Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Характеристика дріжджів Saccharomyces boulardii

Автор:   •  Июнь 18, 2022  •  Курсовая работа  •  5,103 Слов (21 Страниц)  •  12 Просмотры

Страница 1 из 21

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Кафедра біотехнології

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Загальна мікробіологія і вірусологія»

на тему:

«Характеристика дріжджів

Saccharomyces boulardii»

Студентаки  2 курсу 206 групи

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Шулежко Анастасії Миколаївни

Перевірил: к. с.-г. н., с.н.с., доцент кафедри біотехнології Ястремська Л.С.

Національна шкала _________________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS ___

Київ-2022

Пояснювальна записка до домашньої роботи «Морфологія, систематика

та використання в біотехнології представників Saccharomyces boulardii»:

30 сторінок, 6 рисунків, 2 таблиці, 22 використаних джерел.

ДРІЖДЖІ, SACCHAROMYCES BOULARDI, ПРОБІОТИКИ, ДЖЕРЕЛО БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН, ЕФЕКТИВНИЙ ПРОДУЦЕНТ.

Об’єкт дослідження – процес вивчення морфології, систематики, метаболізму та використання в біотехнології Saccharomyces boulardii .

Предмет дослідження – дріжджі  виду Saccharomyces boulardii .

Мета роботи - характеристика морфолого-культуральних особливостей, метаболізму,  систематики Saccharomyces boulardii  та  використання їх в біотехнології.

Методи досліджень – аналітичні методи.

        Визначено, що дріжджі Saccharomyces boulardii – одноклітинні мікроскопічні недосконалі мікроорганізми, що відносяться до роду Saccharomyces. Дріжджі S.boulardii – це овальні клітини, які мають довжину приблизно 10 мкм та ширину 5 мкм, накопичуються на щільних і рідких поживних середовищах при рН 5,4 -5,5 і температурі 30 °С. S.boulardii – гетеротрофи. Також є  факультативними анаеробами, це означає, що  в аеробних умовах вони активно ростуть і розмножуються, а в анаеробних − здійснюють спиртове бродіння (ефект Пастера). Розщеплення глюкози в організмі S.boulardii відбувається за допомогою  шляху Ембдена — Мейергофа — Парнаса. Ключові ферменти:  1- фосфофруктокіназа, 6- фосфофруктокіназа. Дріжджі S.boulardii використовуються як джерело біологічно активних сполук, серед них: вітаміни, амінокислоти, мікроелементи і ферменти. Вони можуть слугувати продуцентами для фармацевтичної промисловості.

ЗМІСТ

                                                                                                стор.

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1        5

МОРФОЛОГО-КУЛЬТУРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ SACCHAROMYCES BOULARDI        5

1.1 Морфологія клітин Saccharomyces boulardii        5

1.2        Морфологія колоній Saccharomyces boulardii        6

РОЗДІЛ 2        8

СИСТЕМАТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ РОДУ  SACCHAROMYCES        8

2.1 Історія відкриття роду Saccharomyces        8

2.2 Систематика дріжджів роду Saccharomyces        8

РОЗДІЛ 3        14

ФІЗІОЛОГІЯ І МЕТАБОЛІЗМ SACCHAROMYCES BOULARDI        14

3.1        Фізіологія Saccharomyces boulardii        14

3.2        Метаболізм Saccharomyces boulardii        16

ВИКОРИСТАННЯ В БІОТЕХНОЛОГІЇ SACCHAROMYCES BOULARDI        22

ВИСНОВКИ        25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        27

.

ВСТУП

Актуальність. Група дріжджів нараховує 15 тис. видів, понад 100 видів використовуються. Завдяки прогресивному розвитку промислового виробництва в усьому світі збільшилися обсяги виробництва і споживання культивованих їстівних грибів певних видів. Поряд з економічною та екологічною доцільністю важливими аргументами на користь подальшого збільшення обсягів виробництва культивованих грибів є їх цінність як функціональних харчових продуктів, а також можливість використання окремих видів макроміцетів як об'єктів сучасних технологій для отримання дієтичних харчових добавок.

...

Скачать:   txt (65.5 Kb)   pdf (1.5 Mb)   docx (1.4 Mb)  
Продолжить читать еще 20 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club