Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Естественные науки

5,383 Естественные науки Бесплатные рефераты: 271 - 300

Перейти на страницу
 • Антибіотики. Кліндаміцин

  Антибіотики. Кліндаміцин

  Кліндаміцин Кліндаміцин – напівсинтетичний антибіотик з групи лінкозамідів. З'явився в клінічній практиці з 1966 р. У більшості країн світу він витіснив лінкоміцин завдяки покращеному фармакологічному ефекту. Основним механізмом його дії є пригнічення синтезу бактеріальних білків. На відміну від лінкоміцина, має значно вищу антимікробну активність. Має досить вузький спектр протимікробної активності:

  Рейтинг:
  Слов: 401  •  Страниц: 2
 • Антибактериальная активность наноконструированного сорбента "Целоформ-Н" для комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний че

  Антибактериальная активность наноконструированного сорбента "Целоформ-Н" для комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний че

  АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАНОКОНСТРУИРОВАННОГО СОРБЕНТА «ЦЕЛОФОРМ-Н» ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ Острые гнойно-воспалительные заболевания (ОГВЗ) остаются одним из самых распространенных видов патологии, несмотря на разработку большого количества средств и методов лечения, так как в последнее время наблюдается снижение их эффективности. И основной причиной этого является однонаправленность их действия. Учащение

  Рейтинг:
  Слов: 318  •  Страниц: 2
 • Антибактериальные и дезинфицирующие средства

  Антибактериальные и дезинфицирующие средства

  ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Кафедра фармакологии Контрольная работа "Антибактериальные и дезинфицирующие средства" Студент факультета ВСО Проверил доцент кафедры Фармакологии С.В.Сердюк «05» октября 2019г. г. Оренбург Вариант№1 Выпишите в форме врачебных рецептов следующие препараты, укажите группу, к какой относится препарат, механизм, спектр и показания к применению для группы: 1.

  Рейтинг:
  Слов: 2,664  •  Страниц: 11
 • Антибиотики

  Антибиотики

  Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение профессионального образования финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Московский финансовый колледж Проектная работа по естествознанию На тему: «Антибиотики» Выполнила студентка 1 курса Группы 1БН1 Сазонова А.Р. Преподаватель Медокс Татьяна Алексеевна Москва 2017 Содержание Введение. . . . . . . . . . . .

  Рейтинг:
  Слов: 1,553  •  Страниц: 7
 • Антибиотики

  Антибиотики

  Антибиотики. Термин «антибиотик» (от греч. «anti» - против, «bios» - жизнь) был предложен С. Ваксманом в 1942 г. для обозначения химических соединений, образуемых микроорганизмами и способных губительно действовать на бактерии. Появление этого термина связано с получением и внедрением в медицинскую практику нового химиотерапевтического препарата пенициллина, более эффективного, чем применявшиеся в

  Рейтинг:
  Слов: 655  •  Страниц: 3
 • Антибиотикотерапия при пневмониях в ОАРИТ

  Антибиотикотерапия при пневмониях в ОАРИТ

  Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшее профессиональное образование Северо-Восточный Федеральныйуниверситет им. М.К. Аммосова Факультет последипломного обучения врачей Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии с курсом скорой медицинской помощи Допущен к защите Заведующий кафедрой д.м.н. Семенов К.В.___________ Васильев Айдар Дмитриевич Курсовая работана тему: Антибиотикотерапия при

  Рейтинг:
  Слов: 5,160  •  Страниц: 21
 • Антивірусна активність наночастинок діоксиду церія

  Антивірусна активність наночастинок діоксиду церія

  Антивірусна активність наночастинок діоксиду церія Одним з найважливіших завдань медицини ХХІ століття є боротьба з інфекційними захворюваннями, значну частину яких становлять хвороби вірусної природи. На даний час причину багатьох соматичних захворювань та навіть психічних розладів пов’язують із присутністю в організмі певного збудника – найчастіше – вірусів. До таких захворювань, причиною

  Рейтинг:
  Слов: 1,653  •  Страниц: 7
 • Антигельмінтний імунітет. Роль факторів природної резистентності при гельмінтозах

  Антигельмінтний імунітет. Роль факторів природної резистентності при гельмінтозах

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» Факультет біотехнології і біотехніки Кафедра промислової біотехнології РЕФЕРАТ з дисципліни “Загальна імунологія ” на тему «Антигельмінтний імунітет. Роль факторів природної резистентності при гельмінтозах. Формування адаптивної імунної відповіді. Індукування гельмінтами алергічних реакцій. Індукування гельмінтами гранульом. Механізм

  Рейтинг:
  Слов: 5,534  •  Страниц: 23
 • Антигендер және поликлональдi кан сарысулары: алу ерекшелiктерi, касиеттерi мен колдану аясы

  Антигендер және поликлональдi кан сарысулары: алу ерекшелiктерi, касиеттерi мен колдану аясы

  Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ФАКУЛЬТЕТІ БИОТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ МИКРОБИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ «ӨНДІРІСТІК ИММУНОБИОТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША КУРСТЫҚ ЖҰМЫС ТАҚЫРЫБЫ: «АНТИГЕНДЕР (ГАПТЕНДЕР) ЖӘНЕ ПОЛИКЛОНАЛЬДІ ҚАН САРЫСУЛАРЫ: АЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, ҚАСИЕТТЕРІ МЕН ҚОЛДАНУ АЯСЫ» Орындаған: Биотехнология мамандығының 4 курс студенті Байтан Нурбакыт Асылбеккызы Ғылыми жетекші: б.ғ.к., доцент Рахымжанова Ж.А. Астана

  Рейтинг:
  Слов: 6,237  •  Страниц: 25
 • Антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов

  Антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов

  К стимулам, под влиянием которых индуцируется дифференцировка Т-лимфоцитов, относятся, прежде всего, межклеточные взаимодействия тимоцитов с эпителиальными клетками тимуса, макрофагами и дендритными клетками. Очень важную роль в этом процессе играют и гуморальные воздействия: гормоны тимуса и целый комплекс цитокинов, таких как ИЛ-7, ИЛ-3, ИЛ-1 и другие. Предшественники Т-лимфоцитов, мигрировавшие в тимус

  Рейтинг:
  Слов: 350  •  Страниц: 2
 • Антигистаминные препараты

  Антигистаминные препараты

  АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ Современная фармакология располагает довольно широким спектром лекарственных средств, позволяющих контролировать аллергический процесс. Противогистаминные препараты занимают среди них особое место. Антигистаминные препараты (АГП) — группа лекарственных средств, действие которых опосредуется их взаимодействием с рецепторами гистамина на клетках различных тканей. Фармакологические эффекты АГП первого поколения: * Антигистаминное действие (блокада эффектов

  Рейтинг:
  Слов: 2,761  •  Страниц: 12
 • Антисептические и дезинфицирующие средства

  Антисептические и дезинфицирующие средства

  КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра клинической фармакологии и доказательной медицины СРСП По теме: «Антисептические и дезинфицирующие средства» Вариант №2 Выполнила: студентка ТФП 3-002 гр. Бекишева Камилла Проверила: Николаева Т. Л. Задача. К врачу обратился больной с повреждённой стопой, забинтованной марлевой повязкой, пропитанной гнойными выделениями. Для очищения раны от гнойного отделяемого

  Рейтинг:
  Слов: 393  •  Страниц: 2
 • Антисептические, дезинфицирующие средства

  Антисептические, дезинфицирующие средства

  Антисептические, дезинфицирующие средства Препараты этой группы веществ уничтожают микроорганизмы, это клеточные яды. Действуют они по-разному: окисляют микробную клетку, обезвоживают ее, инактивируют ферменты, необходимые для роста и развития клетки, нарушают целостность мембран и т.д.Оказывают при этом 2 действия: 1. Бактериостатическое действие- в этом случае задерживается рост и развитие бактерий. Моментально не

  Рейтинг:
  Слов: 1,527  •  Страниц: 7
 • Антитромботические средства

  Антитромботические средства

  ИВАНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Курсовая работа Антитромботические средства Дисциплина: Лекарствоведение Выполнила Клюкина Т.И. ,студенткa гр. 33М Проверил Немирова Л.А., преподаватель специальных дисциплин Оценка ___________ Подпись_________ 2018-2019 уч. год ОГЛАВЛЕНИЕ Список сокращений………………………………………………………...……..3 Введение………..………………….……………………………………………....4 Глава 1. Классификация……………………………………………………..……5 Глава 2.Антикоагулянты……………………………...........................................5 2.1. Антикоагулянты прямого действия………………………………….……...8 2.2. Антикоагулянты непрямого действия ……………………………..…….....8 2.3. Новые перспективные антикоагулянты…………………………….……….9 Глава

  Рейтинг:
  Слов: 3,871  •  Страниц: 16
 • Антропометрическое исследование состояния физического развития детей и подростков

  Антропометрическое исследование состояния физического развития детей и подростков

  ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАНИЯ) ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Выполнила студентка 1 курса, группы дИПОНб 18-1 2018/2019уч.год Ф.И.О. Курлыкина Людмила Михайловна Осмотр Донбаева Артема 7 лет. I. ЭТАП. НАРУЖНЫЙ ОСМОТР (СОМАТОСКОПИЯ) Состояние ОДА: Средний – занимает промежуточное место; обхват запястья 15-17 см). Позвоночник

  Рейтинг:
  Слов: 395  •  Страниц: 2
 • Апоплексия яичника

  Апоплексия яичника

  Министерство здравоохранения Свердловской области Государственное бюджетное образовательное учреждение Среднего профессионального образования «Свердловский областной медицинский колледж» Реферат По дисциплине «Методика исследовательской работы» на тему: Апоплексия яичника Выполнила: Воронова А.Н. студентка группы 396 МС Руководитель: Шадрухина В.В. Екатеринбург 2013 Содержание Введение………………………………………………………………………3 Основная часть 1. Апоплексия яичника…………………………………………………….4 2. 3 формы апоплексии яичника…………………………………………..4 3.

  Рейтинг:
  Слов: 822  •  Страниц: 4
 • Апоптоз. Апоптоздың молекулярлық механизмдері

  Апоптоз. Апоптоздың молекулярлық механизмдері

  Қарағанды Медицина Университеті Биология кафедрасы Апоптоз. Апоптоздың молекулярлық механизмдері. (реферат) Орындаған: Бахтиярқызы Ф 3-001 ҚДС Қабылдаған: Дюсенбекова Б.Н. Қарағанды 2019ж Жоспары: 1.Апоптоз дегеніміз не? 2.Апоптоз теориясының ашылу тарихы 3.Механизмі 4.Фазалар мен кезеңдері 5.Некроз және жасушаның апоптозы. Ұқсастық пен айырмашылық 6.Биологиялық маңызы 7.Апоптоз теориясының медицинадағы рөлі Апоптоз дегеніміз не? Апоптоз -

  Рейтинг:
  Слов: 1,515  •  Страниц: 7
 • Апробація методів біотестування аскорбінової кислоти як готової лікарської форми

  Апробація методів біотестування аскорбінової кислоти як готової лікарської форми

  Зміст Вступ. 1 1.ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. 2 1.1. Техніко-економічне обгрунтування доцільності проведення біотестування лікарських засобів.........................................................................4 1.2 Використання альтернативних методів для дослідження токсичності лікарських засобів 5 1.2.1 Вищі рослини як об'єкт вивчення токсичних ефектів хімічних речовин......................................................................................................6 1.2.2. Риби як об'єкт вивчення токсичних ефектів хімічних речовин..........8 1.3 Комплексний підхід в біотестуванні токсичності водних

  Рейтинг:
  Слов: 11,136  •  Страниц: 45
 • Аралия маньчжурская и её применение в медицине

  Аралия маньчжурская и её применение в медицине

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УО «Государственный медицинский университет» Фармацевтический факультет Кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК Смирнова Елена Николаевна Студентка 5 группы 3 курса Курсовая работа «Аралия маньчжурская и её применение в медицине» Преподаватель-стажёр: Руденко Е.В. Работа защищена: « »_________________20 г с оценкой « » ___________________________ _______________________ (подпись руководителя)

  Рейтинг:
  Слов: 3,895  •  Страниц: 16
 • Араның шаруашылықтағы маңызы

  Араның шаруашылықтағы маңызы

  Мазмұны Кіріспе 3 1 Ара шаруашылығының дамуы 4 1.1 Ара шаруашылығы өнімдері 6 1.2 Қазақстандық ара шаруашылығының ерекшелігі 7 1.3 Ара өсіру және оның биологиясы 8 2 Араның шаруашылықтағы маңызы 11 2.1 Араның ауыл шаруашылығындағы маңызы 13 2.2 Ара шаруашылығының экономикалық саласындағы тиімділігі 17 2.3 Араның халық шаруашылығындағы маңызы 20

  Рейтинг:
  Слов: 6,665  •  Страниц: 27
 • Арнайы сурет

  Арнайы сурет

  Сурет Шаштараздың жұмысы шашты күтумен шектелмейді. Шаштараз алдын ала бастың суретінде дағдыны игеруі керек. Шаш үлгілерін құрастыру әр шебердің шығармашылық бастауларын дамытуға ықпал етеді. Шаштараз өнері гүлденіп, ерте Рококо кезеңінде Шаштараз өнері академиясы ашылды, онда шаштараз жұмысы суретшінің қызметіне теңестірілді. Парикмахерское мастерство Парикмахерское мастерство Парикмахерское мастерство Сурет. 162 Ұлы итальяндық

  Рейтинг:
  Слов: 901  •  Страниц: 4
 • Артериальная гипертензия

  Артериальная гипертензия

  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России) Кафедра внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины Зав.каф.: д.м.н., академик РАЕН, заслуженный врач РФ, профессор Болотнова Т.В. Преподаватель: асс. Тищенко Е.В. История болезни Тесля Федор Герасимович, 77 лет.

  Рейтинг:
  Слов: 3,291  •  Страниц: 14
 • Артериальная гипертензия

  Артериальная гипертензия

  Артериальную гипертензию называют эпидемией ХХI века. По данным ВОЗ гипертонической болезнью страдает каждый пятый человек в мире. По статистике Минздравсоцразвития в России зарегистрировано около 22,4 млн. человек больных артериальной гипертонией, а это 15, 3% всего населения страны. Раньше болезнь в основном диагностировалась у людей старше сорока, но теперь люди от

  Рейтинг:
  Слов: 267  •  Страниц: 2
 • Артериальная гипертензия

  Артериальная гипертензия

  Учебная история болезни ПМ 01. Диагностическая деятельность По УТ «Диагностика внутренних болезней» Выполнила: Студентка II курса 122 группы Фельдшерского отделения Специальности Лечебное дело Балаково 2019 Дата расспроса : 10.12.19г. Дата поступления : 20.11.19г. Паспортные данные ФИО – Иванова Т И Возраст – 70 (полных лет) Место работы, профессия – пенсионерка

  Рейтинг:
  Слов: 906  •  Страниц: 4
 • Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом

  Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом

  ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России Кафедра эндокринологии Зав.кафедрой: проф., д.м.н. Белякова Н.А. Преподаватель: асс., Милая Н.О. Реферат на тему: « Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом» Подготовила: студентка 607 группы лечебного факультета Блинова А.Ю. Содержание: Введение…………………………………………………………………………3 Заболеваемость и частота………………………………………………………4 Патофизиология ………………………………………………………………..4 Выявление факторов риска……………………………………………………5 Диагностика артериальной гипертензии………………………………………5

  Рейтинг:
  Слов: 2,031  •  Страниц: 9
 • Артериальная гипертензия у пожилых людей, особенности сестринского ухода

  Артериальная гипертензия у пожилых людей, особенности сестринского ухода

  Министерство здравоохранения Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КОЛЛЕДЖ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА Форма обучения: очная Специальность: «сестринское дело» Квалификация: медицинская сестра Допущена к защите: « » 2018 г. Зав. отделением: Дулева И. В. Дата защиты:

  Рейтинг:
  Слов: 6,408  •  Страниц: 26
 • Артериальная гипертония

  Артериальная гипертония

  Написание УИРСа Паспортная часть: Больная П. Пол: женский Возраст: 63 года Место работы, должность: пенсионер Место жительства: Клинический диагноз: ИБС: стенокардия напряжения II ФК. НК 0-1. Сопутствующий диагноз: Артериальная гипертония 2 ст. 3 ст. Риск ССО 4. Ожирение 1ой степени. Также, осмотрены 5-6 больных с подобным диагнозом: 1) Больная Р.,

  Рейтинг:
  Слов: 3,255  •  Страниц: 14
 • Артрит коленного сустава у лошади

  Клиника кафедры хирургии и анатомии ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ № 14 Регистрация животного: 10.10.15 Вид животного: Лошадь Порода: Алтайская Пол: лошадь. Год и месяц рождения: 20.02.2013г. Масть и отметины: темно-коричневая. Кличка и инвентарный номер: "Мулатка " 645. Владелец животного и его адрес: УЧХОЗ Дата поступления: 10.10.15 Дата выписки: 15.10.15 Первоначальный диагноз: Артрит

  Рейтинг:
  Слов: 4,230  •  Страниц: 17
 • Ас қорыту және тыныс алу жүйесіндегі ақаулықтар

  Ас қорыту және тыныс алу жүйесіндегі ақаулықтар

  1. Кіріспе. 2. Негізгі бөлім 1. Туа біткен ақауларға жалпы шолу 2. Ас қорыту жүйесінің филогенезі 3. Ас қорыту жүйесінің онтофилогенетикалық даму ақаулықтары 4. Тыныс алу жүйесінің филогенезі 5. Тыныс алу жүйесінің онтофилогенетикалық даму ақаулықтары 3. Қорытынды 4. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. I.Кіріспе. «Мүшенің даму ақаулары» термині деп мүшенің, мүше бөлігінің

  Рейтинг:
  Слов: 1,767  •  Страниц: 8
 • Асгитматизм

  Асгитматизм

  Астигматизм — это нарушение рефракции глаза, при котором происходит снижение четкости рассматриваемых предметов. Причины Астигматизм по происхождению бывает врожденного, наследственного характера и приобретенного. При врожденном астигматизме играют роль: * неравномерное давление век на глазной аппарат, * нарушение работы глазодвигательных мышц, * нарушение формирования костей глазницы. Приобретенный астигматизм возникает в результате:

  Рейтинг:
  Слов: 315  •  Страниц: 2

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск