Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Поліграфічне і художне оформлення книги

Автор:   •  Ноябрь 29, 2018  •  Курсовая работа  •  943 Слов (4 Страниц)  •  281 Просмотры

Страница 1 из 4

ЗМІСТ

ВСТУП         

РОЗДІЛ 1 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА         

1.1 Технічна характеристика видання        

1.2 Розробка конструкції видання        

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА         

2.1 Вибір програмного забезпечення        

2.2 Вибір обладнання для складання та верстання друкованої продукції        

2.3 Алгоритм послідовності виконання операцій розробки макету        

ВИСНОВКИ         

СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        

ДОДАТКИ


Вступ

Поліграфія — галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень. На відміну від інших способів множинного репродукування (наприклад, світлокопіювання), поліграфічні способи характеризуються переносом фарбового шару з деякого резервуара на сприймаючу поверхню (найчастіше папір) та використанням друкарських форм

Динамічні зміни в ринковому середовищі України визначають низку проблем щодо розвитку поліграфічних підприємств та поліграфічної промисловості. Незважаючи на те, що впродовж останніх десяти років попит на поліграфічну продукцію постійно зростає, таке зростання зумовлено розвитком рекламної індустрії, оскільки реклама знайшла своє застосування в усіх сферах нашого життя. Стрімке зростання рекламної активності в діяльності підприємств України призвело до підвищеного попиту на поліграфічну продукцію і зростання замовлень на цю продукцію. Така тенденція призвела до того, що поліграфічна промисловість закріпила за собою місце однієї з найважливіших підсистем видавничо–поліграфічної галузі та займає важливе місце в економіці України. З розвитком сучасних цифрових технологій відбувається перехід від друкованої продукції до продукції на цифрових носіях. Для визначення подальших перспектив розвитку поліграфічної промисловості існує нагальна необхідність у дослідженні чинників, що впливають на розвиток промисловості.

Актуальність теми курсового проекту полягає в опрацюванні інформації у наукових джерелах, створення електронного макету на основі існуючого прототипу.

Метою даного курсового проекту є здобуття практичних навичок в створенні книги.


РОЗДІЛ 1 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

  1. Технічна характеристика видання

Видання (поліграфічне) — друкований виріб, що призначений для розповсюдження вміщеної в ньому інформації, пройшов редакційно–видавниче оброблення, поліграфічно самостійно оформлений та має вихідні відомості.

Сторінка видання — один бік аркуша паперу у виданні.

Блок видання — комплект скріплених у корінці задрукованих аркушів чи зошитів, що містить усі сторінки майбутнього видання.

Палітурка — зовнішнє покриття виробу, що з’єднується з блоком за допомогою двох форзаців і корінцевого матеріалу чи без нього.

Програмна яка була використана для верстки Adobe InDesign - програма комп'ютерної верстки (DTP), розроблена фірмою Adobe Systems.

InDesign є наступною після PageMaker вдосконаленою программою верстки. Adobe InDesign дозволяє створювати документи для виведення їх як на друкарські машини промислового рівня, так і на настільні принтери, а також експортувати створені документи в різні формати електронних видань, в тому числі PDF. Версії InDesign CS6 і вище мали поліпшену інтеграцію з компонентами популярного пакету Adobe Creative Suite.

Роботою курсового проекту була книга. Книга — письмовий записник, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку.

При виготовленні книги, важливу роль у розміщенні тексту та ілюстрацій відіграє елемент без якого жодна книжка не може існувати — це верстка.

Верстка має багато визначень, по-перше, верстка — виробничий процес монтажу всіх елементів сторінки видання в шпальту. По-друге, версткою називають також тип комплектування ілюстрацій на шпальті. Окрім її основи — текстових рядків та ілюстрації — на шпальті можуть бути колонцифри, колонтитули, сигнатура та норма.

...

Скачать:   txt (13.8 Kb)   pdf (97 Kb)   docx (17 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club