Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест по "Физике"

Автор:   •  Ноябрь 19, 2020  •  Тест  •  2,484 Слов (10 Страниц)  •  3 Просмотры

Страница 1 из 10

$$$ 1.

 Жылдамдық векторының лездiк мәнi:

B) [pic 1];

 $$$ 2.

[pic 2]векторының орнын ауыстыру:

A) [pic 3];

$$$ 3.

 Айнымалы жылдамдық бойынша материаалдық нүктенiң жолы:

A) [pic 4];

$$$ 4.

 Үдеу векторы:

C) [pic 5];

$$$ 5.

 Бiр қалыпты айнамалы қозғалыс үдеуi:

A) [pic 6];

 $$$ 6.

 Бiр қалыпты айнымалы қозғалған дененiң бұрыштық жылдамдығы.

E) [pic 7].

 $$$ 7.

 Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар арасындағы байланыс

C) [pic 8];

 $$$ 8.

 Шеңбер бойымен қозғалған дененiң айналу периоды:

D) [pic 9];

$$$ 9.

Шеңбер бойымен қозғалған дененiң нормаль үдеуi:

C) [pic 10];        

$$$10.

Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар арасындағы векторлық ара қатынас

D) [pic 11];

 $$$ 11.

Ньютонның екiншi заңы:

B) [pic 12];

 $$$ 12.

 Дененiң Жерге қатысты санақ жүйесiндегi ауырлық күшi:

A) [pic 13];[pic 14]

$$$ 13.

 Дененiң салмағының анықтамасы

C) тiрекке немесе серiппеге әсер етушi күш:

 $$$ 14.

 Дененiң кинетикалық энергиясы:

D) [pic 15];

 $$$15.

 Уақыт бiрлiгi бойынша жасалған жұмыс:

D) [pic 16];

$$$ 16.

 Жұмыстың өлшем бiрлiгi:

D) Джоуль;

 $$$ 17.

 Материалдық нүктенiң толық механикалық  энергиясы:

B) [pic 17];

$$$18.

Материалдық нүктенiң импульсi:

C) [pic 18]=[pic 19];

$$$ 19.

 Импульс моментiн уақыт бойынша өлшеу:

E) [pic 20][pic 21].

$$$ 20.

 Айнымалы қозғалыс динамикасының негiзгi теңдеуi

B) [pic 22];

$$$ 21.

 Қатты дененiң тығыздығы арқылы анықталған инерция моментi:

B) J=[pic 23]r2dV;

$$$ 22.

 Дисканың инерция моментi

D) J=[pic 24];

$$$ 23.

 Штейнер теоремасының тендеу:

A) J=J0+ma2;

$$$ 24.

 Жiнiшке ұзын стерженнiң инерция моментi:

E) J=[pic 25].

$$$ 25.

 Радиусы R шардың инерция моментi:

A) J=[pic 26];

$$$ 26.

 Қатты дененiң кинетикалық энергиясы:

C) T=[pic 27];

$$$ 27.

 Гравитациялық тұрақтының сан мәнi:

B) γ=6,67 ∙ 10-11 м3/кг см2;

$$$ 28.

 Сұйықтың қысымы:

A) P=[pic 28];

$$$ 29.

Ағын үзiлiссiздiгi:

D) [pic 29]const;

$$$ 30.

Бернулли теңдеу:

B) [pic 30]const;

$$$ 41.
 Гармониялық тербелiстiң бұрыштық жиiлiгi:

A) [pic 31]=2πν;

$$$ 42.

Жиiлiктiң өлшем бiрлiгi:

A) Герц;

$$$ 43.
 Гармониялық тербелiстегi нүктенiң жылдамдығы:

C) υ=[pic 32]=-  sin ωt;

$$$ 44.

 Гармониялық тербелiстiң үдеуi:

B) а=ω2А cos(ωt+π);

$$$ 45.
 Гармониялық тербелiстiң кинетикалық энергиясы:

B) T=[pic 33];

$$$ 56.

 Менделеев -Клапейрон  теңдеуi қандай газ күйiн сипаттайды?

C) идеал  газ;

$$$ 57.

Дальтон заңы::

B) [pic 34];

$$$ 58.

 Флуктуацияның салыстырмалы концентрациясы:

A) [pic 35];

$$$ 59.

 Газдың кинетикалық теориясының негiзгi теңдеуi:

D) [pic 36];

$$$ 60.

 Кез келген газдың бiр молiне сәйкес келетiн молекула саны N0 :

...

Скачать:   txt (26.2 Kb)   pdf (1.9 Mb)   docx (1.5 Mb)  
Продолжить читать еще 9 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club