Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасний стан та проблеми розвитку банкiвського сектора Харкiвського регiону

Автор:   •  Февраль 28, 2019  •  Реферат  •  30,845 Слов (124 Страниц)  •  75 Просмотры

Страница 1 из 124

РОЗДІЛ II

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

2.1.         Структура балансового капіталу та зобов’язань банків

Дослідження проводилось за даними, опублікованими Національним банком України, асоціацією українських банків, управлінням Національного банку України в Харківській області та рейтинговими агентствами.

В цих умовах основними завданнями, що стояли перед Національним банком України у цей період, були стабілізація функціонування валютного ринку, зниження інфляційного тиску і посилення кредитної підтримки банками процесів процесів економічного зростання. У цьому зв’язку Національний банк застосовував превентивні заходи та змінював параметри монетарної политики в залежності від макроекономічних умов, що дозволило   забезпечити стабільність грошової одиниці України, а також дало можливість підтримувати стійкість банківської системи і деяким чином нівелювати вплив негативних тенденцій в динаміці розвитку на світових фінансових та товарних ринках. На 1.01.13 в Україні зареєстровано  176 банків,  них ліцезію мають 176. В стадии ліквідації знаходяться 22 банки. Державі належать 2 банки, 53 банки с іноземним капіталом и 22 банки с 100% іноземним капіталом.

Для  банківського сектору Харківської області, як і для банківської системи в цілому, 2012 рік був складним, але вдалим. Банківська система області у звітному періоді продовжувала демонструвати позитивні тенденції у своєму розвитку. Насамперед це стосується тих показників, які характеризують розвиток грошово-кредитного ринку регіону.

Зокрема, в 2012 році зафіксовано подальше зростання ресурсної бази банківських установ області, збільшення залишків за кредитами, спрямованими в реальний сектор економіки в національній валюті і поліпшення результативних показників їх діяльності в цілому.

Станом на 01.01.2013 на території Харківської області здійснювали діяльність 7 самостійних банків, а також 10 філій і 1276 відділень, що представляють 86 банків з 7 регіонів України. В  області  станом на 01.01.2012 року діяло 2 банки та 37 банківських установ (філії та відділення) з іноземним капіталом, з яких 15 - зі 100% іноземним капіталом [Бюл. Упр. С.17]. До банків юридичних осіб Харківського регіону, які здійснюють свою діяльність за участю іноземного капіталу входять ПАТ «Укрсиббанк» і ПАТ «Мегабанк», частка іноземного капіталу в загальній сумі статутного капіталу цих банків становить відповідно 81% і 30%. Нестабільність ситуації на фінансовому ринку призвела до зменшення кількості діючих на території Харківської області банківських установ. Протягом 2012 року загальна кількість діючих в регіону банківських установ скоротилася на 64 одиниць, у тому числу:   самостійних банків - 2, філій - 6, відділень - 56  Зі списку банків Харківського регіону було ліквідовано два банки: ПАТ «Базис» і ПАТ «Інпромбанк». (табл. 2.)

                                                                                                       Таблиця 2.1

Динаміка кількості діючих на території Харківської області

№ з/п

Види банківських установ

01.01.2012

01.01.2013

1.

Всього банківських установ, у т.ч.:

25

17

2.

Самостійні банки

9

7

3.

Філії

16

10

4.

Відділення

1332

1276

За класифікацією Національного банку України [25], тільки один банк (ПАТ «УкрСиббанк») віднесений до I групи банків (найбільших), ПАТ «Мегабанк» належить до III групи, інші 5 банків регіону віднесені до IV групи (найменших) банків України.

...

Скачать:   txt (306.2 Kb)   pdf (3.1 Mb)   docx (1.5 Mb)  
Продолжить читать еще 123 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club