Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Орта ғасырлар (Батыс және Шығыс)

Автор:   •  Февраль 17, 2021  •  Практическая работа  •  1,133 Слов (5 Страниц)  •  3 Просмотры

Страница 1 из 5

3-топ, Жасулан Алмат Б., Мухаметжанов Рустем, Төреқұл Қуанышбек, Сейпиев Аблан. МС-19к

кезең

ойшыл

өмір сүрген жылдары

еңбектері

көзқарасы

Орта ғасырлар (Батыс және Шығыс)

Батыс философиясы:

1. Балауса схоластика (мектептік ілім) (IX – XII ғасырлар)

Ансельм Кентерберийский

1033-1109

«Cur Deus Homo», «Monologion», «Proslogion», Құдайдың бар екендігін онтологиялық дәлелі

туралы «Заң» теориясы

Ансельм сенімді рационалды білімнің негізі деп санады. Құдайдың болмысын Құдай туралы ұғымнан шығарды:

1. Барлығы жақсылыққа ұмтылады - бірақ Құдай - абсолютті жақсылық

2. Барлығы шектеулі және жоғарғы шегі бар. Бұл Құдай.

3. Болмыс белгілі бір себеппен болады. Бұл Құдай.

4. Құдай кемелдік ретінде

Құдай шамасы бойынша елестететін нәрсенің бәрінен асып түседі. Бұл оның бізден тыс және осы дүниеден тыс бар екенін білдіреді (Құдай, өйткені Ол - яғни, адам дүниеге келгенде Құдай өзінің басына өзінің идеясын енгізеді).

Пьер Абеляр

1079-1142

«Introductio in theologiam», «Sic et non»,

Абеляр ақиқаттың жалғыз қайнар көзі диалектика мен Жазба деп тұжырымдады . Оның пікірінше, тіпті елшілер мен шіркеу әкелері де қателесуі мүмкін. Бұл Библия кітапқа негізделмеген кез-келген ресми шіркеу догматасы , негізінен, жалған болуы мүмкін дегенді білдірді . Абеляр, Философиялық Энциклопедияда атап өткендей, еркін ойлау құқығын бекітеді, өйткені ақиқат нормасы ойға алынған, бұл сенім мазмұнын ақылға түсінікті етіп қана қоймай, күмәнді жағдайларда тәуелсіз шешімге келеді . Энгельс өзінің жұмысының осы жағын жоғары бағалады: «Абеляр үшін ең бастысы теорияның өзі емес, шіркеудің беделіне қарсы тұру, «түсіну үшін сену» емес Ансельм Кентерберийский сияқты, бірақ «сену мақсатында түсіну»: үнемі соқыр сенімге қарсы жаңарған күрес».

Августин Аврелий

354-430

«Confessiones», « Құдай қаласы туралы », «бірінші дүниежүзілік тарихта», «Монологтар», «Бақытты өмір туралы», «Жан саны туралы», т.б.

Құдай материяны жаратып, оған әртүрлі формалар, қасиеттер мен мақсаттар берді, осылайша біздің әлемде бар нәрсенің бәрін жасады. Құдайдың іс-әрекеттері жақсы, демек, бар нәрсенің бәрі, дәл бар болғандықтан, жақсы.

Зұлымдық зат емес, ол жетіспеушілік, ол бүліну себепкері, зияндылығы және зияны, жоқтық.

Құдай болмыстың қайнар көзі, таза пішіні, ең жоғарғы сұлулығы, жақсылықтың қайнар көзі. Әлем әлемде өліп жатқанның бәрін қайта жарататын Құдайдың үздіксіз жаратылуының арқасында өмір сүреді. Әлем біртұтас, ал бірнеше әлем болуы мүмкін емес.

Материя-түрі, өлшемі, саны және реті арқылы сипатталады. Әлемдік тәртіпте әр нәрсенің өз орны бар.

2. Кемелденген схоластика (XIII ғасыр)

Ұлы Альберт

1200-1280

«Жаратылыстардың жиынтығы», De anima, «Барлығының себептері мен шығу тегі туралы», «Метафизика», «Теология жиынтығы»

Біз философиялық жолды тек парасат аясында жүреміз; сенім жолы ақылдан әрі жоғары және жоғары. Философия бірден айқын жайлардан басталады, ал сенім «люмен инфузумы» деп аталады, яғни ақылға көлеңке түсіретін және оған көрінбейтін көкжиектерді басқа тұрғыдан ашатын жарық. Философия өз тәжірибесінде жаратылғандардан, ал сенім - аян арқылы ашылған Құдайдан келеді. Парасат Құдайдың болмысына ене бермейді, бірақ сенім оны белгілі бір шекте біледі. Философия - бұл теориялық процесс, сенімнің интуитивті эмоционалды екендігі анық, өйткені ол адамды құдайға деген сүйіспеншілік кеңістігіне орналастырады

Фома Аквинский

...

Доступно только на Essays.club