Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Отчет по практике в ТОВ «Агроальянс»

Автор:   •  Март 31, 2018  •  Отчет по практике  •  9,471 Слов (38 Страниц)  •  190 Просмотры

Страница 1 из 38

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра  обліку і аудиту

ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

( на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Агроальянс», с.Поливанівка Магдаоинівського району Дніпропетровської області )

Виконав: студент VІ курсу

глупи  СпОА-1-08

Каулько В.В.

Перевірив:

ст. викл. Чепець О.Г.

Дніпропетровськ 2009

ЗМІСТ

1. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ…………………………………………………3

2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ………………….5

3. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ, КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ……………………...8

4. ОБЛІК ЗАПАСІВ, МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ……………………………….13

5. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ІНШИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ……………16

6. ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ………………………………………………………..19

7. ОБЛІК ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ………………………………………………..23

8. ОБЛІК ВИТРАТ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ………..25

9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ………………………………………..28

10. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ…………………..32

11. АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ…………………………………….34

12. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ…………….37

13. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН………………39

14. РЕФОРМУВАННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………………………………………..42

15. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………….44

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...48

1. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Прийом, зберігання, витрачання і облік грошових коштів в касі ТОВ «Агроальянс» регламентується Положенням про ведення операцій в національній валюті України, затвердженого ухвалою правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72.

ТОВ «Агроальянс» згідно з вказаним Положенням, може одержувати грошові кошти з рахунків в банку в межах наявності на них засобів і на мету, вказану в чеці (без надання документів і розрахунків, що обґрунтовують). Підприємство одержує готівку в банку через касира по грошовому чеку, виписаному на його ім'я.

Всі господарські операції по касі в ТОВ «Агроальянс» оформлюються за допомогою двох первинних документів: Прибутковий касовий ордер (призначений для оприбуткування готівки в касу в момент її надходження) та Видатковий касовий ордер (призначений для реєстрації видачі грошових коштів в момент їх вибуття). (Додаток 1, 2)

Первинні касові документи відповідно до Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті України виписуються у бухгалтерії і реєструються у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів. При цьому на початок року прибутковим і видатковим касовим ордерам присвоюються окремі номери, починаючи з першого.

В ТОВ «Агроальянс» встановлено ліміт каси, тобто сума готівки, яка може зберігатися в касі і переходити як залишок з дня у день.  Порядок встановлення ліміту залишку грошових коштів в касі ТОВ «Агроальянс» регулюється Інструкцією НБУ «Про організацію роботи з наявним обігом установами банків України», затвердженої ухвалою правління НБУ від 19.02.2001 р. №69.

Ліміт залишку готівки в касі на кінець робочого дня для кожного господарства встановлюється господарствами і комерційними банками по місцю відкриття рахунку з урахуванням режиму і специфіки роботи господарства, його віддаленості від установи банку, розміру касового обороту і порядку здачі касової виручки (надходжень). Ці ліміти встановлюються установами банків щорічно протягом першого кварталу (до встановлення ліміту каси на поточний рік клієнт користується лімітом попереднього року). Встановлений ліміт каси може бути переглянутий у разі обігу клієнта або за ініціативою банку, клієнт при цьому дає заявку-розрахунок, яку розглядає установа банку і за умови її обґрунтовування змінює ліміт каси. (Додаток 3)

...

Скачать:   txt (137.7 Kb)   pdf (359.7 Kb)   docx (69.2 Kb)  
Продолжить читать еще 37 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club