Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві готельного господарства "Україна"

Автор:   •  Март 30, 2018  •  Курсовая работа  •  9,101 Слов (37 Страниц)  •  593 Просмотры

Страница 1 из 37

Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві готельного господарства України

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ………………………………………………………………………….5

1.1. Система управління персоналом підприємств готельного господарства……………………………………………………………………….5

1.2. Характеристика основних методів управління персоналом………..9

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСТПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «КОЗАЦЬКИЙ»………………………………………..13

2.1. Загальна характеристика та аналіз показників господарського діяльності готелю «Козацький»……………………………………………..….13

2.2. Аналіз складу та структури персоналу готелю «Козацький»……..22

2.3. Аналіз системи управління персоналом готелю «Козацький»…....27

РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЮ «КОЗАЦЬКИЙ»…………………………………..37

ВИСНОВКИ……………………………………………...………………………43

Список використаних джерел…………………………………………………..47


ВСТУП

Актуальність теми. У процесі функціонування підприємства готельного господарства використовуються всі його засоби, але особливість цього виду діяльності полягає у тому, що людський чинник відіграє в ньому основну роль. Працівників підприємства готельного господарства можна вважати ключовим ресурсом, тому що роль людського і матеріального факторів нерівнозначна.

Знання особливостей і специфіки роботи у готельному бізнесі є вагомою передумовою ефективної політики формування трудових ресурсів підприємства - забезпечення кадрів, їх формування шляхом навчання і підвищення кваліфікації та заохочення ресурсами мотивації. Отже, відповідне управління людськими ресурсами підприємства є ключем до реалізації його цілей.

Головне завдання у сфері управління персоналом в підприємства готельного господарства є здатність менеджера створити умови для реалізації кожним працівником своїх потенційні можливості і знайти у кожному конкретному випадку необхідний інструмент на людини у цілях рішення що стоять завдань. Саме цього і служать методи управління персоналом (тобто сукупність прийомів та способів на людей задля досягнення поставленої мети). Менеджеру треба знати і успішно застосовувати їх у практиці для повної реалізації поставлених проти нього цілей організації.

Актуальними проблемами функціонування і розвитку системи управління персоналом підприємства готельного господарства присвячено роботи Білик В.В, Бойко М.Г., Босовської М.В, Ведмідь Н.І., Гаврилюк С.П., Гопкало Л.М., Каролоп О.О., Мельниченко С.В., Ткаченко Т.І.

Метою курсової роботи є дослідити теоретичні та практичні аспекти системи  управління персоналом на підприємстві готельного господарства.

Метою курсової роботи обумовлено ряд наступних завдань:

- визначити сутність системи управління персоналом підприємств готельного господарства;

- дослідити основні методи управління персоналом;

- надати загальну характеристику та провести аналіз показників господарського діяльності готелю «Козацький»;

- проаналізувати склад та структуру персоналу готелю «Козацький»;

- оцінити систему управління персоналом готелю «Козацький»;

- визначити резерви вдосконалення системи управління персоналом готелю «Козацький».

Об’єкт курсової роботи - персонал підприємства готельного господарства України

Предмет курсової роботи – особливості системи управління персоналом на підприємстві готельного господарства України.

...

Скачать:   txt (137.6 Kb)   pdf (495.1 Kb)   docx (97.1 Kb)  
Продолжить читать еще 36 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club