Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Методи кредитування та їх характеристика

Автор:   •  Апрель 2, 2018  •  Курсовая работа  •  7,847 Слов (32 Страниц)  •  109 Просмотры

Страница 1 из 32

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВАУКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут аграрної економіки

Фінансово-економічний факультет                            Кафедра фінансів та кредиту

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни «Гроші і кредит»

на тему:

«МЕТОДИ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА»

Виконала:

студентка  групи  31-ОА

денної форми навчання

Паламарюк О.

Керівник :

                                                                                                Старший викладач

Марценюк-Розарьонова О.В.

Вінниця – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………..……………………………………………3
        1. Економічна сутність, форми та види банківського кредитування…….5        2. Різновиди методів банківського кредитування та їх застосування……11        3. Розрахунок кредитоспроможності позичальника на прикладі ПАТ «Поділля»…………………………………………………………………..……….16        4. Проблеми кредитування в сучасних умовах…………………………….21

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….28

ДОДАТКИ

ВСТУП

        Ефективна національна економіка – гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки.                                                        Значна роль в економічних реформах належить ефективній фінансовій та грошово-кредитній політиці. В сукупності з напрямом введення власної грошової одиниці і  системи  грошового обігу, скорочення бюджетного дефіциту, поліпшення податкового регулювання економіки важливе місце в оздоровленні економіки займає реформа банківської системи.  Банківські реформи складаються із зміни структури кредитного обігу, що приведе до нових форм надання кредитів та їх вільного продажу підприємствам, а також громадянам без посередництва центрального банку.

За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки  категорії грошей.

Кредитування завжди було і залишається пріоритетною функцією банків. Проте українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватним управлінням власним кредитним портфелем, оцінкою свого фінансового стану, а також ненадійністю і нестійкістю їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу. Саме тому зберегти якісне забезпечення по поверненню діючих кредитів банку є досить складно.

Метою написання розрахункової роботи є розгляд існуючих методів кредитування, а також ефективність та доцільність їх використання в умовах подолання наслідків економічної кризи.                                                Актуальність теми полягає у тому, що у тій несприятливій економічній ситуації, яка склалася в усьому світі і в Україні зокрема, кредитування є чи не найболючішою проблемою як для позичальників, так і для самих кредиторів. В Україні загостренню цієї проблеми посприяло стрімке падіння курсу національної валюти, викликане світовою кризою.                                                На основі поставленої мети ставились такі завдання:

        - охарактеризувати економічну сутність, форми та види банківського кредитування;                                                                                                - проаналізувати різновиди методів банківського кредитування та їх застосування;                                                                                                - здійснити розрахунок кредитоспроможності позичальника на прикладі сільськогосподарського підприємства                                                                - окреслити проблеми кредитування в сучасних умовах.                        Об’єктом дослідження являється публічне акціонерне товариство «Поділля», с. Одая, Могилів-Подільського району, Вінницької області, що є типовим реорганізованим аграрним підприємством.

...

Скачать:   txt (85.1 Kb)   pdf (327.9 Kb)   docx (47.6 Kb)  
Продолжить читать еще 31 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club