи розвитку та особливості франчайзингу в світі, механізм правового регулювання франчайзингу в Ураїні; висвітлено сутність та зміст франчайзингової діяльності на прикладі досвіду західноєвропейських країн; проаналізовано переваги, недоліки та правові аспекти франчайзингової моделі організації бізнесу.

В свою чергу в роботі дано характеристику сучасному стану та перспективам розвитку франчайзингових відносин в Україні.

За допомогою даних статистики зображено динаміку розвитку франчайзингової діяльності за останні роки; вказані найпоширеніші сфери застосування франчайзингу; наведено приклади компаній, які найбільш широко використовують франчайзингову модель бізнесу, та компаній, які не займаються продажом франшиз.

В роботі запропоновані методи для більшого поширення і покращення застосування франчайзингу в Україні, за допомогою досвіду зарубіжних країн.


ЗМІСТ

ВСТУП        4

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОСВІДУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН        6

1.1. Генезис франчайзингу та його особливості        6

2.2. Сутність франчайзингової моделі організації бізнесу        9

РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ        11

2.1. Механізм правового регулювання франчайзингової діяльності        11

2.2. Динаміка розвитку через призму досвіду західноєвропейських країн        12

РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ        16

3.1. Переваги і недоліки франчайзингової діяльності        16

3.2. Моделі франчайзингових організацій та перспективи їх розвитку        17

ВИСНОВОК        19

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        21

ДОДАТКИ        23


ВСТУП

В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин. Для нашої економіки франчайзинг є відносно новим явищем, у той час як у розвинутих країнах він сторіччями практикувався як засіб забезпечення потреб суспільства в різних послугах.

...

Скачать:   txt (67.3 Kb)   pdf (485.5 Kb)   docx (319.6 Kb)  
Продолжить читать еще 18 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club