Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест по "Физике"

Автор:   •  Февраль 5, 2019  •  Тест  •  1,612 Слов (7 Страниц)  •  229 Просмотры

Страница 1 из 7

$$$ 101

Дұрыс жазылған термохимиялық теңдеуді табыңыз:

B) CuS(қ) + 2O2(г) = CuSO4(қ),    ΔH0 = –520 кДж/моль.

$$$ 102

Дұрыс жазылған термохимиялық теңдеуді табыңыз:

E) 4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) + 6H2O(с),    ΔН=-1531 кДж.

$$$ 103

Мынадай C(қ) + 2H2(г) [pic 1] CH4(г) қайтымды реакцияның тепе-теңдік константасының математикалық өрнегін табыңыз:

D) [pic 2].

$$$ 104

Мынадай 3CuO(қ) + 2NH3(г) [pic 3] 3Cu(қ) + N2(г) + 3H2O(г) қайтымды реакцияның тепе-теңдік константасының математикалық өрнегін табыңыз:

D) [pic 4].

$$$ 105

Na2PbO2 сулы ерітіндіде қандай иондарға диссоциацияланады:

A) 2Na+, PbO22–.

$$$ 106

Қай тұз гидролизге ұшырамайды:

B) NaCl.

$$$ 107

Қай тұз гидролизге ұшырамайды:

F) K2SO4.

$$$ 108

Қай тұз гидролизге толығымен ұшырайды:

B) AlCl3.

$$$ 109

Төменде келтірілген тұздардың қайсысы суда ерімейді:

B) AgCl.

$$$ 110

Төменде келтірілген тұздардың қайсысы суда ериді:

H) CoCl2.

$$$ 111

Металдардың электрхимиялық қатарын қолдана отырып, сулы ерітіндіде әрекеттесетін реагенттерді табыңыз:

A) Fe + NiSO4.

$$$ 112

Металдардың электрхимиялық қатарын қолдана отырып, сулы ерітіндіде әрекеттесетін реагенттерді табыңыз:

G) Al+ ZnSO4.

$$$ 113

Химиялық реакцияның бағытын толық анықтайтын функция:

C) Гиббстің энергиясы ΔG.

F) Изобаралық-изотермалық потенциал.

$$$ 114

Қатты зат сұйықгаз фазалық түрленуiнде энтропия мәнi қалай өзгередi:

A) Ұлғаяды.

E) Біртіндеп ретсіз қозғалыста болады.

$$$ 115

Химиялық тепе-теңдiктiң ығысуына қандай факторлар әсер етедi:

E) Концентрация, температура.

F) Қысым.

$$$ 116

Төменде көрсетiлген қосылыстардың қайсысы әлсiз электролиттер қатарына жатады:

A) CH3COOH.

E) NH4OH.

$$$ 117

"Мольдiк үлес" ұғымының анықтамасы:

B) Ерiтiндiдегi бiр компоненттiң моль сандарының ерiтiндi құрамына кiретiн барлық заттардың  моль сандарының қосындысына қатынасы.

F) Ерітіндінің моліндегі құрауыштың моль саны.

$$$ 118

"Нормальдық концентрация" ұғымының анықтамасы:

B) Ерітіндінің 1 литріндегі еріген заттың моль-эквивалентінің саны.

E) Ерітіндінің 1000мл еріген заттың моль-эквивалентінің саны.

$$$ 119

"Ерiтiндiнiң моляльдығы"  ұғымының анықтамасы:

B) 1000г еріткіште еріген заттың моль саны.

F) 1 кг ерiткiште ерiген заттың моль саны.

$$$ 120

"Осмос" құбылысының анықтамасы:

B) Жартылай өткізгіш арқылы еріткіштің бір жақты диффузия құбылысы.

E) Еріткіштің өздігінен шала өткізгіш арқылы сұйық ерітіндіден концентрлі ерітіндіге өтуі.

$$$ 121

Бейэлектролиттердің осмос қысымын анықтайтын теңдеудiң дұрыс формуласы:

A) P = nRT/v[pic 5].

D) Р = cRT.

$$$ 122

Раульдың 2- заңының дұрыс ережесi:

A) Ерiтiндiнiң қайнау температурасының жоғарылауы және қату температурасының төмендеуi ерiген заттың моляльдық концентрациясына тура пропорционал.

F) Сұйық ерітінділердің қайнау температурасының жоғарылауы және қату температураларының төмендеуі еріген заттың концентрациясына тура пропорционал.

...

Скачать:   txt (24.4 Kb)   pdf (1.3 Mb)   docx (1.5 Mb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club