Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Cпособи відтворення граматичних особливостей україномовних тексту металургійної тематиці при перекладі англійською мовою

Автор:   •  Февраль 18, 2021  •  Курсовая работа  •  7,440 Слов (30 Страниц)  •  5 Просмотры

Страница 1 из 30

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ 1. ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНОМОВНИХ ТА

АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

1.1. Основні граматичні відмінності між англійською та українською мовами………………………………………………………………...…..……….7

1.2. Терміни-словосполучення……………………...….………….………10

1.3. Пасивний стан дієслів………………………...……………………….11

1.4. Безособові форми дієслова та звороти з ними …..……………….....13

1.5. Безособові та неозначено особові речення…………………………..15

1.6. Еліптичні підрядні речення…………………………………………...16

РОЗДІЛ 2. ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

2.1. Види граматичних трансформацій……………………………………18

2.2. Застосування граматичних трансформацій при перекладі україномовних текстів металургійної тематики

2.2.1. Переклад термінів-словосполучень….…………….………….19

2.2.2. Граматичні заміни……………………………………………….20

2.2.3. Перестановки…………………………………………………….20

2.2.4. Вилучення та додавання………………………………………..21

2.2.5. Комплексні трансформації……………………………………..22

2.3. Недоліки машинного перекладу у порівнянні з професійним…...23

ВИСНОВКИ………..……………………………………………….……..…….24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….…....26

Додаток А. Текст оригіналу..……..…….……………………………………….28

Додаток Б. Текст перекладу..…….……………………………………………..34

ВСТУП

Науковий стиль визначається своєю особливістю, строгим відбором мовних засобів та тяжінням до нормованої мови. У даній праці буде розглянуто науково – технічній підстиль. Науково-технічна сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності людства. У зв'язку з бурхливим розвитком техніки та поширенням науково-технічної інформації виросло значення науково-технічного перекладу.

Під час перекладу науково-технічного тексту металургійної тематики слід пам’ятати про розбіжності в побудові речень української та англійської мов. Нерідко загальний зміст і контекст потребують введення одних слів і опускання інших, часткової або повної перебудови всього речення за вимогами граматичної норми мови, якою здійснюється переклад. Головну увагу під час перекладу варто спрямовувати на його адекватність і точність, враховувати кінцеву мету - якнайточніше відтворення оригіналу засобами англійської мови.

Актуальність вивчення граматичних особливостей мови науково-технічної літератури зумовлена складністю передачі її характерних рис мовою перекладу, особливо це стосується текстів металургійної галузі.

Матеріалом дослідження слугував текст, поданий у додатку А – вузько спеціалізований текст з великою кількістю галузевих та міжгалузевих, багатозначних термінів, формул, безособових і неозначено-особових речень та інших елементів, які спричиняють перекладацькі проблеми.

Об’єктом дослідження є граматичні особливості україномовного металургійного тексту. Предмет дослідження – способи відтворення граматичних особливостей україномовних тексту металургійної тематиці при перекладі англійською мовою.

Мета дослідження полягає у встановленні особливостей відтворення англійською мовою окремих граматичних конструкцій у перекладі науково-технічного тексту, пошуку шляхів вирішення можливих проблем, що виникають при перекладі.

...

Доступно только на Essays.club