Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Поняття недобросовісної конкуренції

Автор:   •  Февраль 17, 2021  •  Эссе  •  262 Слов (2 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 2

Есе на тему : «Поняття недобросовісної конкуренції»

У законодавстві сучасної України за період незалежності термін недобросовісної конкуренції вперше з’явилось у вже не чинному Законі Україні «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», який впринципі не давав визначення цього поняття, а лише визначав можливі форми його здійснення. Лише після прийняття Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» з’являється визначення цього терміну.

Відповідно до ст. 1 цього Закону недобросовісною конкуренцією є будьякі дії у конкуренції, що суперечать правилам торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Стаття 32 ГК України надає аналогічне визначення.

У юридичній літературі висловлюються різні підходи до визначення недобросовісної конкуренції, що значною мірою перетинаються з легальними визначенням даного поняття і випливають із поняття конкуренції. Останню ж науковцідослідники пропонують визначати як урегульовану нормами права змагальність між суб’єктами господарювання, що діють водночас у межах одного товарного ринку, спрямовану на отримання підвищеного прибутку та збільшення власної частки ринку, котра обмежує можливості кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів.

Хоча у ЗУ «Про захист економічної конкуренції» передбачені основні засади самого захисту економічної конкуренції, але не є визначеними конкретні умови добросовісної економічної конкуренції.

На мою, думку це створює певні проблеми для суб’єктів господарювання у веденні добросовісної конкуренції.

...

Доступно только на Essays.club