Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Bacillus туысына жататын топырақ бактерияларының биологиялық ерекшеліктері және олардың бидай өнімділігіне әсерін зерттеу

Автор:   •  Апрель 24, 2018  •  Дипломная работа  •  16,366 Слов (66 Страниц)  •  581 Просмотры

Страница 1 из 66

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Мұратова Ырысты Болатқызы

 Bacillus туысына жататын топырақ бактерияларының биологиялық ерекшеліктері және олардың бидай өнімділігіне әсерін зерттеу

ДИПЛОМ  ЖҰМЫСЫ

Мамандық:     5В 060700 – Биология

Ақтөбе 2018

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Қорғауға жіберілді:

Биология кафедрасының

меңгерушісі м.а.

__________ Адманова Г.Б.

«___»__________ 2018 ж.

ДИПЛОМ  ЖҰМЫСЫ

Тақырыбы: Bacillus туысына жататын топырақ бактерияларының биологиялық ерекшеліктері және олардың бидай

өнімділігіне әсерін зерттеу

Мамандық:     5В 060700 – Биология

Орындаған: __________________    Мұратова Ырысты Болатқызы

Ғылыми жетекшісі, б.ғ.к. , аға оқытушы_____________ Адманова Г.Б.

Ақтөбе 2017

МАЗМҰНЫ

Анықтамалар мен шартты белгілер, қысқартулар...........................................

4

Кіріспе.................................................................................................................

5

1. Бациллус бактерияларына және биотыңайтқыштарға жалпы шолу

8

  1. Bacillus туысына жататын бактериялардың топырақта таралуы.........

8

1.2.  Биопрепарат жасауда қолданылатын микроағзалар қасиеті..................

19

1.3.  Топырақ микроорганизмдері.....................................................................

22

1.4. Биотыңайтқыштар оларды ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруде қолдану.................................................................................................................

27

2. Бациллус бактерияларының және оның бидай өнімділін арттырудағы ерекшеліктерін зерттеу әдістері мен материалдары........

35

2.1.  Зерттеу нысандары.....................................................................................

35

2.2. Қоректік орталар..........................................................................................

35

2.3.  Зерттеу әдістері...........................................................................................

36

3. Топырақтағы бациллус бактерияларының бидай  өнімділігіне әсерін зерттеуде алынған нәтижелер.............................................................

38

3.1.  Зерттелген аймақтың топырақ-климаттық сипаттамасы........................

38

3.2. Бактериялардың культуралды-морфологиялық белгілері........................

42

3.3.  Микроағзалардың өсіп-дамуына абиотикалық факторлардың әсері……...

47

3.4.  Миколизистік бактериялардың ферментативтік белсенділігі................

48

3.5. Биотыңайтқыш құрмына кіретін микроағзалардың антагонистік қасиеті..................................................................................................................

49

3.6. Зертханалық жағдайда бидай өнгіштігіне микроағзалардың культуральдық фильтратының (КФ) əсері.......................................................

52

3.7. Бидайдың тамыр шірігі  ауруымен зақымдануына  топырақ бактерияларының əсерін бақылау.....................................................................

54

3.8.  Жапырақ дағы ауруының таралуына топырақ бактерияларының  əсері......................................................................................................................

56

3.9.  Топырақ бактерияларының астық дақылдарынан бидай сапасына əсері......................................................................................................................

58

Қорытынды.........................................................................................................

62

Пайдаланылған әдебиеттер.............................................................................

63

...

Скачать:   txt (247.3 Kb)   pdf (892.2 Kb)   docx (250.8 Kb)  
Продолжить читать еще 65 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club